Mehmet Ali Kaya Bediüzzaman’ın “bir asır sonra” ifadesini nasıl Nur talebeleri zanneder?

Mehmet Ali Kaya Bediüzzaman’ın “bir asır sonra” ifadesini nasıl Nur talebeleri zanneder? DİN
0,0
24.08.2013 18:25:42
A+ A-

Nur talebesi İlahiyatçı Mehmet Ali Kaya Hz. Mehdi ile ilgili bir kitap yazmış. Kitabında "Hz. Mehdi geldi diyor ve üç vazifesini de yaptı" diyor. İttihad-ı İslam olmuş, İslam yeryüzüne hakim olmuş, ama biz göremiyoruz herhalde. Bediüzzaman diyor ya: "Hz. Mehdi halife olacak, Hz. İsa ile namaz kılacak, yeryüzüne İslam'ı hâkim edecek" Bunarın hepsi ne zaman oldu acaba? Bediüzzaman "bütün İslam âleminin orduları toplanacak, Hz. Mehdi başa geçecek" diyor, peki bu ne zaman olmuş? Yani konu Mehmet Ali Kaya'ya göre bitmiş gözüküyor, kitabında da bunları anlatıyor. On binlerce insan da buna inanıyor. Bu yanlış fikirlerle insanları çok yanlış yönlendiriyorlar.

Bediüzzaman Risalelerden "Bir asır sonra gelecek olan Mehdi ve şakirtleri" diyor. Mehmet Ali Kaya ise bir asır sonra ifadesiyle Bediüzzaman 1977 yılını ve Nur şakirtlerini kast ediyor diyor! Şimdi konuyu detaylı inceleyelim:

Nur talebelerinden Mehmet Ali Kaya Asırların Rehberleri Mücedditler ve Kıyamet alametleri, Deccal-Mehdi" adlı kitabının 239. Sayfasında şöyle bir açıklamada bulunmaktadır:

Bediüzzaman 1877'de Mevlana Halid'in şakirtleri, bir asır sonra da Mehdi'nin şakirtleri mücadele edecek buyurmuş. O zaman 1977 yılında kimin şakirtleri var? Bediüzzaman Said Nursi'nin... Bunu teyit eden, Mevlana Halid kolunun şeyhlerinden İsmet Efendi tarikat üsulunu beyan eden kitabı, "Risale-i Kutsiye" 76. Sahifesinde Mevlana Halid son müceddittir. Ondan sonra Mehdi müceddit olarak gelecektir" buyurur. Mevlana Halid'den sonra Bediüzzaman Said Nursi'den başka müceddit var mı? Yok.

Buradaki açıklamasıyla Mehmet Ali Kaya gerçekleri dolayısıyla da Bediüzzaman Hazretleri'nin sözlerini saptırmaktadır.

Bediüzzaman Hazretleri'nin bu konuyla ilgili sözü şu şekildedir:

Allah'ın nûrunu üflemekle söndürmek isterler. Allah ise nûrunu tamamlamaktan başka birşeye râzı olmaz. kâfirler isterse hoşlanmasınlar. Tevbe Sûresi, 9:32.

AyetindekiALLAH'IN NÛRUNU ÜFLEMEKLE SÖNDÜRMEK İSTERLER. ALLAH İSE NÛRUNU TAMAMLAMAKTAN BAŞKA BİRŞEYE RÂZI OLMAZ.Cümlesi kuvvetli ve letafetli münasebeti mâneviyesiyle beraber şeddeli  (lam)'lar, birer (lam)  ve şeddeli  (mim) asıl kelimeden olduğundan, iki  (mim) sayılmak cihetiyle 1324 ederek, .. Eğer şeddeli  (mim) dahi şeddeli ' (lam) lar gibi bir sayılsa, o vakit 1284 eder. ŞİMDİ HATIRA GELDİ Kİ, EĞER ŞEDDELİ ' (lam) LAR VE (mim) İKİŞER SAYILSA, BUNDAN BİR ASIR SONRA ZULÜMATI DAĞITACAK ZATLAR İSE, HAZRET-İ MEHDÎNİN ŞAKİRTLERİ OLABİLİR. HER NE İSE... BU NURLU ÂYETİN ÇOK NURANÎ NÜKTELERİ VAR.Bir damla su denizin varlığına işaret eder sırrıyla kısa kestik.

(Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s.131, 132)

Görüldüğü gibi burada Üstad, Tevbe Suresi'nin 32. ayeti ile ilgili olarak 3 farklı ebced hesaplaması yapmıştır.

