Kuran'ı gerçekten okuyabiliyor muyuz?

Kuran'ı gerçekten okuyabiliyor muyuz? DİN
4,9
05.11.2013 11:21:20
A+ A-

Neredeyse hepimizin, içinde bulunduğu toplumun dinine uymak gibi korkunç bir hatası var. Ailemizden veya içinde bulunduğumuz toplumdan öğrendiklerimizi sahipleniyor ve o sahiplendiklerimizi kendimize ait inançlar gibi benimsiyoruz. Gezegenimizde 4.000 in üzerinde din olduğu söylenmektedir ve bu dinlerin neredeyse hiçbiri, bu dinlerin herhangi birine inandığını söyleyen insanlar tarafından "okudum, araştırdım, öğrendim ve bu inancın en doğru, en mantıklı ve en bilimsel inanç olduğuna karar vererek seçtim" diyerek kabul edinilen inançlar değil.

Oysa dinimiz dediğimiz, söz söyletmediğimiz, inanmayanlara veya kendimiz gibi yaşamayanlara bir ton laf ettiğimiz İslam bu durumun vehametine "Onlara: "Allâh'ın inzâl ettiğine iman edin" denildiğinde onlar: "Hayır, babalarımız neye tâbi ise biz de onların tâbi olduklarına uyarız" derler. . . Ya babaları gerçeğe akıl erdiremeyen hakikati bulamamış kişi idiyseler?" (Bakara/170) ayeti ile açıkça değinmiştir.

Bu konu üzerinde biraz durmak ve dikkatinizi çok önemli bir noktaya çekmek istiyorum. Öğrendiklerimden yaptığım çıkarımlara göre "Babalarımız neye tâbi ise biz de onların tâbi olduklarına uyarız" sözü belki ilk bakışta müşriklerin sözüymüş gibi anlaşılsa da aslında bu söz bize, bizim yaptığımız yanlışlığı fark ettirmek için çok güzel bir uyarıdır. Toplumumuzun neredeyse tamamı atasının/babasının dinine tabidir. 'Neden Müslüman oldun' sorusunun cevabı genelde aynı klişe sözcüklerdir, fakat 'Kuran'ı okudum ve mantığımla en doğru inancın bu olduğuna karar verdim' diyenler bir elin parmağını belki geçer, belki de geçmez bile. Neredeyse hiçbirimiz Kuran'ı okuyup, anlayıp Müslüman olan insanlar değiliz! (Bana inanmıyorsanız kendinize "Neden Müslüman'ım?" diye sorun ve cevabınızdan tatmin olup olmadığınıza bakın).Kabul edelim ki çoğumuz Kuran'ı okumamış, okuduysa bile anlamamış insanlarız. Çoğumuzun Müslüman olmasının sebebi Müslüman bir aileden doğmuş olmaktan öte değil! Bu yüzden "Babalarımız neye tâbi ise biz de onların tâbi olduklarına uyarız" ayeti başkalarına değil, direkt olarak bize sesleniyor. Uyarının muhatabı bizzat biziz...

Kuran 'daki kıssaları derinlemesine düşünmeli ve aslında bir şeyler fark ettirilmek istendiğini iyi anlamalıyız. Çünkü Kuran geçmişin hikâyelerini anlatmak için inzal olmamıştır.  "Kuran ve insan ikiz kardeştir" Sahih hadisi uyarınca Kuran'a bakan insan onda kendini görmelidir. Kuran geçmişi bize değil, bizi bize anlatmaktadır. Biz kendimizi anlayabilelim/tanıyabilelim diye de her türlü misal ve örnek verilmiş, hatta birçok kere gerçekler hikâyelerin/temsillerin içine gizlenmiş, hikâye görünümünde anlatılan gerçeklikleri çok iyi düşünmemiz ve bunları düşünüp tefekkür ederek hakikatimizi anlamamız istenmiştir. Bu sebeple de "Hâlâ mı düşünmeyeceksiniz, hâlâ mı akıl etmeyeceksiniz" uyarıları sıklıkla vurgulanmıştır. Kuran'ı okurken "Hâlâ mı düşünmeyeceksiniz" minvalinden uyarıların gayrı Müslimlere yapıldığını zannediyoruz fakat Kuran'ı okuyan biz olduğumuz için bu tür uyarıların da muhatabı biziz. Çünkü, yukarıda da bahsettiğim gibi Kuran bize başkalarını anlatmaz; bizi anlatır, bize hitap eder, bizi muhatap alır.

