Mustafa Kemal Atatürk Dinsiz Miydi?

DİN
0,0
18.02.2014 20:24:58
A+ A-

Hep tartışıldı hala da tartışılmaya devam ediliyor sanırım kıyamete kadar bu böyle sürecek. Bir grup insanlara göre Atatürk dinsiz. Bir gruba göre dindar. Facebook’ta ve sanal alemde Atatürk savaşları diye bir şey başladı. Atatürk dinsiz diyenler belge getiriyorlar. Dindar diyenler bir belge getiriyor. Eğer bir belge varsa bunu iyi incelemek gerekiyor, belgeyi incelemeden konuşmak tam bir cahilliktir.
Can Dündar’ın sunduğu belgeselde Atatürk şöyle diyor; “Bizim devlet idaresinde ki ana programımız CHP programıdır, bunun kapsadığı prensipler idarede siyasette bizi aydınlatıcı ana hatlardır, fakat bu prensipleri gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır, biz ilhamlarımızı gökten ve gaipden değil doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.”Bunu dinleyen bazı öğretmen arkadaşlar işte dinsiz işte belge diyorlar. Can Dündar işte Atatürk dinleri ret ediyor diyor. İddia açık ve net . Mustafa Kemal Atatürk’e bu konuşmadan dolayı dinsizlikle veya İslam düşmanlığı ile, Kuran-ı Kerim’i dışlama, gereksizleştirme hükümsüzleştirme adına bazı suçlamalarla saldırmaktadırlar ve onu sevip bağrına basan Yüce Türk Milletinin mensupları Atatürk’ten soğutma çabalarına girmiş bulunmaktalar. Bu konuşmada kast edilen kitabın Kuran-ı Kerim olduğunu iddia edenlere bir sorum olacak. Kuran-ı Kerim göktenmi indi? Hayır arkadaşlar. Kuran-ı Kerim gökten inmedi vahiy yoluyla geldi.
Bir başka belge yayınlanıyor Mustafa Kemal Atatürk kendi el yazısıyla “Ben dinsizim diyor. Fakat vatandaşlar ibadetlerini dini vecibelerini yerine getirebilmelidir diyor.” Şimdi ne cevap vereceğiz???
Kadir Mısırlıoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün duruşundan mason olduğu anlamını çıkarıyor.              Said Nursi, Mustafa Kemal Atatürk’e Deccal diyor.
Sonuç olarak belge savaşları devam ediyor. Şimdiye kadar Mustafa Kemal Atatürk aleyhine olan belgelerin nerdeyse tümünü inceledim. Bana göre bu belgeler sağlam belgeler değil. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk hakkında elimde bir çok belge var. İki tane sağlam belgeyi yan yana getiriyorum konuyu açıklıyorum ancak altyapı yoksa açıklamak zor.
Gökten indiği sanılan kitaplar Atatürk’ün kastettiği nedir? Kuran-ı Kerim i iyi bilen Profesörler Atatürk’ü severken neden İmam Hatip seviyesinde olanlar Atatürk’ü anlamıyor asıl sorun burada.
Vay haline o kimselerin ki, Kitabı elleriyle yazıp, az bir paraya satmak için, "Bu Allâh katındandır," derler! Ellerinin yazdığından ötürü vay haline onların! Kazandıklarından ötürü vay haline onların! (Bakara 79) Bu ayette hedef kimdir? Bir kısım insanlar çıkıyor Allah’ın indirdiği hükümlerle hüküm vermeyenler kafirdir diyorlar. İşte belge Atatürk kafir diyorlar. Bunlar dini bilmeyen cahillerdir.
Kuran-ı Kerim’e baktığımız zaman; Kuran’da tarih, ibadet, iman, cennet, cehennem ve ceza hükümleri var. Mesela sopa atma, el kesme gibi cezalar var. Açık ve net. Yani bu zaman da sopa atma el kesme cezasımı uygulayacağız? Yani bunlar kesin değişmez hükümler mi? Cahillere göre değişmez hükümler. Bunları uygulamayanlar kafir olur.
