Kur'ân'dan sözler: durup düşünmek, ibret almak için

Kur'ân'dan sözler: durup düşünmek, ibret almak için DİN
5,0
08.08.2014 08:45:44
A+ A-

"Allah'a yönelerek O'na karşı gelmekten sakının, namaz kılın, dinlerinde ayrılığa düşüp fırka fırka olan, her fırkasının da kendisinde bulunanla sevindiği müşriklerden olmayın." (Rûm 30/ 31-32) (Müşrik: Allah'a ortak koşan; fırka: hizip, grup)

"İnsanlar bir darlığa uğrayınca Rablerine dönerek O'na yalvarırlar, sonra Allah, katından onlara bir rahmet tattırınca içlerinden bir kısmı kendilerine verdiklerimize nankörlük ederek Rablerine ortak koşarlar. Safâ sürün bakalım (!), yakında göreceksiniz." (Rûm 30/ 33-34)

"Yoksa onlara ortak koşmalarını söyleyen bir delil mi indirdik !?" (Rûm 30/ 35)

"İnsanlara bir rahmet tattırdığımız zaman ona sevinirler, ama yaptıklarından ötürü başlarına bir kötülük gelirse hemen ümitlerini kaybediverirler." (Rûm 30/36)

" Allah'ın, rızkı, dilediğine yayıp(genişletip) daralttığını(bir ölçüye göre verdiğini) görmezler mi? Doğrusu bunda inananlar için dersler vardır."(Rûm/ 37)

"Yakınlığı olana, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. Allah'ın rızasını dileyenler için bu daha hayırlıdır. İşte onlar  saadete erenlerdir(azabdan kurtulanlardır)." (Rûm 30/ 38)

"İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz faizle, Allah katında artış olmaz . Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekât ise farklı. İşte onlar (zekat verenler) kat kat artıranlardır(mallarının bereketi ve sevapları yönünden)." (Rûm 30/ 39)

"Sizi yaratan, sonra rızıklandıran, sonra öldüren, daha sonra da dirilten Allah'tır. Sizin O'na ortak koştuklarınızdan bunlardan bir şeyi yapacak var mı? Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir, yücedir." (Rûm 30/ 40)

"İnsanların elleriyle işledikleri yüzünden fesat çıktı karada ve denizde ki, Allah onlara yaptıklarının bir kısmının karşılığını (burada, dünyada) tattırsın, belki dönerler diye." (Rûm 30/ 41)

"De ki, Yeryüzünde dolaşın da daha öncekilerin sonu (âkibeti) nasıl olmuş, bir bakın. Onların pek çoğu müşrik idiler. "(Rûm 30/ 42)

"Hiç kimsenin geri çeviremeyeceği, insanların fırka fırka olacağı (birbirinden ayrılacağı)  Allah'ın o günü gelmezden önce, yüzünü (kendini) dosdoğru dine çevir." (Rûm 30/ 43)

"Kim kâfir olursa (inkâr ederse), küfrü (inkârı) kendi aleyhinedir. Kim de sâlih (güzel, uygun, yararlı) amel (edim, eylem) işlerse, kendileri için rahat bir yer hazırlamış olurlar." (Rûm 30/ 44)

" Çünkü O, iman edip sâlih amel işleyenlere lûtfundan mükâfat verecektir. Doğrusu O, kâfirleri (inkârcıları) sevmez. (Rûm 30/ 45)

"Rüzgârları müjdeciler olarak göndermesi, size rahmetinden tattırması, emri yle gemilerin akıp gitmesi ve lûtfundan rızık isteyip kazanmanız O'nun âyetlerindendir (işaretler, alâmetler, belgeler). Hem gerek ki şükredesiniz (olur ki şükredersiniz)" (Rûm 30/ 46)

" And olsun ki biz, senden önce birçok peygamberi kavimlerine (milletlerine, ümmetlerine) gönderdik de, onlara apaçık mucizelerle vardılar; (dinlemeyip) suç (günah) işleyenlerden intikam aldık. Zira inananlara yardım etmek bize hak oldu." (Rûm 30 / 47)

 

Yararlanılan kaynak mealler: Kur'ân-ı Kerîm ve Türkçe Anlamı (Meâl), Dr. Hüseyin Atay, Dr. Yaşar Kutluay, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları; Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meâli, Elmalılı Hamdi Yazır (Güncel Türkçe ile sadeleştirilmiş), Tuva Yayın Dağıtım ; Kur'ân-ı Kerîm ve Meâl-i Âlîsi, Hazırlayan: Fikri Yavuz, Sönmez neşriyat ve Matbaacılık A.Ş.

 YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.