Kur'an âyetlerinden... ('Düşünür insanlar belki' diye.)

Kur'an âyetlerinden... ('Düşünür insanlar belki' diye.) DİN
5,0
03.09.2014 14:04:58
A+ A-

"Ey İnananlar ! Peygamberin evlerine, yemeğe çağırılmaksızın vakitli vakitsiz girmeyin; fakat davet edilirseniz girin ve yemeği yiyince dağılın. Sohbet etmek için de girip oturmayın. Bu haliniz Peygamberi üzüyor, o da size bir şey söylemeye çekiniyordu. Allah gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin eşlerinden bir şey isteyeceğinizde onu perde arkasından isteyin. Bu sâyede sizin gönülleriniz de, onların gönülleri de daha temiz kalır. Bundan sonra ne Allah'ın peygamberini üzmeniz ve ne de Onun  eşlerini nikahlamanız asla câiz değildir. Doğrusu, bu, Allah katında büyük şeydir." (Ahzâb 33 / 53)

"Bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de Allah şüphesiz hepsini bilir." (Ahzâb 33 / 54)

"Peygamberin zevceleri için babaları, oğulları, kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kadın dostları ve sahip oldukları köleleri (cariyeleri) hakkında bir günah yoktur. Bununla beraber, Allah'tan korkun; çünkü Allah her şeye şâhit bulunuyor." (Ahzâb 33 / 55)

" Şüphesiz / kesinlikle Allah ve melekleri Peygambere salât ederler (onu överler, yüceltirler) ; ey iman edenler ! Siz de ona teslimiyetle salât ve selâm getirin ." (Ahzâb 33 / 56)

" Şüphesiz ki Alllah'a ve Resûlüne eziyet verenlere Allah hem dünyada hem âhirette lânet etmiştir. Onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır." (Ahzâb 33 / 57)

" İnanan erkek ve kadınları, yapmadıkları bir şeyden ötürü incitenler , şüphesiz iftira etmiş ve apaçık bir günah yüklenmiş olurlar. (Ahzâb 33 / 58)

"Ey Peygamber ! Hanımlarına, kızlarına ve mü'minlerin kadınlarına hep söyle de elbiselerinden giyinip örtünsünler. İşte böyle giyinmeleri tanınıp da eziyet edilmemeleri için daha elverişlidir. Allah Gafûrdur (çok bağışlayıcıdır), Rahîmdir (çok merhametlidir)." (Ahzâb 33 /59)

"Celâlim hakkı için, eğer münâfıklar (ikiyüzlüler) ile kalplerinde fesad / hastalık bulunanlar ve şehirde dedikodu yapanlar / yayanlar, eğer bundan vazgeçmezlerse, and olsun ki seni onlara musallat ederiz. Sonra seninle o şehirde az bir zamandan fazla komşu olamazlar." (Ahzâb 33 / 60)

" Lânetlenmiş olarak nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve öldürülürler." (Ahzâb 33 / 61)

"Allah'ın önceki gelip geçmişler hakkındaki yasası budur ve Allah'ın yasasını değiştirmeye asla imkân bulamazsın."(Ahzâb 33 / 62)

Yararlanılan kaynaklar:

Kur'ân-ı Kerîm ve Türkçe Anlamı (Meâl), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Hazırlayanlar: Dr. Hüseyin Atay, Dr. Yaşar Kutluay, Emel Matbaacılık San. Ltd. Şti. 15. Baskı, 1988, Ankara (İlk baskı: 1961).

Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meâli, Elmalılı M. Hamdi Yazır ( Güncel Türkçe ile sadeleştirlmiş), Baskı ve cilt: Yeni Asya Gazetecilik, Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Tic. A.Ş., Duha Bilişim yayıncılık Ltd. Şti., İstanbul- Ocak 2010.

Kur'ân- Kerîm ve Meâl-i Âlîsi, Hazırlayan: A. Fikri Yavuz, Sönmez Neşriyat ve Matbaacılık A.Ş.

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.