Kimlikteki Müslüman...

Kimlikteki Müslüman... DİN
5,0
29.05.2014 11:54:59
A+ A-

Keşke bir İslam devleti kurabilsek…

Keşke bir dindar ve her şeyimiz ile İslam olabilsek…

Bu istek belki bazı çevreler tarafında yanlış anlaşılarak ön yargılı bir şekilde zıtlaşma yaşatabilir. Ancak toplum olma bilincine ve insanların iradelerini en ferah bir şekilde ÖLDÜRÜLMEDEN yaşatıp yaşayabilmeyi sağlayan tek gereksinimiz islamdır. Geçmiş yıllardaki rakamlara baktığımızda dünya da İslama bağlı kişi sayısı 1,6 milyar olarak kayıtlarda görülmektedir. Çoğu ülkelerde bu konuda aşırı ve değişmez yasalarıyla da rakamın çoğunluğunu oluşturmaktadır. Ancak bir problem var. Dünyada yoksulluk ve açlık sınırı İslam ile bağdaşmamaktadır. Gıda tüketimi olanağı olmayan insan sayısı 840 milyon, yoksulluk sınırının altında yaşamaya çalışan insan sayısı 2 milyar, su tüketim olanağı bulamayan insan sayısı 1,2 milyar dır. Sizce dinimizin emirlerindeki tebliğ bu durum mudur? Peygamberimiz sizce bu yaşayışa boyun eğin mi dedi? Ülkemizde bu durum çok farklı değil. Ülkemizin yarısı borç ve yoksulluğa direnmektedir. İslami bir devlet kurma düşüncesi olan beyinlerde acaba dinimizi ne kadar tanıdığını ne kadarının tamamlayarak yaşadığını ve uyguladığını çok merak ediyorum?

Peki, islamın gereklerine bakalım bizden istenen nedir? Sizce nasıl yaşamalıyız. Sadece konumuz ile ilgili kısımlardan kıssalar aldığımızda çok az da olsa fikir sahibi olabiliriz. Tamamını benimseyebilsek cennet bizim için bu dünya da bize tecelli etmiş ve huzur içinde küçücük dünyamızda vakti saat beklemekten başka sıkıntımız olmazdı.

Bakara Suresi, 215/Sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki: "Hayır olarak infak edeceğiniz şey, anne-babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışadır. Hayır olarak her ne yaparsanız, Allah onu şüphesiz bilir."

İsra Suresi, 26/ Akrabaya hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. İsraf ederek saçıp-savurma.            

5-8Maide Suresi/ Ey inananlar! Adalet ve dürüstlüğün tanıkları olarak Allah için kollayıp gözetenler olun. Bir topluluğa kininiz, sizi adaletsiz davranmaya asla itmesin. Adaletli olun. Bu korunup sakınanlar için daha uygundur

Tevbe / 60 Sadakalar (zekâtlar) Allah'tan bir farz olarak ancak, yoksullara, düşkünlere, (zekât toplayan) memurlara, gönülleri (İslâm'a) ısındırılacak olanlara, (hürriyetlerini satın almaya çalışan) kölelere, borçlulara, Allah yolunda çalışıp cihad edenlere, yolcuya mahsustur Allah pek iyi bilendir, hikmet sahibidir

Bakara / 254 Ey iman edenler! Kendisinde artık alış-veriş, dostluk ve kayırma bulunmayan gün (kıyamet) gelmeden önce, size verdiğimiz rızıktan hayır yolunda harcayın Gerçekleri inkâr edenler elbette zalimlerdir

Şunu iyi dinleyip kulak verin: Benden sonra başkanlar gelecektir. Kim onların yanlarına girip de, yalanlarını doğrulayıp, zulümlerine yardımcı olursa, o benden değildir. Ben de ondan değilim. Bu kimseler, cennetteki havuzumun başında yanıma gelemezler.
Kim de onların yanına girip, zulümlerine yardımcı olmaz, yalanlarını da doğrulamazsa, o bendendir, ben de ondanım. Ayrıca, bu kimseler, havuzumun başında yanıma da gelecektir.
İbn Ucre radıyallahu anh Tirmizî

İman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de (gerçek anlamda) iman etmiş olamazsınız. Müslim, Îmân, 93; Tirmizî, Sıfâtu’l-Kıyâme, 56.

