Kuran'ı Kerim'de kadın ve erkek sözcüklerinin geçiş sayısı

Kuran'ı Kerim'de kadın ve erkek sözcüklerinin geçiş sayısı  DİN
0,0
09.03.2014 20:35:59
A+ A-

Kuran'da dilik bildiren sözcükler birbirinin yerine kullanılmaya o kadar müsaittir ki mevzu  ayrıntılandırılsa iş içinden çıkılmaz hale gelir. "Ayetlerde doğrudan 'kadın' anlamında yer alan sözcükler: 'Nisa'(çoğul), 'en-nisve' (çoğul), 'el insa' (aslında 'dişi' anlamındadır.), 'el imree' (Genellikle karı anlamındadır.)" (turan dursun, Kuran ansiklopedisi, c. 6, s. 293) Bunun yanı sıra Turan Dursun inanır kadın anlamında el mümine (çoğulu el müminat), inanmaz kadınlar anlamında el kevafir, putatapar kadın anlamında el müşrike (çoğulu el müşrikat), karı anlamında el zevc, boşanmış kadınlar anlamında el mutallakat vs. örneklerini de verir. Turan Dursun'un bilgilerine ek olarak bizde  "unsa", "unse" ve "inasev"  kullanımlarının da olduğunu söylemeliyiz. Mümin erkek, müşrik erkek, kafir erkek tamlamalarını dahil etmeden erkek sözcüğü ise bizim tespitlerimize göre Kuranda şu şekilde geçmektedir: "zeker", "rical", "zukur", "zukrane", "zekara". Kuranda  kadın erkek sözcüklerine dişiliğin ve erilliğin  daha küçük yaşlarına denk gelen erkek çocuk (Arapçası-çoğul: benin, ebna) ve kız evlat (Arapçası- çoğul: benat) tamlamalarıda vardır

Kuran'da kadın veya kız anlamına gelen  sözcükler bazılarının dediği gibi 23'er defamı geçiyor bakalım:

NİSA sözcüğü(kadınlar):

Bakara: 49, 222, 223, 226, 231, 232, 235, 236;

Ali İmran: 14, 42, 61(2 kez);

Nisa: 1, 3, 4, 7, 11, 15, 19, 22, 23(2kez), 24, 32, 34, 43, 75, 98, 127(2 kez), 129, 176

Maide: 6

Nur: 31(2 kez), 60

Neml: 55

Araf: 81, 127, 141

Kasas: 4

Ahzab: 30, 32, 52, 55, 59

İbrahim: 6

Mümin: 25

Fetih: 25

Hucurat: 11(2 kez)

Mücadile: 2, 3

Talak: 1, 4

UNSA sözcüğü(dişi, kadın, kız):

Bakara: 178(2 kez)

Ali İmran: 36 (2 kez), 195

Nisa: 124

Rad: 8

Nahl: 58, 97

Fatır: 11

Mümin: 40

Fussilet: 47

Hucurat: 13

Necm: 21, 27, 45

Leyl: 3

Kıyamet: 39

İNASA sözcüğü(dişi):

Nisa: 117

İsra: 40

Şura: 50

Zuhruf: 19

UNSE sözcüğü(dişi):

Nisa: 11, 176,

Enam: 143(2 kez), 144(2 kez)

NİSVE(kadınlar) sözcüğü:

Yusuf: 30, 50

İNASEV sözcüğü(dişi):

Saffat: 150

Şura: 49

Kuranda erkek anlamına gelen sözcüklerin hangi sure ve ayetlerde kaçar defa geçtiğine  bakalım:

ZEKER sözcüğü:

Ali İmran: 36, 195

Nisa: 11, 124, 176

Enam: 143, 144

Nahl: 97

Mümin: 40

Hucurat: 13

Necm: 21

Kıyamet: 39

Leyl: 3

RİCAL sözcüğü:

Bakara: 228, 282

Nisa: 1, 7, 32, 34, 75, 98, 176

Araf: 81

ZUKUR sözcüğü:

Enam: 139

Şura: 49

ZUKRANE sözcüğü:

Şuara: 165

Şura: 50

ZEKARA sözcüğü:

Necm: 45

Kuranda görüldüğü üzere kadın(dişi-kız) sözcüğü tam 87 kez erkek sözcüğü ise tam 28 kez geçiyor.ETİKETLER: Haber, Haberler, Çocuk, Erkek, Kız, , Kadın, , 81

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.