Hakikati tarif edereken mecazi anlatımlara başvurulduğunun en açık kanıtı "Andolsun ki şu Kurân'da insanlar için her türlü misali kullandık"(Zumer/27) ayetidir.  "Allâh kesinlikle bir sivrisinek kanadı veya ondan da ufak bir şeyi misal vermekten kaçınmaz. İmanın gereğini yaşayanlar bunun Rablerinden kaynaklanan bir Hak olduğunu bilirler." (Bakara/26) ayeti yine Kuran'ın hakikati misal ve mecaz yolu ile anlatıldığının en güzel kanıtlarından biridir.

Olaya bu açıdan bakınca Musa'nın hikâyeleri ile de, İbrahim'in ateşe atılış hikâyesi ile de, Nuh'un hikâyesi ile de, Yunus'un, Davut'un, İsa'nın ve diğer Nebi ve Resullerin hikâyeleri ile de bize bir şeyler fark ettirilmek istenmiştir, isteniyor denilebilir.

Örneğin; Adem ile şeytan kıssasında aslında anlamamız gereken şey 'Ben'liğe düşenin 'Racim' olduğu gerçeğidir. İnsanları küçümsediğimiz, hor gördüğümüz, ötekileştirdiğimiz,  dışladığımız, eleştirdiğimiz, kıskandığımız, kin duyduğumuz, nefret ettiğimiz, bencillik edip kendimizi haklı gördüğümüz her an Adem'e secde etmeyip 'Ben ondan daha üstümün' diyerek 'Racim' olan şeytanın durumuna düştüğümüzü fark etmemiz içindir. Adem ile şeytan kıssasındaki anlatıma tamamen geçmişte yaşanmış bir hikaye gözü ile bakıp, o şekilde okuyup geçiştirdiğimiz anda aslında Kuran'ı okumamış olduğumuz gerçeği ile karşı karşıyayız. İstersek işi gücü bırakıp tüm vaktimizi Kuran okuyarak geçirelim, istersek her gün defalarca hatmedelim, istersek Kuran'ı boynumuza asıp dolaşalım.

 

Yukarıda yazdıklarımı pekiştirmek ve aslında Kuran'ı gerçekten okuyup okuyamadığımızı sınayabilmek için bazı notlarımı paylaşmak istiyorum.

Kuran'ı ;

Okudunuzsa eğer, mutlaka iman etmeniz gereken şeyin 'Billahi'ye iman olduğunu anlamış olmalısınız. (Nisa/136) Dikkat ederseniz imanla ilgili ayet ve dualar hep 'Billahi'dir, 'Allahi' değildir. (Örneğin: Amentü Billahi, Bismillahi, Aminu Billahi, Ve kefa Billahi vekiylen, amenna Billahi, illa Billahil alîyyil azîm v.b.) Hiç düşündünüz mü neden Amentü de 'Amentü Allahi' değil de 'Amentü Billahi' diyoruz?

Okudunuzsa eğer, gaybınıza iman etmeniz gerektiğini öğrenmiş olmalısınız. (Bakara/3)

Okudunuzsa eğer, Allah'ın son ve sınır kavramı olmaksızın var olan TEK olduğunu anlamış olmalısınız. (İhlâs/1, Bakara/163)

Okudunuzsa eğer, sizi de yaptıklarınızı da (yani yapıyorum dediklerinizi de) yaratanın Allah olduğunu görmüş olmalısınız. (Sâffât/37)

Okudunuzsa eğer, kadın erkek ayırt edilmeksizin arzdaki halife olduğunuzu öğrenmiş olmalısınız.  (Bakara/30)

Okudunuzsa eğer, içinizde resuller olduğunu ve Allah'ın her topluma (yani sizin toplumunuza da) resuller gönderdiğini (Dikkat! Nebi değil, Resul) anlamış olmalısınız. (En'âm/130 ve 131 ) (Zumer/71) (İsrâ/15 )

Okudunuzsa eğer, yöneldiğiniz her yerde Allah'ın vechinin olduğunu (Bakara 115) ve baki olanın yine o vech olduğunu anlamış olmalısınız. (Rahmân/27 )

Okudunuzsa eğer, ister inançlı olun ister inançsız her an Allah'ı tesbih ettiğinizi öğrenmiş olmalısınız.  (Hadîd/1 ) (Tegâbün/1)

