Kur-an'ı Kerim’de kara ve deniz ifadelerinin geçiş sayısı

Kur-an'ı Kerim’de kara ve deniz ifadelerinin geçiş sayısı DİN
0,0
11.03.2014 19:48:50
A+ A-

Kuran’da deniz ve kara ilişkisi, imanın sınandığı bir öğe olarak çıkar karşımıza. İnsanlar, tehlikelerle dolu denizde Allah’a sığınır, ayakları toprağa değince Allah’ı unuturlar. Hâlbuki denizin hışmından onları koruyan Allah’tır. Pek çok yerde denizin heybetinden anlaşılmazlığından, enginliğinden hayretle bahsedilir. Sırrına akıl erdirilemeyen deniz, tanrının yaratıcılığı ile anlam kazanır. “Eski devirlerde insanlar deniz tehlikelerinden son derece korktukları için seyahatlerini ve ticaretlerini deniz yoluyla yapmaktan ürküyorlardı. Bize geçen Arap atasözleri, insanların ölümden korkar gibi denizden korktuklarını anlatıyor.” (Muhammed Heykel, Hazreti Muhammed Mustafa, s. 72, (çev. Ömer Rıza Doğrul), İnkılap Kitabevi 1985, İstanbul).  Deniz ve kara Kuran’da maneviyatı güçlendiren bir misal ve ontolojik açıklamalar için kaynak özelliği arz ederken ülkemizde kimi şifrecilerin ellerinde sayısal değerler kazanır, %29 ile %71 arasında örselenir.

Şifrecilerimizin iddialarına göre Kuran’da “kara (berr, yabas)” ifadesi 13 defa, “deniz (bahr) ifadesi 32 defa geçmektedir. Yani deniz oranı 32/45, kara oranı ise 13/45 olarak verilmektedir. Bu oranların yüzdelik dilimde karşılığı karalar %29, denizler %71 şeklindedir. Günümüzde bilimin verdiği oranlarda aynen böyle. Burada bilimin oranlarına bir uyarlama söz konusu. Bilim bu oranı örneğin %40’a, %60 şeklinde verseydi şifrecilerimiz bu seferde bu oranların peşine düşeceklerdi.

Kara anlamına gelen “berr” kelimesi  Maide 96’da kara avı tamlaması içinde olmak üzere 12 defa geçmektedir. Bu sayı, istenen sonucu (13’ü) vermediğinden devreye hemen okus pokus girer ve  el çabukluğu ile  yabas kelimesine bir anda kara anlamı yüklenir. Öncelikle “yabas”, kara anlamına gelmez. Hem standart Arapçada hem Kuran Arapçasında “yaş şeyin kuruması anlamındadır.” Fono Arapça sözlükte ise “kuru” olarak karşılık bulur. Ama Kuranda  yabas bir değil, “yabisin, yabisat(2 kez) yebesa şeklinde tam dört kez geçer ve hiçbir ayette kara anlamında değildir. Yabas, sulu olduğu halde suyunu çekmiş şeyler için kullanılır. Kara yani berr bu vasıfları ihtiva etmiyor. Berr sözcüğü isimdir. Yabas Kuran’da hep sıfattır. Bir sıfat bir ismin yerine, aynı anlamı taşıyormuş gibi kullanılamaz. Ayrıca “berr” sözcüğü Maide 96’da “saydu’l- berri” yani “kara avı” şeklinde tamlamanın, tamlayanı durumunda. Tamlamalar kaç kelimeden oluşursa oluşsun her zaman bir kavramı anlatırlar. Bu nedenle mezkur suredeki kullanım, kara yani berr anlamının dışında. Mantıken sayılmaması icap ederdi. Biraz toleranslı davranıp hatalarını görmeyelim. Sonuçta, yabas kara anlamında değil, berr sözcüğüde Kuran'da 12 kez geçiyor.

            Kuran’da, Bahr yani deniz sözcüğü, iddia edilenin (32) aksine, tam 41 kez geçiyor. Kimi kez tekil kimi kez çoğul kalıplarda. Şifrecilerimiz, herhalde Arapça bilmediklerinden veya başka bir niyetle bahr dışındaki yazılışları saymamışlar. Türkçe mantığıyla okuyanlar için sorun yok ama Arapça açışından mevzu çok farklıdır. Kalıplar dikkate alınmalı. Her iki dilde türetme farklılık arz eder. Şöyle ki, Türkçe sondan ek alır. Arapça da ise kelimenin ana gövdesi olan sessiz harflerin arasına, başına, sonuna harfler gelir. Deniz, denizler şeklinde yazılınca deniz anlamını kaybetmiyorsa, bahr (bhr) sözcüğü, biharu (İnfitar 3, Tekvir 6) veya ebhurim (lokman 27) şeklinde yazılınca deniz niteliğini kaybetmez.