Kuran-ı Kerim hükümlerini şöyle uygulasak olmaz mı? Hırsızlık yapanı hapse attık. Bu adama içerde bir meslek öğretsek dışarı çıktığında bu mesleği yapsa eli kesilmiş olmaz mı? Örnek; Foça cezaevinde tüm mahkumlar bir meslek sahibi oluyorlar. Bu kötü bir şey mi? Ey yobaz şimdi sana soruyorum Kuran’ın hükmü uygulandı mı? Yobaza göre illa eli kesilecek şeriat istiyor. Yobaz Şe-ri At uygulanıyor şer atıldı.
Osmanlıda uygulanan sistem Kuran’dan sünnet’ten çıkarılan hükümlerle oluşturulan sistem Mecelle deniliyordu. Bakın Mecelle’de ne yazıyor. Zamana ve günün şartlarına göre değişir diyor. Bugünkü Hukuk Kuran’a aykırı değil. Suça ceza veriliyor. Mecelleye göre örf ve adet tefsir hükmündedir.
Mustafa Kemal Atatürk el yazısıyla ben dinsizim fakat vatandaşlar ibadetlerini istedikleri gibi yerine getirmelidir, kısıtlama olmamalıdır diyor. Böyle dinsize can kurban.
Mustafa Kemal Atatürk’ün mecliste yaptığı Filistin konuşmasına bakın. Şimdiye kadar dinsiz ve İslamiyete lakayt kalmakla ittiham edildiklerini vurgulayan Atatürk konuşmasında şunları belirtti: Bize dinsiz derler fakat bu ittihamlara rağmen Peygamberin son arzusunu, yani mukaddes toprakların daima İslam hakimiyetinde kalmasını temin için hemen bugün kanımızı dökmeye hazırız. Alın size sağlam belge meclis tutanakları.
Mustafa Kemal Atatürk'ün, namaz kılan yüksek rütbeli bir subayı ihbar eden milletvekilinin trenden indirilmesini istediği ortaya çıktı. Atatürk, aynı milletvekilinin tekrar seçilmesini de engellemiş. Bu olayı aktaran Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıkoyuncu, Atatürk'ün, gammazcı vekil hakkında, "Bu adam namaz kılmayı kendi aklınca suç görüyor." dediğini söylüyor.
Kuran-ı Kerim’in Türkçeye çevrilmesi. İmam Hatip okullarının açılması. Türkçe ezanda ısrar etmemesi. Olurmu diye sesini yükseltenlere. Aziz kardeşlerim; Eski Said-i Kürdi yeni Said Nursi ne demek? Hatasız kul olmaz demek. Risalelerinde “Deccal” diye yazacaksın, sonra “İslam Kahramanı Paşa Hazretleri” diye mektup yazacaksın. Necip Fazıl’ı seveceksin Sakarya yı okuyacaksın. Sakarya dan önce nasıl bir Necip Fazıl vardı?
Mustafa Kemal Atatürk mason derneklerini kapattı. İnönü zamanında açıldı. Atatürk’e duruşundan dolayı mason diyeceksin cevap vermeye değmez ucuz bir iddia.
İstiklal Marşı “Korkma” diye başladığı için abdulkadir mısırlıoğlu; Mehmet Akif Ersoy’a pezevenk diyor. Atatürk’e mason diyor. Daha İstiklal Marşının ruhunu okuyamayan mısırlıoğlu Atatürk’ü nasıl anlayacak. Atatürk son nefesinde “Ve Aleykum Selam” dedi mi? mısırlıoğluna göre diyemez. Yüce Allah her insana son nefesinde tövbe imkanı vermiş ama bazıları kendini nerde görüyorsa bunu engelleyeceğini sanıyor.