Okudunuzsa eğer, hakikatin neredeyse tamamen mecaz ve misaller yoluyla anlatılmış olduğunu fark etmiş olmalısınız. (Zumer/27)

Okudunuzsa eğer, görmüşsünüzdür ki Resullere bilgi yukarıdan inmemiştir, inzal olmuştur. (Şûrâ/15)

Okudunuzsa eğer, babalarınızın, atalarınızın veya içinde bulunduğunuz toplumun dinine değil, Resulün bildirdiğine iman etmeniz gerektiğini kavramış olmalısınız. (Maide/104)

Okudunuzsa eğer, imanlı olsun-olmasın yeryüzünde yaşayanların ekserisinin (belki kendimizin bile!)müşrik olduğunu görmüş olmalısınız. (Yusuf/106)

Okudunuzsa eğer, cenneti anlatırken yapılan tanımların ve ifadelerin misal yollu anlatım olduğunu görmüş olmalısınız. (Ra'd/35)

Okudunuzsa eğer, Şeytan'ın 'ben' dediği için kovulduğunu öğrenmiş olmalısınız. (A'râf/12)

Okudunuzsa eğer, Allah'a ulaşmak için salâtı yaşamanız gerektiğini (Tâhâ/14), salâtı yaşamaktan kastın sadece belirli vakitlerde namaz kılmak değil her an yönelişe devam etmek olduğunu fark etmiş olmalısınız. (Meâric/23)

Okudunuzsa eğer, sizin hamd edemeyeceğinizi, hamd olayının sadece Allah'a ait olduğunu öğrenmiş olmalısınız. (Fâtiha/2)

Okudunuzsa eğer, yaratılmışların hepsinin her an sadece kulluk ettiğini anlamış olmalısınız. (Fâtiha/5)

Okudunuzsa eğer, dışınızdaki bir varlığa değil kendinize (nefsinize) hesap vereceğinizi fark etmiş olmalısınız. (İsra/14)

Okudunuzsa eğer, Allah'ın insan diye bahsedilen varlığa kendi ruhundan nefhettiğini (üflediğini)  görmüş olmalısınız. (Secde/9)

Okudunuzsa eğer, Kuran'da hiç Havva'dan bahsedilmediğini, 'Adem ve eşi' tanımı kullanıldığını, yani sanıldığı gibi Adem'den kastedilenin cinsiyet (erkeklik)değil başka bir şey olduğunu fark etmiş olmalısınız.(A'râf/19)

Okudunuzsa eğer, İsa'nın yaratılışı ile Adem'in yaratılışının aynı olduğunu öğrenmiş olmalısınız. (Âli İmrân/59)

Okudunuzsa eğer, ister geçmişte olsun ister gelecekte bütün olaylardan olmuş ve bitmiş şekilde bahsedildiğini fark etmiş olmalısınız. (Şûrâ/7)

Okudunuzsa eğer, cennet tarif edilirken birçok cennetten bahsedildiği (Firdevs cenneti, naim cenneti, adn cenneti vs.) fakat cehennem tarif edilirken tek cehennemden bahsedildiği dikkatinizi çekmiş olmalı.

Okudunuzsa eğer, İbrahim'in din anlayışına tabi olmanız gerektiğini anlamış olmalısınız. (Âli İmrân/95 )

Okudunuzsa eğer, ceza kelimesinin sadece hatalarınızdan dolayı azap çekmeniz değil, yaptığınızın karşılığını bulmanız anlamına geldiğini görmüş olmalısınız. (Örneğin: İyiliğin cezası iyiliktir) (Rahmân/60 )

Okudunuzsa eğer, eskilerin hikâyesi gibi görünen fakat size sizi anlatan resul ve nebilerin her birinin örnekleri ile bir şeyler fark ettirilmek istendiğinin ve her birinin duasının ve tövbesinin farklı olduğu halde aynı sonuca vardığı dikkatinizi çekmiş olmalı.

Okudunuzsa eğer, hiç ama hiçbir yerde 'peygamber' kelimesi geçmediğini, bize 'peygamber' diye anlatılanların aslında Resul ve Nebi olduğunu ve Resul ve Nebilerin görevlerinin elçilik değil Risalet ve Nübüvvet olduğunu görmüşsünüzdür.

