Mescidi Aksa, Filistin, Kudüs ve İsrail üzerine notlar

Mescidi Aksa, Filistin, Kudüs ve İsrail üzerine notlar DİN
5,0
09.11.2014 23:41:14
A+ A-

- Mescidi Aksa da, Kudüs de, Filistin de ne kadar Müslümanların veya Araplarınsa en az o kadar Yahudilerin ve Hıristiyanlarındır. Kuran bunu savunur, aksini iddia edenlerin ne Kurani ne tarihi ne vicdani ellerinde tek bir delilleri ve kaynakları yoktur. Yahudilere ve Hıristiyanlara göre neden kutsalsa zaten o yüzden Müslümanlar için de kutsal olmuştur. İbrahim, Musa, Davut, Süleyman, İsa vd hepsi zaten Müslümanların da peygamberleridir.

- Filistin ve Kudüs ismini takıntı yapmak yersizdir, bu isimlerin de dini/kutsal bir dayanağı yoktur. Mescidi Aksa ismi de özel isim değil mabet için kullanılmış bir sıfattır. İsrail ismi de ırkçı bir isimdir, insanlar topraktan isim alabilir ama toprağa, ülkeye etnik kimlikleri dayatmak insan-toplum-doğa ve sahip olma-ait olma kırılmasının temel çıkış noktalarındandır. O bölgenin kutsallık atfedilecek ve sahip çıkılacak iki ismi vardır; barış yurdu yani darusselam/jerusalem/yeruşelayim ve zeytin diyarı. Süleyman peygamberin verdiği isimdir, Allah da bu şekilde anmaktadır.

- Ortadoğu krizlerini besleyen en derin ve kadim fay hattı bu topraklardaki çelişkilerden doğmuştur. Bu kırılmada çözüm gelişmediği takdirde Ortadoğu'da barış mümkün olmayacaktır. Barış yurdunda barışı inşa etmek ilahi ve insani bir görevdir.

- Kuran'da ve diğer kutsal kitaplarda anlatılan ve bu bölgede yaşanan Talut-Calut kıssası aslında İsrailoğullarının ve Filistinli Arapların savaşıdır. Allah ise bu savaşta taşlarla direnen İsrailoğullarıyla beraberdir.

- İsrail Tanrı'ya geceleyin yürüyen demektir, aynı zamanda Yakup peygamberin adıdır. Kuran'da 'miraç ayeti' denilen ayet esasında bunu anlatır. Kudüs'e yani gerçek adıyla Barış Yurdu'na yürüyenlere İsrail denilerek barışa yürümenin Allah'a doğru bir yürüyüş olduğu belirtilir. Gece miti de dünya hayatını ifade eden çok derin bir metafordur. Barış yurdu aynı zamanda yeryüzü cennetinin de başka bir ilahi ifadesidir. Firavuna karşı Musa önderliğinde baş kaldıran halka 'zorluklara göğüs gerer ve direnirseniz barış yurdu size vaat edilmiştir' denilerek bir bakıma 'başka bir dünya mümkün' mesajı verilir.

- Miraç olayı ve hadisi Kuran'la, tarihle, akılla tamamen çelişen koca bir uydurmadır.

- Neden Filistin halkının yanındayız? Yerel, bölgesel ve küresel hegemonik, aleni ırkçı, dinci güç olan, insana ve doğaya zarar veren güçlerin ilk üçünden biri olan İsrail'in birbirinden beter, türlü yollarla, yöntemlerle ve küstahça ezdiği, katlettiği, sömürdüğü, baskıladığı her açıdan kuşattığı bir halk olduğu için. Bu halkın İsrail'e karşı verdiği savaşın dinine, mezhebine, ideolojisine hatta yol ve yöntemlerine bakmadan desteklemek İbrahimi, Musevi, İsevi, Muhammedi ve ilk önce insani bir görevdir.

- Dinleri hiç birbirleriyle yarıştırmaya ve bu kavgada kullanmaya gerek yok; Yahudilik, Hristiyanlık neyse, ne kadar özünden sapmışsa İslam da en az o kadar tahrif edilmiş bir dindir. Ümmeti Muhammedin Ümmeti Musa'dan hiçbir farkı yoktur. Barış kimliğini ve yolunu terk ederek muhtelif markalar altında kurumsallaşmaya ve kutuplaşmaya giden dinler iktidarcılıkla dinciliği doğurmuş ve sorunun kendisi olmuşlardır. Bunun bilincinde olarak ve toplumsallaşmış gerçekliğini tanıyarak yaşanan krizlere orta ve uzun vadeli çözümler tartışılmalı ve geliştirilmelidir.

- O topraklarda, Kudüs'te ve Mescidi Aksa'da (Aksa statüsünde olan yani dinlerin ortak kutsallık atfettikleri Halil İbrahim gibi yerler de dahil olmak üzere) üç semavi dinin ve iki amcaoğlu halk olan Araplar ve Yahudilerin eşit ortaklığı olmadığı sürece, bir din devleti değil, dini adalet olan ve tüm tüm dinlere, halklara, kültürlere eşit yaklaşacak ortak bir irade inşa edilmediği sürece bu savaş asla bitmeyecektir. Başka bir çözüm de yoktur, doğru olan da budur. Hangi taraftan olursa olsun bunu savunmayanlar isteyerek ya da istemeyerek savaşın sürmesine, krizin derinleşmesine, İsrail'in saldırganlığa zemin hazırlamasına, barış yurdunun barıştan daha da uzaklaşmasına neden olmaktadırlar. Hele hele bunun aksini Allah adına savunanlar Allah'a ve kitaplarına büyük haksızlık yapıyorlar ve iftira ediyorlar.

Barış sizinle olsun ? ?????? ????? ? peace be upon you ? ??????? ????????

 

 

Son olarak selam/barış/shalom adında İbranice ve Arapça seslendirilen güzel bir şarkıyı paylaşmak istiyorum; http://youtu.be/L8DFwgWuwd0YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.