Mustafa Kemal Atatürk’ü anlamak zor. Türkiye’de komünist partisini kuran Atatürk, yasaklayan yine Atatürk. Rusya’dan silah yardımı alan yine Atatürk. Birçok eserde ileriyi gören Atatürk yüzlerce belge var. Türk birliği kurulacaktır diyen, Rusya dağılacaktır diyen yine Atatürk’tür.
Bazı Müslümanlara göre laikliği savunmak dinsizliktir. Atatürk laikliği batıdan değil Selçuklulardan almıştır. Bugün ABD laik yani oradaki Müslümanlar İslamı yaşıyormu? Laiklik dinsizliktir diyenler nedense Suudi Arabistan’ı değil neden batıyı tercih ediyor?
Başbakanımız neden Tunus’ta Mısır’da laikliği tavsiye ediyor? 80 li yıllarda laikliği savunanlara dinsiz derlerdi.
Mustafa Kemal Atatürk zamana ve şartlara göre hareket etmiştir. Atatürk’ün vasiyeti açıklanınca ona dinsiz diyenler tövbe edeceklerdir.
Bir gecede cahil olduk. Osmanlıda okuma yazma oranı %13 idi. Zaten halk okuma yazma bilmiyordu. Dil Türkçe yazı Arapça – Farsça. Osmanlıda okumayı bilenler zengin kişiler idi. Halk zaten dini bilmiyordu. Din kitap okuyarak değil sohbet yoluyla öğreniliyordu. Bu sebepten hurafe yaygındı. Bugün buyurun nasıl seçmeli Kürtçe koyuyorsanız Arapça koyun Osmanlıcayı öğretin tutan mı var?
Mustafa Kemal Atatürk Şeriati kaldırdı Cumhuriyeti getirdi. 1906 da halk şeriat isteriz diyor. Padişah II. Mahmut zamanında 1826 yılında sarık ve cübbe yasaklandı. Devlet dairelerinde fes pantolon ve ceket giyilmesi zorunluluğu getirildi. Aslında Cumhuriyetin temelleri II. Mahmut zamanında atıldı. Bunları görmezden geliyor şimdiki Atatürk düşmanları.
Rusya zorla Latin alfabesine geçiyor. Türkiye’de Latin alfabesine geçiyor. Rusya zorla getirdiği Latin alfabesini kaldırıyor Kiril alfabesini getiriyor. Neden acaba?
İzmir’in bir ilçesinde görev yapan öğretmen flüt çalıyor “Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa
Askerin milletin bayrağınla çok yaşa.” Bir başka öğretmen bırak şu faşist Mustafa’yı diyor. Anında kavga çıkıyor ikisi de soluğu karakolda alıyorlar. Sonuç her iki öğretmende sürgün yiyor. Faşist Mustafa diyen daha sonra aynı ilçenin “Atatürkçü Düşünce Derneği” başkanı oluyor. Bilmem anlatabildik mi? Atatürk çü-lü-ğü…
Birisi Facabook ta Atatürk’ün İngiliz genel valisi olmak istiyorum sözünü alıyor işte hainlik diye sunuyor. Yani tam bir cahillik. İşgal altındaki bir ülkede düşündüklerini söyleyeceklerdi İngilizlere. Bunları yapanlar Kuvay-i Milliye katılmayıp Yunanlılara karşı koymayın deyip imzalayan hocaları unutuyorlar. "Dünyanın şu anki en büyük devleti Amerika nın bütün kuvvetiyle dini hakikatlere sahip çıktığını, Amerika nın, Asya ve Afrika da İslamiyetle beraber huzur ve saadet geleceğine karar verdiğini, Amerika nın yeni doğan İslam devletlerini okşadığını ve onlarla ittifak ettiğini"sözlerini unutuyorlar.
Bildiğim bir şey var o da Mustafa Kemal Atatürk’ün de tam bir Müslüman olduğu ve bu dinin bu coğrafyada var olmasını sağlayan en önemli insanlardan birisidir.

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.