Kutsal Hz. Davut'un kenti Anadolu'da mı?

Kutsal Hz. Davut'un kenti Anadolu'da mı? DİN
3,2
20.04.2013 21:37:25
A+ A-

Hazreti Süleyman Mabedi ve görkemli duvar, Hananel Kulesi ve geniş Mabet alanı sanıldığının aksine bugünkü İsrail’in Kudüs kentinde değil de Anadolu topraklarında mı?


Bilecik Kral Mezarları
Bilecik’in Osmaneli ilçesinin kuzeyinde Sakarya Irmağı kıyısında yüksek bir kayalık alan… Alanın içerisinde 20 tane açılmamış kral kaya mezarı bulunuyor. Bu bölge antik dönemde Frigya olarak anılıyor ancak mezarlık alanındaki yüzey araştırmalarında ele geçirilen bulgular Frig sanatından tamamen farklı. Kral mezarlarının yerleşim planları Tevrat’ta geçen Süleyman Mabeti’nin tasvirlerine tıpatıp uyuyor.  Klasik Musevi inancına göre, Tapınak fiziksel dünyada Tanrı'nın tecellisinin (İbranice "shechina") simgesel ayak taburesi ve bugüne kadar kalıntılarına ulaşılabilmiş değil. Bilinen İsrail Krallığı her ne kadar Ortadoğu’ya sıkışmış olarak gösterilse de Kral Süleyman’ın imparatorluğunun bir dünya devleti olduğu ve sınırlarının eski dünyanın büyük bir bölümünü içine aldığı Kuran-ı Kerim’de de vurgulanıyor. Peki, kutsal Hazreti Davut’un kenti ikiye bölünen eski İsrail Krallığı’nın kuzeyinde olabilir mi? Kutsal Ev denilen ilk tapınak, ikinci tapınaktan farklı ve bilinmeyen bir yere inşa edilmiş olamaz mı?


Hz. Süleyman'ın Krallığı
Birleşik İsrail Krallığı Tanah'ta anlatıldığı üzere İsrail topraklarında MÖ 1050 ve MÖ 930 yılları arasında var olmuş bir birleşik monarşiydi. İsrail Krallığı (İbranice: ????? ??????????, Mamlehet Yisrael) Birinci İsrail Krallığı'nın MÖ 930'da yıkılmasından sonra kurulmuş iki devletten biridir. (Diğeri Yehuda Krallığı'dır.) MÖ 930'da kurulan krallığın varlığı MÖ 720'de Asur İmparatorluğu'nun işgaliyle son buldu. En önemli şehirleri Şehem,Tirzah ve Samiriye idi.
Bilkent Arkeoloji Öğrencisi Mustafa Marangoz Samiriye’nin Sakarya’nın kıyısında yükseldiğini iddia ediyor. Dokuz aylık yüzey incelemelerinin ardından Marangoz, İçmeler mevkiinde yükselen kayalık alanda tıpkı Tevrat’ta bahsedildiği gibi 20 Kuzey İsrail Kral mezarı olduğunu savunuyor. Bir diğer iddiası ise Süleyman mabetinin bilinen planının bu alandaki yerleşim planıyla birebir örtüştüğü.

 

 

Süleyman Mabeti Anadolu'da mı?
“Bu bölgede bulunan kral mezarları oldukça görkemli ve şaşırtıcı… Anadolu’da benzer örnekleri yok. Mezar örtücü sistemlerinde o dönemde kullanılmayan beton benzeri bir malzemenin kullanıldığını gözlemledik. Mezar alanının üstünde bulunan mabet alanını çeviren duvarın da dünyada eşi benzeri olmayan bir beton malzeme ile inşa edildiğini günler sonrası fark ettik. Tevrat’ta adı geçen Hananel Kulesi’nin bir kısmının da sağlam bir şekilde bu alanda görüldüğünü söyleyebilirim. Mezarların bulunduğu kayanın zirve kısmında kubbeli bir yapı kalıntısı mevcut… Burası kutsal metinlerde bahsedilen sunak alanı olabilir. Eski anlatılarda Kudüs olarak bilinen kutsal şehrin bir nehir kenarında olduğu ve Hz. Süleyman’ın bu nehir vasıtasıyla deniz ticareti yaptığı belirtilmiştir. Bir orman içinde yerleşen şehirde Süleyman Mabeti’nin duvarlarının sedir ve zeytin ağaçlarıyla kaplı olduğu özellikle anlatılır.

 

Süleyman Mabeti'nin yerleşim planı
Günümüz Kudüs’ü bu tasvirlere tarihin hiçbir döneminde uygunluk göstermez. Sion Dağı denilen alan mevcut değildir. İncil’de bahsi geçen ‘Ulusların kralları görkemli mezarlarında yatıyor’ söylemi günümüz Kudüs’ünde bu mezar yapılarının bulunması gerektiğini gösteriyor. Oysa Sion dağı olarak bilinen alanda bu tür mezarların kalıntıları yok. Ben bu mezarların Anadolu’da olduğunu düşünüyorum ve araştırılması gerektiğine inanıyorum. Tüm Anadolu ve Musevi tarihini değiştirebilecek bulgulara ulaşabiliriz.”

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.