Kuran’da neden bir erkeğe karşı iki kadın şahit tutulur?

Kuran’da neden bir erkeğe karşı iki kadın şahit tutulur? DİN
0,0
31.07.2013 12:03:22
A+ A-

 

İnsanların çok sık sorduğu sorulardan biriside Kuran'da neden şahitlikte bir erkeğe karşılık iki kadının olması gerektiğidir. Kuran'da şahitlikle ilgili ayet şu şekildedir:

Ey iman edenler, belirli bir süre için borçlandığınız zaman onu yazınız. Aranızdan bir katip doğru olarak yazsın, katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın, yazsın. Üzerinde hak olan (borçlu) da yazdırsın ve Rabbi olan Allah'tan sakınsın, ondan hiçbir şeyi eksiltmesin. Eğer üzerinde hak olan (borçlu), düşük akıllı ya da za'f sahibi veya kendisi yazmaya güç yetiremeyecekse, velisi dosdoğru yazdırsın. Erkeklerinizden de iki şahid tutun; eğer iki erkek yoksa, şahidlerden rıza göstereceğiniz bir erkek ve biri şaşırdığında öbürü ona hatırlatacak iki kadın (da olur). Şahidler çağırıldıkları zaman kaçınmasınlar. Onu (borcu) az olsun, çok olsun, süresiyle birlikte yazmaya üşenmeyin.(Bakara Suresi, 282)

Kuran'a baktığınızda kadının daima korunup kollandığını görürsünüz. Evlilikte de, boşanmada da, çocukların bakımında da, geçimin sağlanmasında da kadın hiçbir zaman mağdur edilmez. Bütün yük daima erkeğin üzerindedir. Erkek eve de karısına da, çocuklara da bakmakla yükümlüdür. Bir erkek karısını boşadığı zaman Kuran erkeğin karısından hiçbir mal talep etmemesini, karısını evinden çıkarmamasını emreder. Şahitlikte ise iki kadının şahit olması ağır olaylarda kadının vicdani sorumluluğunu rahatlatır. Kadının üzerinde baskı olmaz, bu manevi rahatlık sağlar. Bu kadın için çok büyük kolaylıktır. Kadına ekstradan verilmiş bir nimettir. Ayrıca Kuran'da Sebe Melikesi Belkis kadınların devletin başına getirilebileceğini göstermesi açısından son derece önemlidir. Kadınlar devlet başkanı olabilir ve bir ülkeyi yönetebilirler. Kadınlar, erkeklerden daha zeki, daha akılıdır. Daha ince detayları görürler. Sanata daha yatkındırlar. Daha titizdirler, temizlikte de daha titizdirler. Duyguları çok ince analiz edebilirler. Kuran dikkatlice incelenirse bütün ağırlığın kadınlardan alındığı açıkça görülür.

Ey Peygamber, kadınları boşadığınız zaman, iddetleri süresinde (temizlendiklerinde) boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz Allah'tan korkun. Onları evlerinden çıkarmayın, onlar da çıkmasınlar; ancak açık 'çirkin bir hayasızlık' göstermeleri durumu başka. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'ın sınırlarını çiğnerse, gerçekte o, kendi nefsine zulmetmiş olur. Sen bilmezsin; olabilir ki Allah, bunun arkasından bir iş (durum) oluşturur. (Talak Suresi, 1)

Bir eşi bırakıp yerine bir başka eşi almak isterseniz, onlardan birine (öncekine) yüklerle (mal ve para) vermişseniz bile ondan hiçbir şey almayın. Ona iftira ederek ve apaçık bir günaha girerek verdiğinizi alacak mısınız? (Nisa Suresi, 20)

Kaynak: http://kurandakadininyeri.blogspot.com/YORUMLAR

Her şeye cevap -

Kuranın 1400 sene önce, 1400 sene öncesinin toplumsal gerçekleri üzerine, ve 1400 sene önceki toplumlara yazılmış bir kitap olduğunu kabullenirseniz, ve içinde bugün bize ters gelen her şeyi açıklamaya çalışmazsanız, yukarıdaki yazıda ki gibi komik duruma düşmezsiniz.

0 0
YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.