Kuran’a göre Hıristiyanlarla ve Musevilerle dost olunmaz diye bir hüküm yok!

Kuran’a göre Hıristiyanlarla ve Musevilerle dost olunmaz diye bir hüküm yok! DİN
0,0
16.11.2013 17:15:54
A+ A-

 

Peygamberimizin hadislerinden Hz. Mehdi'nin Hıristiyanlara İncil'in aslıyla, Musevi'lere de Tevrat'ın aslıyla hükmedeceğini biliyoruz. Günümüzde ise yobazlar Hıristiyanları ve Musevi'leri direk cehenneme atılacak insanlar olarak gösteriyorlar. Onları Müslümanların azılı düşmanı, ebedi düşmanı olarak gösteriyorlar. Oysa peygamberimiz kitap ehline karşı son derece şefkatliydi, her zaman onlara sevgiyle ve merhametle tebliğ yapmıştır.

Kuran'a göre Hıristiyanlarla da Musevilerle de konuşursun, sohbet edersin. Onların yemeğinden de yersin, onlar da gelip senin sofrana oturup yemek yerler. Onlardan bayan alıp evlenebilirsin. Bunların hepsinin helal olduğu Maide Suresi'nde şöyle bildirilmiştir:

"Bugün size temiz olan şeyler helal kılındı. (Kendilerine) Kitap verilenlerin yemeği size helal, sizin de yemeğiniz onlara helaldir. Mü'minlerden özgür ve iffetli kadınlar ile sizden önce (kendilerine) kitap verilenlerden özgür ve iffetli kadınlar da, namuslu, fuhuşta bulunmayan ve gizlice dostlar edinmemişler olarak -onlara ücretlerini (mehirlerini) ödediğiniz takdirde- size (helal kılındı.) Kim imanı tanımayıp küfre saparsa, elbette onun yaptığı boşa çıkmıştır. O ahirette hüsrana uğrayanlardandır." (Maide Suresi, 5)

Gördüğünüz gibi Allah diğer dinlere sahip bir kadınla evlenilebileceğini söylüyor. Evlendiğinde dost olmayacak mısın, sesini çıkarmayacak mısın, hiç konuşmayacak mısın? Bakacak mısın kadına sürekli? Tabii ki sohbet ediyorsun, konuşuyorsun. Eşin oluyor Ehl-i Kitap'tan bir kadın; Hıristiyan ya da Musevi. Sevgilin oluyor, dostun oluyor. Dert arkadaşın, sırdaşın oluyor. Allah "evlenebilirsiniz" diyor onlarla. Yemeklerini yiyorsun. Sofraya gittin, konuşmayacak mısın? Çıtını çıkarmadan yemeğini yiyip çıkıp gidecek misin? "Yemeğini yiyin" diyor Cenab-ı Allah. Sen demek ki, bir Müslüman Hıristiyan'a gidip yemeğini yese, diyeceksin ki; "bak, fitne çıkarıyorlar, oyun oynuyorlar, Müslümanlara zarar vermeye kalkıyorlar. Allah emrediyor, Allah söylüyor. Gitse bir Hıristiyan'la bir Müslüman evlense demek ki fitne çıkarıyor diye olay çıkaracaksın ve Müslümanları suçlayacaksın. Allah'ın emrettiği hükmünü uyguladıkları için. Bu ayette ne anlatıyor Cenab-ı Allah? "Evlenin" diyor. Demek ki o Hıristiyan kadın yarın bir gün İslam'a imrense, bir gün bir namaz kılsa diyeceksin ki; Sen oyun oynuyorsun, bizi aldatıyorsun, bize tuzak kurdun." Olur mu öyle şey? Ne kadar çirkin. İftihar et, teşvik et. Yine namaz kılması için teşvik et.

Bakın, Hıristiyanlar ve Musevilerle ilgili Allah neler söylüyor:

 "Musa'nın kavminden hakka ileten ve onunla adalet yapan bir topluluk vardır." (Araf Suresi, 159)

"Onların hepsi bir değildir. Kitap Ehli'nden bir topluluk vardır ki, gece vaktinde ayakta durup Allah'ın ayetlerini okuyarak secdeye kapanırlar. Bunlar, Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olanı emreder, münker olandan sakındırır ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar salih olanlardandır. Onlar hayırdan her ne yaparlarsa, elbette ondan yoksun bırakılmazlar. Allah, muttakileri bilendir." (Al-i İmran Suresi, 113-115)

Gördüğünüz gibi Allah Kitap ehlinden, Hıristiyanlardan, namaz kılanlardan bahsediyor. Allah onları övüyor. Ama yobazlar bunu yeriyor ve çirkin görüyor. Allah övüyor, onlar ise beğenmiyor. Burada Hıristiyanların namaz kılmasından bahsediyor Allah, Ehl-i Kitap'ın. Musevilerin namaz kılmasından bahsediyor. "Ayakta durarak namaz kılarlar" diyor. Allah övüyor onu.  

Kitap ehlinden Kuran'a iman edenler olacağını Allah şöyle bildiriyor:

"Şüphesiz, Kitap Ehlinden, Allah'a; size indirilene ve kendilerine indirilene -Allah'a derin saygı gösterenler olarak- inananlar vardır. Onlar Allah'ın ayetlerine karşılık olarak az bir değeri satın almazlar. İşte bunların Rableri Katında ecirleri vardır. Şüphesiz Allah, hesabı çok çabuk görendir." (Al-i İmran Suresi, 199)

Kitap Ehli'nden Kuran'a iman etmiş adam. Kendi kitabına da iman etmiş ama Kuran'a iman etmiş. Allah bunu makbul görüyor. Güzel görüyor ve övüyor Allah. "Niye Müslüman oldun?" diye sorgulayanlara bir cevap bu. Hıristiyan adam Müslüman olamaz gibi mantık var, İslam'ı yaşayamaz gibi bir mantık var, bu yanlış. Kuran'a göre yanlış.