Okudunuzsa eğer, hakikatinizin dışarıda değil nefsinizde olduğunu görmüş olmalısınız (Zâriyat/21)

Okudunuzsa eğer, mazeretlerinizin hiçbirinin hiçbir şekilde geçerli olmayacağını öğrenmiş olmalısınız ( Rûm/57)

Okudunuzsa eğer, yeryüzündekilerin (yani sizin de) zanna uyup zan ile hareket ettiklerini, zanna inandıklarını (Yunus/36),  zandan kesinlikle kaçınmanız gerektiğini (Hucurât/12),  iman ettiklerini sananların iman ettikleri şeyin kendi zanları olduğundan dolayı imansız olduklarını (belki de sizin bile!) (Nisa/60) açıkça görmüş olmalısınız.

Okudunuzsa eğer, verilen misallerin ve örneklerin Kuran'ın nazil olduğu döneme ve coğrafyaya uygun misaller olduğunu, bu misallerin size de hitap ettiğini düşünmüş olmalısınız.

 

Bu saydıklarımın birçoğunu fark etmediyseniz siz Kuran'ı okumamışsınız demektir.

Lütfen Kuran'ı okumayın, Kuran'ı OKU'yun! (Alak/1)

Kuran'ı okuduğumuz halde OKU'yamıyorsak, ayetlere bakıyor ama görmüyorsak, gerçekten OKU'yabilmek için yapmamız gereken yine Kuran'da bize bildirilmiştir: 'Kur'ân okuyacağın zaman, (vehimle seni yanlış değerlendirmelere sokması muhtemel) şeytan-ı racîm'den (kendini beden kabullenmenin getirisi fikirlerden), Allâh'a sığın.' (Nahl-98)

Bu sığınma sadece dille değil, düşünce ile olmalı. Yukarıda da dediğim gibi 'Şeytan'ın 'ben' dediği için kovulduğunu (racîm olduğunu) asla unutmayın." Dışımda bir tanrı var ve bir de ben varım dediğiniz müddetçe Kuran'ı OKU'yamayacaksınız.

 

Saygıyla.

 YORUMLAR

Gelecek neslin kitabı -

Kesinlikle gelecek nesle kalacağına inandığım belki de tek KURAN Çözümü bu olsa gerek... Bu neslin henüz farkına yeni vardığını düşünüyorum ve sayıları da fazla değil gibi...Bizler hala tanrıyı anlatan dini yorumları ve hocaları dinliyoruz.. Ve sıkıldık hem de çoook... Onları zamanında bu bilgi herhalde daha fazla bilinecek ve anlaşılacak...Umud etmek istiyorum.../saniye//

0 0
en ilgimi çeken kitap -

Son dönemde elime geçen ve önsözü de dahil, hatta hediye edilmesi de dahil, en ilgimi çeken kitabı: KURAN ÇÖZÜMÜ yazınızda görünce hemen tıkladım. Bahsettiğiniz gibi, nedense, hiç kimse mensubu olduğu dini inancı yeterince araştırmıyor. İstisnalar var elbette. Ama çoğunluk böyle. Oysa yeterli araştırma yapılsa ve eğer de nasipte varsa da diyelim, KURAN OKUMAYA başlayabilecektir kişi. Yeter ki, ötedekinden kurtulsa... ama bu elbette kolay değil. //HAVVA

0 1
Bu çok zor ama, -

''Dışımda bir Tanrı var ve bir de ben varım '' dediğiniz müddetçe Kuranı okuyamayacaksınız. diyorsunuz. Tamamen katılıyorum. Ama, bu da çook zorrr be kardeşim.Üstelik upuzun bir yol... O yüzden hiç değilse bunu tam olarak başaramasak bile, elimizden geleni yapsak ve baktığımız her insanı hoş görerek, gerçekten onda ALLAH'ın tecellisini görebilsek. Hoşgörümüz artsa...Sevgiyle kalın.. //durmuolu//

0 0
Kuranı OKUmak kolay değil -

Yazıda paylaştığınız kitabı en kısa sürede okumaya başlamak isteyenlerdenim. Ve B sırrıyla yazılan KURAN'ı henüz henüz duyduk, anlaması da kolay olmayacaktır; eminim. Saygı ve sevgilerimle.. frzan

3 0
emeğinize sağlık -

Özellikle kafası karışan yeni nesil çocuklarımıza da anlatmlıyız bu anlatımı sanırım. Kuran okumak çok zor elbette, yani anlamak. Bence belli bir alt yapı ve kültür de gerekiyor. Emeğine sağlık genç arkadaş. Yolun açık olsun..

0 6
YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.