Kur'ân-ı Kerîm'den...

Kur'ân-ı Kerîm'den... DİN
5,0
14.02.2016 09:00:01
A+ A-

Bazı âyetlerin anlam olarak çevirilerini (meâllerini) merhum Balıkesirli Hasan Basri Çantay'ın Kur'ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm adlı eserinden (İkinci Cild, Yedinci Baskı, 1972, Naşiri: Mürşid Çantay, Ahmed Said Matbaası, İstanbul) aynen aktaracağım.

"Biz Musâya kitab verdik ve o (kitâbı) "Benden başka hiçbir vekîl tutmayın" diye İsrâil oğulları için bir hidâyet (rehberi) kıldık." (El-İsrâ', 17/1)

"Ey Nuh ile beraber (gemide) taşı (yıb selâmete çıkar) dığımız (insanlar) zürriyeti, (şu) bir hakîkatdır ki (Nuh) çok şükreden bir kuldu." [dipnot bilgisi: Bir kulun "şekûr" (çok şükreden) olması her ni'metin ancak Allah Teâlânın fazl ve keremiyle husule geldiğini iyi bilmesiyle, yani tam muvahhid (tevhid eden, Allah'ın birliğine gerçekten inanan) olmasıyla mümkündür. (Râzî] (El-İsrâ', 17/3)

"Nuh (devrin) den sonra nice asırları (n halkını) helâk ettik. Rabbin kullarının günahlarından hakkıyle haberdârdır, (onları) hakkıyle görücüdür ya, (işte bu) yeter."

"Elini boynuna bağlı olarak asma [dipnot bilgisi: Cimrilik etme.(Beyzâvî)] . Onu büsbütün de açıp saçma. Sonra kınanmış, peşîman bir halde oturup kalırsın." (El-İsrâ',17/29)

" Yer (yüzün) de kibr-ü azametle yürüme. Çünkü (ne kadar bassan) arzı cidden yaramazsın, boyca da aslâ dağlara eremezsin!." (El-İsrâ', 17/37)

"(Allah) sizi çağıracağı gün hemen (kabirlerinizden kalkıp) Onun emrine icâbet edeceksiniz ve sanacaksınız ki (kabirlerinizde) ancak pek az bir müddet kalmışsınızdır." (El-İsrâ', 17/52)

"De ki: "Hak geldi, bâtıl zevâl buldu. Şüphesiz ki bâtıl dâim zevâl bulucudur." "(El-İsrâ', 17/81)

"De ki: "Her biri kendi aslî tabiatına göre hareket eder. O halde kimin daha doğru yolda bulunduğunu Rabbin daha iyi bilicidir." " (El-İsrâ', 17/84)

"De ki: "Andolsun, ins-ü cin şu Kur'ânın benzerini (meydana) getirmeleri için bir araya toplansa, yekdiğerine yardımcı da olsalar, yine onun benzerini (meydana) getiremezler." " (El-İsrâ', 17/88)

"De ki: "Rabbimin rahmet hazinelerine siz mâlik olsaydınız o zaman harcama (ktan tükenir) korkusuyla muhakkak cimrilik ederdiniz.Çok cimridir insan!" (El-İsrâ', 17/100)

 

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.