M.İbn Arabî'den (d.1165 - v.1240) sözler

M.İbn Arabî'den (d.1165 - v.1240) sözler DİN
5,0
05.12.2014 00:37:56
A+ A-

"Allah'ın haklarından en zorunlu olanı yerine getirmen gerekir. Zorunlu hak kendisine hiçbir şeyi ortak koşmamaktır." (Fütûhât-ı Mekkiyye, c.18, s.212, Muhyiddin İbn Arabî, Çeviri: Ekrem Demirli, Litera Yayıncılık, İstanbul-2012)

"Takvaya ulaşmanın alameti, hesap edilmeyen yönden rızkın insana gelmesidir." (a.g.e., c.18, s.213)

"Her Cuma günü namaza gitmezden önce gusül abdesti almalısın." (a.g.e., c.18, s.215)

"Kamil ve tam cömert insan, nefsini bilgiye göre yönlendiren kimsedir. Allah'ın onun için belirlediği şeriata göre hüküm verir. Bilir, amel eder ve bilmediğini öğrenir." (a.g.e., c.18, s.218)

"Allah'ın kullarına karşı sevgi dolu olman gerekir! Böyle bir sevgi kullarına selam vermek, yemek yedirmek, ihtiyaçlarını karşılamak için çaba göstermekle gerçekleşir." (a.g.e., c.18, s.218)

"Kur'an-ı Kerim'i okuman ve iyice düşünmen gerekir. Okurken Kur'an'da övülen özellik ve niteliklere bakmalısın. Allah bu niteliklerle sevdiği kullarını tavsif etmiş, onlar da bu niteliklerle vasıflanmışlardır. Allah'ın Kur'an'da kınadığı nitelik ve özelliklere de dikkat etmen gerekir. Onlarla da Allah'ın azap ettiği kimseler vasıflanır, sen o niteliklerden uzak dur!" (a.g.e., c.18, s.220)

"Alllah'tan rab olarak, İslam'dan din olarak ve Hz. Muhammed'den peygamber olarak razı olan, imanın tadını almıştır." (a.g.e., c.18, s.220)

"Kendileriyle oturup kalkmanın dindarlığına fayda vereceği kimselerle oturup kalkman gerekir. Bu fayda kendisinde göreceğin bir bilgi veya onda bulunan bir amel veya o kişde bulunan güzel bir huy olabilir." (a.g.e., c.18, s.222)

"Bütün âlem zikir hayatıyla canlı ve hayat sahibidir. Allah'ı zikreden ve zikretmeyen kimselerin durumu, ölü ile dirinin durumuna benzer." (a.g.e., c.18, s.223)

"Hayır ve şer şeriatın bildirmesiyle öğrenilebilir. Kötülüğü yapmayı emreden bir düşünce geldiğinde, bu düşünce şeytanın ilhamıdır. Ardından kötülüğü yapmanı engelleyen bir düşünce gelirse, o da meleğin ilhamıdır." (a.g.e., c.18, s.223-224)

"Seni cömert yapıp sadaka vermeni sağlayacak olan, bilgiyi kullanmandır." (a.g.e., c.18, s.225)

"Hz. Peygamber Allah'a sığınırken şöyle der: 'Allahım! Bilmemekten ve bilinmemekten sana sığınırım.' "  (a.g.e., c.18, s.225-226)

"Şu ayete bakmalısın: 'Ey iman edenler ! İman ediniz.'(en-Nisa 4/136)  Allah onları 'mümin' diye isimlendirmiş, ardından iman etmelerini emretmiştir. Ayette zikredilen birinci iman , genel imandır. Nitekim Allah bir grup hakkında 'Batıla iman edenler (el Ankebut 29/52) tabirini kullanmıştır. Emredilen iman ise özel imandır. Bu itibarla birinci iman kendisine bir yükümlülük bitişmeksizin ikrar ve onaylamak demektir ve bilgiden meydan gelir." (a.g.e., c.18, s.230)

"Allah'ın yaratıklarından hiçbirini küçük ve değersiz görmemeni tavsiye ederim. Allah hiç kimseyi yaratırken küçük ve değersiz görmemiştir." (a.g.e., c.18, s.234)

"En büyük hıyanet, doğru olmadığın halde, mümin kardeşine doğru olduğunu izhar edecek söz söylemendir." (a.g.e., c.18, s.236)

"Sözün en güzelini dinlemen gerekir; en güzel söz Allah'ın kitabı ve kelamıdır. Bu nedenle düşünerek ve tefekkür ederek O'nun kitabını okumalısın." (a.g.e., c.18, s.272)

"Allah'ın yolu, kullarına kendisinde amel etmelerini emretmiş olduğu şeriattır." (a.g.e., c.18, s.275)

"Kendi bakışını ve değerlendirmeni Allah'ın yaratıkları hakkındaki bilgisine tercih etme ve üstün tutma!

"Bir müşrik Hz. İbrahim'e misafirliğe gelerek yemek istemiş, Hz. İbrahim ise 'Müslüman olursan yemek veririm' demiş. Bunun üzerine adam 'Ey İbrahim! Ben böyle bir şey yapmam' diyerek ayrılmış. Allah Hz. ibrahim'e şöyle vahyetmiş: 'Bir lokma nedeniyle mi adam dinini ve babasının dinini terk etsin? Yetmiş küsur seneden beri bana şirk koşuyorken ben onu rızıklandırıyorum.' Hz. İbrahim hemen adamı aramaya çıkmış, onu geri döndürerek durumu ve Allah'ın onun hakkında kendisini azarladığını bildirmiş. Bunun üzerine müşrik Müslüman olmuştu." (a.g.e., c.18, s.298)

"Topluluk içerisinde namazını yalnızken kıldığından daha güzel bir şekilde kılma. Öyle yaparsan Rabbine karşı saygısızlık etmiş, dini hafife almış olursun." (a.g.e., c.18, s.316)

 

 

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.