ÜSTAD, AYETİN BU BÖLÜMÜNÜN EBCED HESABINI YAPMIŞTIR.

ALLAH'IN NURUNU ÜFLEMEKLE SÖNDÜRMEK İSTERLER. ALLAH İSE NURUNU TAMAMLAMAKTAN BAŞKA BİRŞEYE RAZI OLMAZ...

 Ayetin bu bölümünün Arapçası ise şu şekildedir:

Yurîdûne en yutfîû nûrallâhi bi efvâhihim ve ye'ballâhu illâ en yutimme nûrahu.

Ayetin bu bölümünde lam ve mim geçen kelimeler şunlardır:

LAMLAR:

"Allahi"

"Allahu"

"illa"

MİM:

"yutimmu"  

Üstad Hazretleri'nin 1. hesaplama yöntemi:

ŞEDDELİ LAMLAR BİR, ŞEDDELİ MİM İKİ SAYILDIĞINDA ? HİCRİ 1324- Miladi 1906

Üstad Hazretleri'nin 2. hesaplama yöntemi:

ŞEDDELİ LAMLAR BİR, ŞEDDELİ MİM BİR SAYILDIĞINDA ? HİCRİ 1284-Miladi 1865

Üstad Hazretleri'nin 3. hesaplama yöntemi:

Üstad, diğer hesaplamalardan farklı olarak üçüncü hesaplama yönteminde; ebced hesabında çıkan tarihten 1 asır yani 100 yıl sonrasına işaret etmektedir. Ebced hesabında çıkan tarihten 1 asır sonrasındaki tarihte ise Hz. Mehdi ve talebelerinin zalimleri ve zalim sistemleri mağlup edeceklerini söylemektedir.

ŞİMDİ BU HESABI İNCELEYELİM:

... ŞİMDİ HATIRA GELDİ Kİ, EĞER ŞEDDELİ ' (lam)LAR VE (mim) İKİŞER SAYILSA, BUNDAN BİR ASIR SONRA ZULÜMATI DAĞITACAK ZATLAR İSE, HAZRET-İ MEHDÎNİN ŞAKİRTLERİ OLABİLİR.HER NE İSE... BU NURLU ÂYETİN ÇOK NURANÎ NÜKTELERİ VAR. Bir damla su denizin varlığına işaret eder sırrıyla kısa kestik. (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s.131, 132)

 Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar... Allah, kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor.

Yuriydune en yutfiuu nura Allahi biefvahihim ve ye'ba Allahu illa en

280         +  51 +  107    +  256 +   96    +     140        +  6  +   14  +   96    +   62+ 51+

yutimme   nurahu 

490      +      261  = 1910

Ancak burada şu çok önemlidir. Bediüzzaman Hazretleri lamlar ve mim 2'şer sayıldığında çıkan 1910 tarihine değil 1910 tarihinden BİR ASIR SONRASINA DİKKAT ÇEKMEKTEDİR.

ŞİMDİ HATIRA GELDİ Kİ,EĞER ŞEDDELİ '  (lam)LAR VE  (mim) İKİŞER SAYILSA, BUNDAN BİR ASIR SONRA ZULÜMATI DAĞITACAK ZATLAR İSE, .

1910+100=2010

Açıkça görülmektedir ki Üstadımız bu sözünde 2010 yıllarında Hz. Mehdi'nin talebeleriyle birlikte zalimleri ve zalim ideolojileri manen yok edecek bir çalışma içinde olacaklarını söylemektedir. Yani Bediüzzaman Hazretleri'ne göre 2010'larda Hz. Mehdi zuhur etmiş olacak ve talebeleri ile birlikte Allah'ın izniyle, Materyalizm, Darwinizm, Komünizm gibi zalim ve kanlı ideolojileri kökten etkisiz kılacak yoğun bir çalışma içinde olacaklardır. Dolayısıyla Mehmet Ali Kaya'nın kitabında ifade ettiği; "Bediüzzaman 1877'de Mevlana Halid'in şakirtleri, bir asır sonra da Mehdi'nin şakirtleri mücadele edecek buyurmuş. O zaman 1977 yılında kimin şakirtleri var? Bediüzzaman Said Nursi'nin..." açıklaması tamamen yanlış olup Sevgili üstadımızın risalelerindeki gerçek görüşünü kesinlikle yansıtmamaktadır.

Kaynak: hzmehdiveittihadiislam.blogspot.com/YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.