Kıyametten önce yaşadığımız bu yüz senede dünyada neler olacak-2

Kıyametten önce yaşadığımız bu yüz senede dünyada neler olacak-2 DİN
0,0
29.01.2013 15:26:00
A+ A-

Yazımın ikinci bölümünde kıyametten önceki yüz yılda yaşanacak olan olayların hadislerde nasıl bildirildiğini sizlere anlatmaya devam ediyorum. Bildiğiniz gibi Ortadoğu'daki birçok Müslüman ülkede çok büyük bir kargaşa ve karışıklık yaşanıyor. Önümüzdeki günlerde bu karışıklık daha da artacak, daha Müslümanlara bayağı bir zulüm yapılacak, daha çok acı çekecekler. Çok daha fazla kan dökülecek, Filistin'de, başka yerlerde de Müslümanlara müthiş zulümler yapılacak. Artık Müslümanların canı nerdeyse ağzına gelecek. Said Nursi Hazretleri diyor ki, 'işte böyle bir ortamda hamiyet-i islamiye feveran edecek' diyor, yani artık yeter diyecekler. Hamiyet-i islamiye patlayacak. Feveran edecek ve tüm İslam âlemi Hz. Mehdi'yi başa geçirecek. 

Hz. Mehdi çıkacak:

Masum insanlar katloluncaya kadar Mehdi çıkmayacak ve katliamlara yerde ve göktekiler, artık tahammül edemez bir hale geldiğinde zuhur edecektir... 1 

"İnsanların ümitsiz olduğu ve "HİÇ MEHDİ FALAN YOKMUŞ" dediği bir sırada Allah Mehdi'yi gönderir."2

". Mehdi, Resulullah'ın bayrağı ile, insanların başlarına bela üzerine bela yağdığı ve ÇIKIŞINDAN ÜMİT KESİLDİĞİ BİR SIRADA ÇIKAR." 3 

Hz. Mehdi'nin çıktığını tüm insanlar radyo ve televizyon aracılığıyla duyacak:

İmam (a.s) (Hz. Mehdi (a.s.)) dünyanın doğu ve batısını (manen) fethedip İslam'ı (İslam ahlakını) dünyanın dört bir yanına egemen kılacaktır... ALLAH TEALA İNSANLARA ÖYLE BİR GÜÇ VERECEK Kİ, HERKES OLDUĞU YERDE ONUN (HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN) SÖZLERİNİ DUYACAK ve İmam (a.s) İslam'a hayat verecektir...4

Hz. İsa tekrar yeryüzüne gelecek:

Şüphesiz ki, Hz. İsa Aleyhisselam, yeryüzüne inecektir. Elbette onun zuhuruna yakın alametler ve fitneler olacaktır..." 5 

Hz. İsa Hz. Mehdi'ye biat edecek ve arkasında namaz kılacak:

Hz. İsa semadan nüzul edecek ve onun emirliğini kabul edecektir. Hz. İsa'ya "Bize namaz kıldır" denilecek, ancak o, "Emir sizin içinizdedir" karşılığını vererek, "Bu Allah'ın ümmeti Muhammed'e bir ikramıdır." diyecektir. 6 

Hz. Mehdi gerçek İslam ahlakını ortaya çıkaracak:

... Dini Peygamber (sav)'in zamanında olduğu gibi aynen uygulayacak. Yeryüzünde mezhepleri kaldıracak. Halis hakiki dinden başka hiçbir mezhep kalmayacak. 7 

Hz. Mehdi İstanbul'u manen fethedecek:

Beldeler onun emrine girer. Allahu Teala onun elinde Konstantiniyye'nin fethini müyesser kılar.8 

Hz. Mehdi Tabut-u Sekineyi çıkaracak:

Cabir b. Yezid el-Co'fi, İmam Muhammed Bakır'dan rivayet ediyor:"...Hz. Mehdi (a.s.)'nin Hz. Mehdi (a.s.) diye isimlendirilmesinin sebebi şudur ki; gizli bir işe doğru yönlendirilecek, Tevrat ve diğer Semavi kitapları Antakya'da bir mağaradan çıkartacak ve YAHUDİLER ARASINDA TEVRAT'LA HIRİSTİYANLAR ARASINDA İNCİL'LE HÜKMEDECEKTİR. 9

Hz. Mehdi Zülkarneyn ve Hz. Süleyman gibi tüm dünyaya hâkim olacak:

Yeryüzüne dört kişi malik olmuştur. İkisi mümin, ikisi kafirdir. Müminler, Zülkarneyn ve Hz. Süleyman, kafirler ise Nemrud ve Buhtunnasır'dır. Beşinci olarak Ehl-i Beytimden birisi (Hz. Mehdi) gelecek ve o da dünyaya malik olacaktır. 10 

Açıkça gördüğünüz gibi yaşanacak olan olaylar hadislerde çok detaylı olarak bildirilmiştir, ben burada bu sahih hadislerin ancak bir kısmına yer verebiliyorum. Hz. Mehdi ve Hz. İsa ahir zamanda olduğumuz bu dönemde yeryüzüne İslam'ı son kez hâkim edecekler. Altınçağ dediğimiz bu dönem yaklaşık yedi sene gibi az bir dönem olacak. Yeryüzündeki insanların tamamı iman edecek, çok büyük bir bolluk ve refah dönemi yaşanacak. Fakat Hz. Mehdi'nin vefatının ardından insanlar büyük bir boşluğa düşecekler ve tekrar imanlarını kaybedecekler. Öyle büyük bir dinsizlik dünyaya hâkim olacak ki yeryüzünde nerdeyse iman eden kimse kalmayacak. Hadislerde bildirildiğine göre 2120 yılında kıyamet inkâr edenlerin üzerine kopacak. Hadislerde bu olayın da büyük bir göktaşının iki kere dünyaya çarpması ile olacağı çok açık bir şekilde bildiriliyor. 

"Yeryüzünde Allah Allah diyen kalmayıncaya kadar kıyamet kopmaz." 11 

Dünyanın çevresinde büyük bir hızla toplanan göktaşlarını bu videodan seyredebilirsiniz: 

http://video.mynet.com/erkanarkut/Uzayda-milyonlarca-goktasi-kiyamete-mi-hazirlaniyo/1121418

Kaynaklar: 

1. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 37) 

2. Ali Bin Husameddin el-Muttaki, Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55

3. Ali Bin Husameddin el-Muttaki, Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55

4. (Bihar'ul-Envar, c. 52, s. 279 ve c. 53, s.12 İkmal'ud- Din, c. 2, s. 367) 

5. (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Hz. Mehdi (as) min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal"; Beklenen Hz. Mehdi (as) , 3. Baskı, s.151) 

6. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 24) 

7. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, sf.186-187) 

8. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 56) 

9. (El-Mehdiyy-il Mev'ud, c. 1, s. 254-255) 

10. (Kitab'ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, sf. 10) 

11. Tırmizi 

 YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.