Kuran'da matematik hatası mı var?

Kuran'da matematik hatası mı var? DİN
0,0
09.09.2014 14:44:39
A+ A-

KURAN’DA MATEMATİK HATASI MI VAR?

Nisa suresinin 11 ve 12. Ayetleri incelendiği zaman burada miras paylaşımının matematiksel oranları ifade edilmektedir. Söz konusu bu matematiksel oranlar toplandığında, ifadenin 1 olması gerekirken sonucun 1.125 gibi çıktığı görülmektedir. Bu da bizi ayette bir matematik yanlışlığına götürmektedir. Söz konusu olan bu yanlışlık hz Ömer zamanında AVL yöntemi kullanılarak çözülmeye çalışılmıştır. Ancak bu noktada biz sorgulayanlar için irdeleme başlayacaktır. Acaba Kuran-ı Kerim’de var olan bir ayet üzerine oynamak, düzeltme yapmak ve doğru sonucu versin diye birtakım yöntemler geliştirmek ne kadar doğrudur.  Eğer bir dini, inanç olarak benimseyeceksek ve bu doğrultuda ibadet yapacaksak benimsediğimiz bu dini müthiş bir inceleme ve değerlendirmeden geçirmemiz gerekir. Bu değerlendirme yapılırken söz konusu argümanların eleştirel düşünce süzgecinden geçirilip var olan bilginin taraflı ve tarafsız bütün yönleri ele alınmalıdır. Aksi takdirde işin tarafımızca uygun olanını alır uygun olmayanı da uygun hale getirmek için yöntemler uydurur ve bilgiyi yamalarız. Bilgiye yapılan bu yama da bilimsel kimlik sahibi insanlar tarafından sırıtılır bir şekilde görülür ve geçersizliği ortaya açık bir şekilde konmuş olur. İşte bu noktada ele aldığım Nisa suresinin 11 ve 12. Ayetlerini  tarafsız ve hiçbir ekleme ve çıkarma yapmadan aşağıda belirtip ve gerekli hesaplama yöntemini belirtmek istedim. Önce ayetleri belirtip ardından örnek üzerinden hesaplama yapacak olursak;

Nisa Suresi(4)11. Allah çocuklarınız hakkında, erkeğe iki dişinin hissesi kadar tavsiye eder. Eğer kadınlar ikinin üstünde ise, bırakılanın üçte ikisi onlarındır; şayet bir ise yarısı onundur. Ana babadan her birine, ölenin çocuğu varsa yaptığı vasiyetten veya borcundan arta kalanın altıda biri, çocuğu yoksa anası babası ona varis olur, anasına üçte bir düşer. Kardeşleri varsa, altıda biri annesinindir; babalarınız ve oğullarınızdan menfaatçe hangisinin size daha yakın olduğunu siz bilmezsiniz. Bunlar Allah tarafından tespit edilmiştir. Doğrusu Allah bilendir, Hakim olandır.

Nisa Suresi(4)12. Kadınlarınızın çocukları yoksa bıraktıklarının yarısı sizindir, çocukları varsa, bıraktıklarının ettikleri vasiyetten veya borçtan arta kalanın dörtte biri sizindir. Sizin çocuğunuz yoksa ettiğiniz vasiyet veya borç çıktıktan sonra bıraktıklarınızın dörtte biri karılarınızındır; çocuğunuz varsa, bıraktıklarınızın sekizde biri onlarındır. Eğer bir erkek veya kadına kelale yollu (çocuğu ve babası olmadığı halde) varis olunuyor ve bunların ana-bir erkek veya bir kız kardeşi bulunuyorsa, her birine edilen vasiyetten veya borçtan arta kalanın altıda biri düşer; ikiden çoksalar, üçte birine, zarara uğratılmaksızın ortak olurlar. Bunlar Allah tarafından tavsiye edilmiştir. Allah bilendir. Halim'dir.

 

Şimdi ayetlerde belirtilen oranları örnek üzerinden açıklayacak  olursak;

 Varsayalım ki, bir adam öldü ve geride üç kız evlat, bir ana, bir baba ve eşini bıraktı.. Yukarıdaki ayetlere göre miras paylaşımı şöyle olacaktır:

Üç kız evlada mirasın 2/3'ü, ana ve babanın her birine 1/6, karısına 1/8 kalacaktır.

Bu durumda, matematik yapalım:

(2/3)+(1/6)+(1/6)+(1/8 )= 27/24 = 1,125 bulunur! (1,0 olması gerekirdi!..)

Bu sonuç oranların hatalı olduğunu göstermektedir çünkü mirasın %112,5 i mirasçılara dağıtılır. Böyle %100'ün üstünde bir dağıtım yapmak imkânsızdır.

 

Daha somut bir örnekle de pekiştirecek olursak;

Adamın kalan mirasını 120 milyar farz edelim:

120 x 2/3 = 80 çocuklara
120 x 1/6 = 20 anneye
120 x 1/6 = 20 babaya
------------------------------
toplam = 120.  Görüldüğü gibi mirastan eşe hiç para kalmadı. 

 

Bu hatayı düzeltmek için Hz. Ömer "avl", "avliye" olarak adlandırılan basit bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem Allahın verdiği oranlardan yola çıkıp bir noktada ufak bir değişiklik yaparak oranların tümünü değiştiren ve toplamı %100 olacak yeni oranlar elde eden bir yöntemdir... Günümüzde İslam hukuku miras konusunda bu yöntemi esas alır...

Böylece bizim örneğimiz için yeni oranlar:

Üç kızın toplam payı= 48/81

 Annenin payı= 12/81

Babanın payı= 12/81

Zevcenin payı= 9/81olacak şekilde değiştirilmiş olur.

Tabi elde edilen bu oranlar ayetlerde ifade edilenlerden farklıdır. Ayetlere baktığımızda bu oranları göremeyiz. Bu oranların sadeleştirilmiş şekillerine de bakalım

Görüldüğü gibi yeni oranlar şu şekildedir:

üç kızın toplam payı= 1/1,6875 ......... oysa Allah 2/3 (yani 1/1,5) demişti

babanın payı= 1/6,75 ........................ oysa Allah 1/6 demişti

annenin payı= 1/6,75 ........................ Allah 1/6 demişti

zevcenin payı= 1/9 ........................... Allah 1/8 demişti

(Görüldüğü gibi ayetlerde belirtilen oranların kullanımı mümkün olmadığı için bu oranlar değiştirilir ve başka oranlar kullanılır.)                                   

Saffet SAVAŞ

                                                                                                                                                            

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.