Kur'ân'dan bir sayfa

Kur'ân'dan bir sayfa DİN
4,5
26.08.2014 08:48:01
A+ A-

Müslümanların temel referansları (başvuru kaynakları) Kur'ân-ı Kerîm ve Hadis-i Şerîflerdir. İlki Son Peygamber Hz. Muhammed'e (sas.)  Allah (cc) tarafından vahiy yoluyla gönderilen âyetlerden oluşur. İkincisi de Son Peygamber Hz. Muhammed'in (sas.) yaşarken Allah'a (cc.) ve O'ndan aldığı vahye bağlı olarak düşündüklerine, yapıp ettiklerine(sünnet), uyarılarına, tavsiyelerine vs. dair söyledikleridir.

Bu yazıda Kur'ân'ın bir sayfasının, Ahzâb Sûresi'nden (Sûre:33) sekiz âyetin (23. - 30. âyetler) Türkçe anlamıyla (meâl) çevirisini  vererek, Son Peygamber'in yaşadığı döneme ait bir kesite atfen Allah'ın (cc.) sözleri üzerinde düşünme imkânı sunmak istedim. Okurken etkilenmem nedeniyle bu Allah kelâmını, bu yazıyı okuyacaklar olursa onlarla paylaşmak geldi içimden. (Parantez  arası karşılık kelimeleri ben koydum.)

" İnananlardan (mü'minler), Allah'a verdiği ahdi yerine getiren adamlar vardır. Kimi, bu uğurda canını vermiş, kimi de beklemektedir. Ahdlerini hiç değiştirmemişlerdir." (33 / 23)

" Bu sebeple Allah, doğruları doğrulukları ile mükâfatlandırır; ikiyüzlüleri de (münâfıklar) dilerse azâblandırır veya tevbelerini kabul eder. Şüphesiz Allah bağışlayandır, merhamet edendir." (33 / 24)

" Allah inkâr edenleri (kâfirler), kinleriyle geri çevirdi, bir hayra ulaşamadılar; savaşta, inananlara Allah'ın yardımı yetti. Allah kuvvetli olandır, güçlü olandır ( kavî, azîz)." (33 / 25)

" Allah, Kitab ehlinden (ehl-i Kitab), kâfirleri destekleyenleri kalelerinden indirmiş, kalblerine korku salmıştı; onların kimini öldürüyor, kimini de esir alıyordunuz." (33 / 26)

" Yerlerini, yurtlarını, mallarını ve henüz ayağınızı dahi basmadığınız yerleri Allah size miras olarak verdi. Allah her şeye Kâdir olandır." (33 / 27)

" Ey Peygamber ( Nebî) !  Eşlerine (ezvâc / zevceler) şöyle söyle: 'Eğer dünya hayâtını ve süslerini istiyorsanız gelin size bağışta bulunayım ve sizi güzellikle salıvereyim.' "  (33 / 28)

"  'Eğer Allah'ı, Peygamberini, âhiret yurdunu istiyorsanız , bilin ki, Allah içinizden iyi davrananlara büyük ecir (mükâfat) hazırlamıştır." (33 / 29)

" Ey Peygamberin Hanımları (Nisâ en- Nebî) !  Sizlerden biri açık bir hayâsızlık (fâhişelik) yapacak olursa, onun azâbı iki kat olur. Bu Allah'a kolaydır." (33 / 30)

 

Kaynak: Kur'ân-ı Kerîm ve Türkçe Anlamı (Meâl), Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Hazırlyanlar: Dr. Hüseyin Atay, Dr. Yaşar Kutluay, 15. Baskı, Emel Matbaacılık San. Ltd. Şti., Ankara,1988. (İlk baskı: 1961)

YORUMLAR

Bu âyet meâli bir yorum anlamına mı geliyor? -

Bununla bu blog yazarı ne demek istiyor? Bana ve diğer Kur'an'a bütünüyle inananlara "Bu âyete ne dersiniz?" mi demek istiyor? "Kur'an'a tümüyle inanırız, hiç şüphe etmeyiz, Allah hep doğru söyler." deriz. İnanan (mü'min) erkekler ve kadınlar için bu böyledir. "İnananlar, ancak Allah'a ve Peygamberine inanmış, sonra şüpheye düşmemiş" kimselerdir. Biz inananlar dinimizi Allah'tan ve Peygamberinden öğrendik. "Allah her şeyi bilendir."

1 0
Ahzâb (33) /50 (Yazıda belirtilen kaynak) -

" Ey Peygamber ! Mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği câriyeleri, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını ve Peygamber nikâhlanmayı dilediği takdirde - mü'minlerden ayrı, sırf sana mahsus olmak üzere - kendisinin mehrini Peygambere hibe eden mü'min kadını almanı helâl kılmışızdır. Bir zorluğa uğramaman için mü'minlerin eşleri ve câriyeleri hakkında onların üzerine neyi farz kılmış olduğumuzu bildirmiştik. Allah bağışlayandır, merhamet edendir."

0 0
Ahzab-50...B.Eriş -

Ey peygamber, Biz, özellikle sana şunları helal kıldık: Mehirlerini vermiş olduğun eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden sahibi bulunduğun cariyeyi, amcanın kızlarından, halalarının kızlarından, dayının kızlarından, teyzelerinin kızlarından seninle birlikte hicret etmiş olanları; bir de inanan bir kadın eğer kendisini peygambere bağışlar da, peygamber de onunla evlenmek isterse onu, sadece sana, diğer mü'minlere değil. Onlara eşleri ve cariyeleri hakkında neleri farz kıldığımızı biliyoruz. Bunlar, sana bir darlık olmaması içindir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.

2 1
YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.