Kuran, Tevrat, Zebur ve İncil’de Hz. Mehdi müjdeleniyor

Kuran, Tevrat, Zebur ve İncil’de Hz. Mehdi müjdeleniyor DİN
0,0
11.09.2013 13:30:29
A+ A-

 

Evet, bütün kutsal kitaplarda Hz. Mehdi'den bahsediliyor. Çünkü Hz. Mehdi tüm insanlara bir kurtarıcı olarak gönderiliyor, sadece Müslüman'lara değil. Müslümanlar kıyametten önce gelecek olan bu büyük kurtarıcıyı Hz. Mehdi ismiyle, Museviler Shiloh ismiyle, Hıristiyanlar da Mesih ismiyle bekliyorlar. Hz. Mehdi geldiğinde Hıristiyanlara İncil'in aslıyla, Musevilere de Tevrat'ın aslıyla hükmedecek ve bu tüm insanların yüzünü hak din olan islam'a çevirecektir. Şimdi Tevrat'ta Hz. Mehdi'den nasıl bahsedildiğine biraz değinmek istiyorum:

Tevrat'ta Mehdi'nin adı Shiloh, "Gönderilmiş olan Allah'ın armağanı" anlamına geliyor. Bir başka ismi Yinnon, "Adı, dünyanın sonuna kadar yaşayacak olan." Adı Kıyamete kadar bilinecek. Haninah, "İnayet, lütuf, Allah tarafından kutsanmış" anlamında. Allah tarafından kutsal hale gelmiş. Bir başka adı Menahem, "Rahatlatıcı, teselli eden" dünyayı rahatlatan, dünyayı teselli eden. Anarşiyi, terörü kaldırıp insanlara huzur veren. İnsanların acılarını ve dertlerini ortadan kaldıran, onları taşıyan, acılarını ve dertlerini taşıyan anlamında.

"Shiloh'un döneminde tüm dünyanın tek meşguliyeti Allah'ı bilip tanımak olacak."(Kralların Kanunları, 12/5)

"İnsanların yüzlerinde sonsuz sevinç olacak. Onların olacak coşku ve sevinç, üzüntü ve inilti kaçacak."(Yeşaya, 51/11)

"Yinnon'un döneminde batıni gerçekleri insanlar kavrayacaklar ve insanın kapasitesi elverdiğince Yaratıcı'nın aklını idrak edecekler. Çünkü şöyle yazılmıştır: "Yeryüzü suyun denizi örtmesi kaplaması gibi Allah'ın ilmiyle dolacağı için..."(Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12/5)

"Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, savaş eğitimi yapmayacaklar artık." (Yeşaya, 2/2-4; Mika, 4/1-3)

Yani askeri tatbikatlar yapılmayacak diyor Tevrat'ta.

"... Topladıkları silahları yakacaklar. Küçük büyük kalkanları, yayları, okları, sopaları, mızrakları ateşe atacaklar... Yakmak için silahları kullanacaklar..."(Hezekiel, 39/9-10)

Hz. Mehdi döneminde silah kalmıyor.

"Çölde sular fışkıracak, ırmaklar akacak bozkırda. Kızgın kum havuza, susuz toprak pınara dönüşecek..." (Yeşaya, 35/6-7)

"Çölde sular fışkıracak, ırmaklar akacak bozkırda."Bozkır ama ırmak akıyor. Aynısı hadislerde var. "Kızgın kum havuza, susuz toprak pınara dönüşecek..." Mesela Suudi Arabistan'da kızgın kumların üstünde uçsuz bucaksız havuzlar var. Kocaman yüzme havuzları, süs havuzları.

Buğdaya seslenecek ve onu çoğaltacağım... ağaçların meyvesini, tarlaların ürününü çoğaltacağım.(Hezekiel, 36/29-30)

Allah diyor ki: "... Buğdaya seslenecek ve onu çoğaltacağım." Ben yaratacağım diyor buğdaydaki çoğaltmayı. "ağaçların meyvesini, tarlaların ürününü çoğaltacağım." Allah çoğaltacak.

"Shiloh'un döneminde [Hz. Mehdi döneminde], ne kıtlık ne de savaş olacak, ne kıskançlık ne de rekabet olacak. Çünkü iyi olan şeyler bolca olacak ve tüm memnuniyet verici şeylere toz kadar rahat ulaşılacaktır. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12/5)

"Shiloh'un döneminde ne kıtlık ne de savaş olacak"Ekonomik kriz de yok, savaş da yok. "ne kıskançlık ne de rekabet olacak." Hasetlik de kalkıyor; mesela bu kadınların kıskançlığı, insanların kıskançlığı kalkıyor, rekabet de kalkıyor. Hırs yok."Çünkü iyi olan şeyler bolca olacak" Çok fazla olacak. "ve tüm memnuniyet verici şeylere toz kadar rahat ulaşılacaktır." Aynısı; Peygamber Efendimiz (sav)'in söylediği gibi.

"Yol boyunca beslenecek, her çıplak tepede otlak bulacaklar. Acıkmayacak, susamayacaklar..."(Yeşaya, 49/9-10)

"Yol boyunca beslenecek, her çıplak tepede otlak bulacaklar." Her yer yeşillik olacak diyor. "Yol boyunca beslenecek" Mesela yollarda, istasyonlarda yiyecekler, lokantalar... "Acıkmayacak, susamayacaklar."

Kaynakhttp://kurantevratzeburveincildehzmehdias.blogspot.com/

 

 

 

 


YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.