Müzik dinlemek haram değildir, peygamberimiz de dinliyordu, hadisler

Müzik dinlemek haram değildir, peygamberimiz de dinliyordu, hadisler DİN
0,0
12.09.2013 16:46:53
A+ A-

 

Son günlerde yaşanan tartışmalara bir açıklık getirmek istiyorum. Bildiğiniz gibi ben blog sayfamda sürekli yobazların anlattığı din ile Kuran'da anlatılan gerçek dinin çok farklı olduğunu anlatıyorum. Yobazlara göre her şey yasak, ama her şey. Kadınların erkeklerle konuşması yasak, aynı ortamda oturması yasak, makyaj yasak, dans yasak, müzik yasak. Bunlara göre Müslüman hurafelere inanacak, kadın sopayı yiyip oturacak, söz hakkı olmayacak, müzik dinlemeyecek, televizyon seyretmeyecek. Kısaca tüm yaşam hakkı adeta elinden alınacak. Gerçek din bu değil.

Dindar olan kişilere "siz neden dans ediyorsunuz, neden müzik dinliyorsunuz?" diyenlere cevap olarak peygamberimizin de müzik dinlediğinde dair hadisleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ayrıca bu insanlar dindar insanları müzik dinliyor diye suçlarken kendileri sürekli dans edip oynuyorlar. Bu da ayrı bir çelişki. Peygamberimiz sahabi ile birlikte müzikli ortamlarda bulunmuş, neşeyi daima teşvik etmiştir:

Resulullah, oynayan bir grup Habeşliyi görünce, takdir ederek "Yahudiler ve Hıristiyanlar bilsinler ki, bizim dinimizde genişlik vardır" buyurmuştur.

Buhari ve Müslim'de bildiriliyor ki: Hazret-i Âişe anlatır:

"Bayram günü iki cariye, kahramanlık şiirlerini def çalarak terennüm ediyordu. Resulullah yatağına uzandı. Sonra babam [Hazret-i Ebu Bekir] içeri girdi. Bana, "Resulullahın huzurunda bu ne hal?" deyince, Resulullah "Bırak onları, her milletin bir  bayramı vardır, bu da bizim bayramımızdır" buyurdu."

Seleme b. Ekva'dan rivâyet edilmiştir: "Peygamber (s.a.s.) ile birlikte Hayber'e yola çıkmıştık. Gece gidiyorduk. Kafileden bir kişi Âmir b. Ekva'a -Âmir şairliğiyle bilinen bir kişi idi- "Bize bildiğin şeylerden bir şeyler söyle, dinleyelim." dedi. Âmir devesinden inerek şu türküyü söylemeye başladı:

"Ey Allahım! Sen dilemeseydin biz hidayet bulamazdık./?Sadaka verip, namaz kılamazdık.?/Her şeyimiz sana feda olsun, bizi bağışla./?Düşmanla karşılaşırsak, ayaklarımızı sabit kıl.?/İçimize huzur ve güven ver./?Biz, çağrılınca gideriz./?Seslendikçe yardıma erişiriz."

Peygamber (s.a.s.)"Kim bu sürücü?" dedi. "Âmir b. Ekva'" dediler. Peygamber (s.a.s.) "Allah onu esirgesin." buyurdu.? (Beyhakî, Şuab, 5112.)

Muâz İbni Cebel anlatır: Ensârdan birinin düğününde bulunuyorduk. Hazret-i Peygamber, nikâhı kıydıktan sonra, "Allah iyi geçim, hayırlar ve uğurlar nasip etsin, rızkınıza bolluk bereket versin, sizi mübarek kılsın" diye duâ eder.Adeti veçhile (adet olduğu üzere) damadın başı üzerinde def çalınmasını söyler. Def çalınır."

Âmir b. Sa'd'den nakledilmiştir:

"Bir düğün münâsebetiyle Karaza b. Ka'b ve Ebu Mes'ûd el-Ensârî'nin yanına gittim. Küçük bir kız çocuğu şarkı söylüyordu. Ben: "Siz Rasulullah (s.a.s.)'ın arkadaşları ve Bedir ashabından olduğunuz halde, sizin yanınızda bunlar (nasıl) yapılıyor?" dedim. Onlar:"İster bizimle kalırsın, istersen gidersin. Bize, düğünde eğlenmeye, izin verildi." dediler.    (İbn Hacer, Metâlib, II, 54; Cüdey', Ehâdîs-ü Zemmî'l-Gınâ, s., 50.

Aişe (ra) rivAyet ediyor: Resulullah SAV bir düğünlerinde Ensar kadınlarına uğradı. Onlar şarkı söylüyorlardı... (İbni Mace, Nikah:21, Buhari, Nikah:48, Megazi:12)

...Muavviz b.Afra'nın kızı er-Rubey gelin olduğu zaman, düğün törenine Peygamberimiz SAV de   gitmiş ve onun yanına oturmuştu. Bu sırada bazı kızlar, def çalıp Bedir günü şehit olanların menkıbelerini şarkı şeklinde söylemeye başlamışlardı. ... (Buhari , Nikah, 49/1, VII/25, Tirmizi, Nikah, III/399)

İbni Mace bildiriyor ki: Hazret-i Âişe, Medineli bir yakınını evlendiriyor. Düğün yerine gelen Peygamber Efendimiz, "Kızı gelin ettiniz mi?" diye sorar. Evet derler. Peygamber Efendimiz, "Kızla birlikte türkü söyleyecek birini de gönderdiniz mi?" buyurur. Hazret-i Âişe, hayır deyince, Peygamber Efendimiz buyurdu ki: "Ensar arasında böyle günlerde eğlence geleneği vardır. Keşke kızla birlikte şarkı söyleyecek birisini gönderseydiniz de onlar şöyle söyleselerdi: "Size geldik, size geldik. Bize şenlik, size şenlik""

Yine Hz. Aişe ra, bir kadını Ensar'dan bir kişiyle evlendirmişti. Peygamberimiz SAV: Ya Aişe, sizin beraberinizde def çalan, şarkı söyleyen şarkıcılarınız yok mu? Çünkü Ensar böyle oyun ve eğlencelerden hoşlanır" (Buhari, Nikah 64/1, VII/28)

İbni Mace bildiriyor ki: Hazret-i Peygamber bir kere Medine'de bir yerden geçerken def çalıp türkü söyleyen kızların, "Nahnu cevarin min beni'n-neccar /Ya habbeza Muhammedün min car" = "Biz Neccaroğuları kabilesine mensup kızlarız. Hazret-i Muhammed ne iyi ve ne hoş bir komşudur" beyitlerini söyleyen kızlara, "ALLAHU YA'LEMU İNNİ UHİBBUKÜNNE" "Allah bilir ki ben de sizi seviyorum" diyerek iltifatta bulundu. (Kettani, et-Teratib, II, 130; Canan, Hadis Ansiklopedisi, XVII, 199-200) ve (İBNİ MACE, NİKAH 21/1899, I/612)

Amr İbnu Şuayb an ebihi an ceddihi'den ravi edilmiştir: Bir kadın (gelerek): "Ey Allah'ın Resulü! Ben senin yanibaşında def çalmaya nezrettim! (adak adadım)" dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Nezrini (adağını) yerine getir!" buyurdular. (Ebu Davud, Eyman 27, (3315)

Kaynak: http://kurandakadininyeri.blogspot.com/YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.