"Bu (Kur'an)dan önce, kitap verdiklerimiz buna inanmaktadırlar. Onlara okunduğu zaman: "Biz ona inandık, gerçekten o, Rabbimiz'den olan bir haktır, şüphesiz biz bundan önce de Müslümanlar idik" derler." (Kasas Suresi, 52-53)

Hıristiyanlar ve Museviler sonradan Müslüman olup, "biz daha önce Kitap'a da inanmıştık, yine Müslümandık, şimdi de Müslümanız" diyorlar.

"Şüphesiz, iman edenler(le) Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sabiiler(den kim) Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve salih amellerde bulunursa, artık onların Allah Katında ecirleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır."

Demek ki Sabiilerden de, Hıristiyanlardan da, Müslümanlardan da iman eden olduğunda biz adama "niye iman ettin?" diyemeyiz. Bilakis seviniriz. Niye? Kuran'ın hükmüne göre. Akıllı olan Müslüman bu şekilde davranır. "Niye Müslüman oldun? Niye namaz kıldın? Niye oruç tuttun?" denilir mi? Mesela oruç tutuyor Hıristiyanlar, "niye oruç tutuyorsun?" diyor. Camiye gidiyor, "niye camiye geldin?" diyor. Kuran okuyor, "niye Kuran okuyorsun?" diyor. Bunu söyleyenler tamamen Kuran'a zıt bir üslupla konuşuyorlar.

"Gerçek şu ki, iman edenlerle Yahudiler, Sabiîler ve Hıristiyanlardan Allah'a, ahiret gününe inanan ve salih amellerde bulunanlar; onlar için korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklardır." (Maide Suresi, 69)

"Onlardan, iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da: "Hristiyanlarız" diyenleri bulursun." (Maide Suresi, 82)

Bakın "Müslümanlara en yakın olarak "Hristiyanlarız" diyenleri bulursun" diyor Allah. Ama yobazlar bunu da kabul etmiyor. Bu ayet, Allah'ın ayeti değil mi?. Ne diyor Cenab-ı Allah? "İman edenlere sevgi bakımından," sevgi, "en yakın olarak: "Hristiyanlarız"  diyenleri bulursun." Sen bu ayeti kabul etmezsen Müslüman olmazsın ki. "Bu onlardan (bir takım) papaz ve rahiplerin olması," şeytandan Allah'a sığınırım, papaz ve rahipler, şu anda bilinen, "papaz ve rahipler olması ve onların gerçekten büyüklük taslamamaları nedeniyle," Allah onları beğeniyor; "enaniyet yapmazlar onlar" diyor rahiplere, papazlara. "Enaniyet yapmıyorlar" diyor. "Elçiye indirileni dinlediklerinde," Kuran'ı dinlediklerinde, "hakkı tanıdıklarından dolayı gözlerinin yaşlarla dolup taştığını görürsün." "Ağlarlar sevinçten" diyor. Yobazlar bozuluyor, rahatsız oluyor, adamlar namaz kılıyorlar diye. Olmaz.

"İçlerinde zulmedenleri hariç olmak üzere, Kitap Ehliyle en güzel olan bir tarzın dışında mücadele etmeyin. Ve deyin ki: Bize ve size indirilene iman ettik; Bizim İlahımız da, sizin İlahınız da birdir. Ve biz O'na teslim olmuşuz." (Ankebut Suresi, 46)

 "Deyin ki" diyor Allah, bütün Müslümanlara hitap ediyor. "Hıristiyanlarla bağlantı da olun, konuşun" diyor Allah ve "güzel davranın, sert davranmayın" diyor. "Kırıcı davranmayın." "Ve deyin ki;Bize ve size indirilene iman ettik; Bizim İlahımız da, sizin İlahınız da birdir. Ve biz O'na teslim olmuşuz." 

"Hepimiz aynı Allah'a inanıyoruz" diyeceğiz. Allah'ın birliğine davet edeceğiz. Kuran'ı savunuyor olmaları, Kuran'ı seviyor olmaları gayet güzel. Arkasından yine namaz kılmasını teşvik edersin. Helallere teşvik edersin, haramları söylersin. Gayet güzel olur. Neden güzel olur? Çünkü Kuran'ın emir olduğu için güzel olur.

 "De ki: "Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aranızda müşterek (olan) bir kelimeye (tevhide) gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp bir kısmımız (diğer) bir kısmımızı Rabler edinmeyelim." Eğer yine yüz çevirirlerse, deyin ki: "Şahid olun, biz gerçekten Müslümanlarız." (Al-i İmran Suresi 64)

Burada da tebliğin nasıl olacağını gösteriyor Cenab-ı Allah. "Konuşun" diyor. Burada tebliğ; emr-i bil-maruf nehy-i ani'l-münker var. Onu yaparken de Allah, tebliğ yaparken de "güzel konuşun" diyor; sevecen, şefkatle. "Kırıcı konuşmayın" diyor. "Onlarla evlenin" diyor, Hıristiyanlarla. "Onlardan sevgi göreceksiniz" diyor Allah, Hıristiyanlardan. "Size yakın olduğunu göreceksiniz onların" diyor. Kuran'sa amacın, imansa amacın Allah böyle diyor. Yobazların içi nefretle doluysa biz ne yapalım? Kuran'da Hıristiyanlarla ve Musevilerle dost olunabileceği söyleniyor, onlara güzellikle yaklaşmamız ve tebliğ yapmamız öğütleniyor, gerçek bu.YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.