Musevi kaynaklarda Şiloh'un hakimiyet dönemi nasıl tarif ediliyor?

Musevi kaynaklarda Şiloh'un hakimiyet dönemi nasıl tarif ediliyor? DİN
0,0
19.05.2013 14:04:52
A+ A-

Tevrat, İncil ve Kuran... Tüm kutsal kitaplarda Hz. Mehdi’den gizli ve açık bahsediliyor. Onun gelişinden önceki dönem son derece çalkantılı, kan, savaş ve zulümle dolu iken ondan sonra dünyanın üzerinde adeta pırıl pırıl bir güneş doğuyor, müthiş bereket kapıları açılıyor. Hz. Mehdi tüm dünyayı saran nefret, öfke ve düşmanlığı ortadan kaldırıyor, onun yerine barışı, huzuru ve zenginliği getiriyor. Topraklar görülmemiş derecede bereketleniyor, mahsül bollaşıyor, şehirler güzelleşiyor, insanların kalpleri de imanla doluyor. Ve muhteşem bir altınçağ dönemi başlıyor.

Musevilerce "Olam Ha-ba" (Beklenen Dünya) olarak adlandırılan, Mehdi'nin hakimiyet dönemini anlatan ifadeler, Hz. Muhammed'in "Altınçağ"ı tarif eden hadisleriyle çok büyük bir uyum gösteriyor. İşte Musevi kaynaklarında Hz. Mehdi döneminde yaşanacak hakimiyet şöyle tarif ediliyor:

Sıkıntıların son bulması:
O zaman körlerin gözleri, sağırların kulakları açılacak; topallar geyik gibi sıçrayacak, sevinçle haykıracak dilsizlerin dili... (Yeşaya, 35:5-6

Su kaynaklarının bollaşması:
Çıplak tepeler üzerinde ırmaklar, vadilerde su kaynakları yapacağım. Çölü havuza, kurak toprağı pınara çevireceğim... (Yeşaya, 41:18-19)

Bolluk ve bereket olması:
Her iyi olan şey bolluk içinde ihsan edilecek ve tüm incelik ve güzelliklere toz kadar rahat ulaşılacaktır. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:5)

Açlık ve kıtlığın son bulması:
... (Mehdi) döneminde karınlarını doyurmaları kaderlerinde belirlenmiş... (Talmud, Sanhedrin, 98b)

Ateist ideolojilerin yıkılması:
Rab ile çekişenler parçalanacaklar... (I. Samuel, 2:10)

Dünyaya Allah'a imanın hakim olması:
(Mehdi'nin) o günlerinde bilgi, hikmet ve hakikat tüm dünyada artacak, çünkü şöyle denmiştir, "Dünya Allah'ın bilgisi ile dolacak..."(Maimonides, Mişna Tora, Tövbe 9:2)

İnsanların Allah korkusuyla O'na yönelmeleri:
Yeryüzünün dört bucağı anımsayıp Rab'be dönecek, ulusların bütün soyları O'nun önünde yere kapanacak. Çünkü egemenlik Rab'bindir... (Mezmurlar, 22:27-28)

Allah'ın emir ve yasaklarına uyulması:
... Buyruklarımı izleyecek, kurallarıma uyacak, onları uygulayacaklar. (Hezekiel, 37:23-24)

Yalan ve sahtekarlığın son bulması:
... (Mehdi döneminde halk) haksızlık etmeyecek, yalan söylemeyecek, kimseyi aldatmayacak... (Sefenya, 3:13)

Dünyaya adaletin hakim olması:
O zaman adalet çöle dek yayılacak, doğruluk meyve bahçesinde yurt bulacak.... (Yeşaya, 32:16)

Savaşların sona ermesi:
… Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, savaş eğitimi yapmayacaklar artık. (Yeşaya, 2:4; Mika, 4:3)

Silahlanmanın sona ermesi:
… İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar... (Yeşaya, 2:4; Mika, 4:3)

Barış ve güven ortamı olması:
Onun döneminde kurtla kuzu birarada yaşayacak, parsla oğlak birlikte yatacak, buzağı, genç aslan ve besili sığır yan yana duracak, onları küçük bir çocuk güdecek. İnekle ayı birlikte otlayacak, yavruları birarada yatacak... Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak, sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna sokacak... Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek... (Yeşaya 11:6-9)

İnsanların mutluluk ve sevinç içinde yaşamaları:
… Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak. Onların olacak coşku ve sevinç, Üzüntü ve inilti kaçacak. (Yeşaya, 51:11)

Yıkılan şehirlerin yeniden imar edilmesi:
O zaman eski yıkıntıları yeniden inşa edecek, çoktan viraneye dönmüş yerleri yeniden kuracak, kuşaklar boyu yıkık kalmış kentleri onaracaklar. (Yeşaya, 61:4)

Küresel ısınmaya çözüm bulunması:
... Kavurucu sıcak ve güneş çarpmayacak onları... (Yeşaya, 49:9-11)

Yol ve köprülerin artması:
... Bütün dağlarımı yola dönüştüreceğim, anayollarım yükseltilecek. (Yeşaya, 49:9-11)

Kibirlilerin yerini alçakgönüllülerin alması:
İnsanların gururu, kibiri kırılacak... (Yeşaya, 2:17)

İnsanların kalplerinin imanla yumuşaması:
(Mehdi'nin) o günlerinde... "Taş gibi katılaşmış kalplerinizi vücudunuzdan söküp alacağım." (Maimonides, Mişna Tora, Tövbe 9:2)

Akıl ve hikmetin artması:
(Mehdi dönemi)... Akıllı adamların sayısının artacağı bir dönem olacak... (Maimonides, Mişna Tefsiri, Sanhedrin 10:1)

(Mehdi döneminde)... Çok az bir emekle çok fazla şey başaracaklar... (Maimonides, Mişna Tefsiri, Sanhedrin 10:1)

Batıni ilimlerin öğrenilmesi:
O dönemde... batıni gerçekleri kavrayacaklar ve insanın kapasitesi elverdiğince Yaratıcı'nın aklını idrak edecekler. Çünkü şöyle yazılmıştır: "Çünkü yeryüzü suyun denizi örtmesi kaplaması gibi Allah'ın ilmiyle dolacak…" (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:5)

Yanlış değer yargılarının düzelmesi:
Artık budalaya soylu, alçağa saygın denmeyecek. (Yeşaya, 32:5)

Şirk koşmadan iman edilmesi:
Artık putlarıyla, iğrenç uygulamalarıyla, isyanlarıyla kendilerini kirletmeyecekler... (Hezekiel, 37:23)

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.