Kuran’da Hz. Mehdi’den bahsediliyor mu-1

Kuran’da Hz. Mehdi’den bahsediliyor mu-1 DİN
0,0
09.06.2014 20:06:03
A+ A-

 

Kuran'da Hz. Mehdi'den bahsediliyor mu? Kuran Mehdiyet dönemini anlatıyor mu? Kuran'da Hz. Mehdi kelimesi geçiyor mu? İşte Hz. Mehdi ile ilgili en çok sorulan sorulardan birkaç tanesi. Bugün bu sorulara cevap vermek istiyorum.

Âhir zamanda Peygamberimiz'in neslinden Mehdi adında bir zatın gelerek yeryüzünü adaletle dolduracağı gerçeği pek çok sahih hadislere dayanır. Kur'an'da da Hz. Mehdi'ye birçok ayette işaret edilir. Kuran'daki birçok ayetin ebced değerine baktığımızda Hz. Mehdi'ye ve ahir zamana baktığını görürüz.  

Kuran'da Müslümanlar "Ya Rabbi bize bir sultan gönder, bir yönetici gönder, bir kurtarıcı gönder." diyorlar. "Rabbimiz, içlerinden onlara bir elçi gönder, onlara ayetlerini okusun, Kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Şüphesiz, Sen güçlü ve üstün olansın, hüküm ve hikmet sahibisin." (Bakara Suresi, 129) Mehdi beklememenin, bir lider beklemenin güzellik olduğu ayetle açıklanmıştır. Peygamberimiz "Mehdi ile müjdelenin." diyor. Peygamberimiz Hz. Mehdi'nin çıkış alametlerini tek tek bildiriyor ve "bu alametler çıktığında Hz. Mehdi'ye tabi olun" diye buyuruyor. Bazı kişiler de çıkıp ısrarla Kuran'da Mehdi yok diye diretiyorlar.

Şimdi Kuran'da Hz. Mehdi'ye işaret eden ayetlerden örnekler vermek istiyorum:

A'RAF SURESİ'NİN 128. AYETİ:

MUSA KAVMİNE: "ALLAH'TAN YARDIM DİLEYİN VE SABREDİN. GERÇEK ŞU Kİ, ARZ ALLAH'INDIR; ONA KULLARINDAN DİLEDİĞİNİ MİRASÇI KILAR. EN GÜZEL SONUÇ MUTTAKİLER İÇİNDİR." DEDİ.

...Ebu Halid el-Kabulî, Ebu Cafer (Muhammed Bakır)'dan şöyle rivayet etmiştir: Hz. Ali'nin kitabında şunun yazılı olduğunu gördük:

"... Gerçek şu ki, arz Allah'ındır; ona kullarından dilediğini mirasçı kılar. En güzel sonuç muttakiler içindir." dedi." (Araf, 128)  BEN VE EHL-İ BEYT'İM, ALLAH'IN YERYÜZÜNE MİRASÇI KILDIĞI KİMSE­LERİZ. BİZ, MUTTAKİLERİZ VE YERYÜZÜNÜN TAMAMI BİZİMDİR....BENİM SOYUMDAN KÂİM (HZ. MEHDİ (AS))... BÜTÜN YERYÜZÜNE HAKİM OLUR, ... TIPKI RESÛLULLAH (SAV)'İN YERYÜZÜNDE TASARRUF ETMESİ ...GİBİ.

TEVBE SURESİ'NİN 33. AYETİ:

MÜŞRİKLER İSTEMESE DE O DİNİ (İSLAM'I) BÜTÜN DİNLERE ÜSTÜN KILMAK İÇİN ELÇİSİNİ HİDAYETLE VE HAK DİNLE GÖNDEREN O'DUR.

İmam Ca'fer Sadık Hz.leri bu ayet hakkında:

"Vallahi! Kaim (Hz. Mehdi) zuhur etmeden bu ayetin ma'nası tecelli etmez.
Abaye bin Reb'i'den, Emirel Mü'minin Hz. Ali yukarıda zikredilen ayet hakkında:
"Nefsim yed-i kudretinde olan Allah'a kasem ederim ki! Hiçbir köy kasaba ve şehir kalmayacak ki, sabah akşam içinde, "Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resullullah denmesin" buyurdu.

İmam Zeynel-Abidin ve İmam Muhammed Bakır Hz.leri:
"Cenab-ı Hakk muhakkak Kaim (Hz. Mehdi) ile İslam dinini bütün dinlere galip getirecektir." buyurdular.

YASİN SURESİ'NİN 30. AYETİ:


YAZIKLAR OLSUN KULLARA; Kİ ONLARA BİR ELÇİ GELMEYEGÖRSÜN, MUTLAKA ONUNLA ALAY EDERLERDİ.

Emirülmüminin aleyhisselam: Küfe şehrinin minberinde şöyle buyurdu: Sizin arkanızda karanlık, kör ve şiddetli fitneler vardır. Bu fitnelerden sadece "Nevme"ler kurtulacaktır? Dediler ki: Ey Emirmüminin! Nevme nedir? Buyurdu ki: HALKI TANIYAN AMA HALKIN ONU TANIMADIĞI KİMSEDİR. BİLİNİZ Kİ YERYÜZÜ ALLAH'IN HÜCCETİ (HZ. MEHDİ OLMADAN AYAKTA DURAMAZ. AMA ALLAH HALKIN NEFİSLERİNE KARŞI ZULMÜ, CEFASI VE İSRAFI YÜZÜNDEN, ONU HALKTAN GİZLEYECEKTİR. EĞER ALLAH'IN HÜCCETİ (HZ. MEHDİ BİR AN YERYÜZÜNDEN ÇEKİLSE, YER HALKIN ÜZERİNE ÇÖKER. AMA HÜCCET (HZ. MEHDİ) HALKI TANIR, HALK İSE ONU TANIYAMAZ. Tıpkı Yusuf gibi. Yusuf halkı tanıdığı halde onlar Yusuf'u inkâr ederlerdi. Sonra Hz. Ali şu ayeti okudu: "KULLARA YAZIKLAR OLSUN, RESUL ONLARA GELDİKÇE ONUNLA ALAY EDİYORLARDI." (Mübarek "Yasin" süresi 30. şerife. Gaybet-i Numani, sf.162)

Yazıma ikinci bölüm ile devam edeceğim.

Kaynak: blogspot.com/" href="http://kuranvemehdiyet.blogspot.com/" style="color: rgb(0, 0, 255) !important;" target="_blank">http://kuranvemehdiyet.blogspot.com/

Blog sayfam: mynet.com/erkan-arkut-tan-guncel-yazilar" href="http://birgo.mynet.com/erkan-arkut-tan-guncel-yazilar" style="color: rgb(0, 0, 255) !important;" target="_blank">http://birgo.mynet.com/erkan-arkut-tan-guncel-yazilar

Video sayfam: http://video.mynet.com/erkanarkut/videolari/listeYORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.