            Özetle:

 12 (berr) + 41 (bahr) =53

Kara oranı 12/53, deniz oranı 41/53 oluyor. Çıkan sonuca göre, dünyanın yüzde 77’si deniz, yüzde 23’ü karadır. Oranlar biliminkileri tutmuyor.

 

 

 

“YABAS” SÖZCÜĞÜNÜN GEÇTİĞİ AYETLER (4 AYET)

 

(EN'ÂM Suresi 59. Ayet) (1)

 (YÛSUF Suresi 43. Ayet) (2)

(YÛSUF Suresi 46. Ayet)  (3)

 (TÂHÂ Suresi 77. Ayet)  (4)

 

“BERR” SÖZCÜĞÜNÜN GEÇTİĞİ AYETLER (12 AYET)

 

(MÂİDE Suresi 96. Ayet) (1)

(EN'ÂM Suresi 59. Ayet) (2)

(EN'ÂM Suresi 63. Ayet) (3)

 (EN'ÂM Suresi 97. Ayet) (4)

 (YÛNUS Suresi 22. Ayet) (5)

(İSRÂ Suresi 67. Ayet) (6)

(İSRÂ Suresi 68. Ayet) (7)

(İSRÂ Suresi 70. Ayet) (8)

(NEML Suresi 63. Ayet) (9)

(LOKMAN Suresi 32. Ayet) (10)

(RÛM Suresi 41. Ayet) (11)

(ANKEBÛT Suresi 65. Ayet) (12)

 

 “BAHR” SÖZCÜĞÜNÜN GEÇTİĞİ AYETLER (39 AYETTE 41 KEZ)

 

BAKARA Suresi 50. Ayet (1)

BAKARA Suresi 164. Ayet (2

MÂİDE Suresi 96. Ayet (3)

EN'ÂM Suresi 59. Ayet(4)

(EN'ÂM Suresi 63. Ayet) (5)

(EN'ÂM Suresi 97. Ayet) (6)

(A'RAF Suresi 138. Ayet) (7)

(A'RAF Suresi 163. Ayet) (8)

(YÛNUS Suresi 22. Ayet) (9)

(YÛNUS Suresi 90. Ayet) (10)

(İBRÂHİM Suresi 32. Ayet) (11)

(NAHL Suresi 14. Ayet) (12)

(İSRÂ Suresi 66. Ayet) (13)

(İSRÂ Suresi 67. Ayet) (14)

(İSRÂ Suresi 70. Ayet) (15)

(KEHF Suresi 60. Ayet) (16)

(KEHF Suresi 61. Ayet) (17)

(KEHF Suresi 63. Ayet) (18)

(KEHF Suresi 79. Ayet) (19)

(KEHF Suresi 109. Ayet) (20) (2 kez)

(TÂHÂ Suresi 77. Ayet) (21)

(HAC Suresi 65. Ayet) (22)

(NÛR Suresi 40. Ayet) (23)

(FURKÂN Suresi 53. Ayet) (24)

(ŞUARA Suresi 63. Ayet) (25)

(NEML Suresi 61. Ayet) (26)

(NEML Suresi 63. Ayet) (27)

(RÛM Suresi 41. Ayet) (28)

(LOKMAN Suresi 27. Ayet) (29) (2 kez)

(LOKMAN Suresi 31. Ayet) (30)

(FATIR Suresi 12. Ayet) (31)

(ŞÛRÂ Suresi 32. Ayet) (32)

(DUHÂN Suresi 24. Ayet) (33)

(CÂSİYE Suresi 12. Ayet) (34)

(TÛR Suresi 6. Ayet) (35)

(RAHMÂN Suresi 19. Ayet) (36)

(RAHMÂN Suresi 24. Ayet) (37)

(İNFİTÂR Suresi 3. Ayet)  (38)

(TEKVÎR Suresi 6. Ayet) (39)

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.