İman bakımından müminlerin en mükemmeli ahlâkça en güzel olanlar ve ailesine en güzel davrananlardır."Aişe radıyallahu anha. Tirmizî.

Merhamet edenlere Rahman da merhamet eder. Yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin."İbn Amr radıyallahu anh. Tirmizî.           

               veya gündüzleri (nafile) oruç tutup, gecelerini (nafile) ibadetle
geçiren kimse gibidir.
Buhârî, Nafakât, 1; Müslim, Zühd, 41;
Tirmizî, Birr, 44; Nesâî, Zekât, 78

Yukarıdaki ayet ve hadisi şeriflerde görüldüğü üzere toplumumuzun ve dünyamızın İslam inanışı ile bağlantısı tam net değildir. Düşünsenize islamı savunan bir liderimiz olsa sizce Dünya da ve Türkiye de bu kadar açlık, bu kadar felaketler olur muydu? Bu ufak bir örnekleme ancak islamın doğuşunu ve tüm peygamberlerin yaşayışlarına baktığımızda bizim mümin konumunda olmamız imkânsız. Açlığın ve hukuksuzluğun olduğu bir toplum sadece şeytanın çocukları tarafından yönetildiğinin ispatıdır.  

Siyasi ve hukuki yöneticilerimize baktığımızda dinin sadece zenginlere ait olduğunu fakirin ise kaderinin bu olduğunu gördüğümüz bir tarzları vardır. Zulüm her yerde zulümdür. Sevginin hoşgörünün olmadığı bir dünya da insanların dinden bahsetmesi sadece çıkar ilişkisi adı altında bir şeylerin üstünü örtmesidir. T.C. vatandaşı olan kişilerin çoğunluğunun dini kısmında İslam ibaresi yer alıyor. Peki, hırsızlık, rüşvet, cinayetler, yönetenlerin zulmü, yalan, açlık, yolsuzluk, aile bağlarındaki kopukluk, insanın insana üstünlüğü, zenginlik, fakirlik, faiz, terör, dini kullanma, tecavüz, sapıklık… Bu kelime ve kelime grupları size tanıdık geliyor mu? Ülkemizi ve dünyamızı ifade ediyor. Yaşadığımız dünya ile dinimiz çok büyük çelişki içerisinde bulunmaktadır. İbadetini ve duasını sadece korktuğu zaman korktuğu için yaptığında her şey yolunda gittiğini düşünen bir zihniyetle nefsimize ve bu topluma zulüm ediliyor. İnce hesaplar yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Sadece şu kısma bakınız. Zekâtın farz olduğunu emreden Allah(c.c) bunu hem kitabında hem resulü ile tebliğ de bulunmuştur. Peki, malının 40 da birini zengin kesimden kaç kişi zekât olarak vermektedir? Çok az. Toplumun yüksek kesimlerinde yer alan şahsi muhteremler işin içine para girince dinin o kısmını görmüyor. Birazcıkta pazarlık yapılıyor gibi oluyor ama ne de olsa Müslüman ya sorun olmuyor.

http://blog.radikal.com.tr/Blogs/2014/5/29/nuce_27112012-100911-1354007351_67(1).jpg

Bir de şunu hayal ediyorum. Dünyamızdaki bazı yönetici ve yönetici gruplarının kimliklerinde, çevrelerinde, giyimlerinde kuşamlarında İslamla ile ilgili bir belirti olmadığını düşünsenize daha kötü ne olabilirdi? Yine de Müslüman çok. Büyük ihtimalle bu felaketlerinin üzerine pek fazla bir şey konulacağını düşünmüyorum. Yeteri kadar şeytan uşaklığını İslamı kullanarak yapılmaktadır.

YAZARIN DİĞER YAZILARI