Niyâzî Mısrî'nin (d.1618-v.1693) Tevhîd Manzûmesi'nden bazı dizeler (açıklamalarıyla)

Niyâzî Mısrî'nin (d.1618-v.1693) Tevhîd Manzûmesi'nden bazı dizeler (açıklamalarıyla) DİN
5,0
22.12.2014 13:42:04
A+ A-

"Taşınır günde yüzbin can adem iklîmine her dem
Gelir yüzbin dahî andan bulur a'mâr olur peydâ" 

"Günde yüzbinlerce hayat sahibi varlık, yokluk iklimine taşınırken, yüzbinlerce can da izafî yokluktan gelir ve ömürler       devam eder. " 

"Tecellî eyler o dâim celâl ü geh cemâlinden
Birinin hâsılı cennet birinden nâr olur peydâ"

" O her an bâzen Celâl'iyle, bâzen de Cemâl'iyle tecellî eder. Birinden cennet ve birinden de cehennem zuhûr eder."

Cemâli zâhir olsa tiz celâli yakalar ânı
Görürsün bir gül açılsa yanında hâr olur peydâ"

"O'nun Cemâl ismi zuhur ettiği zaman, hemen yanında Celâl'i de belirir. (Her şey zıddıyla kâimdir.) Bir gül açıldığı zaman, onun yanında dikeni de görürsün."

Bu sırdandır ki bir kâmil zuhûr etse bu âlemde
Kimi ikrâr eder ânı kime inkâr olur peydâ"

"İşte bu sırdan dolayı, kâmil bir insan bu âlemde zuhûr etse, kimileri onu ikrâr, kimileri de inkâr ederler."

Velî ârif celâl içre cemâlini görür dâim
Bu hâristanın içinde ana gülzar olur peydâ"

"Fakat ârif kimseler, Hakk'ın Celâl isminde Cemâl'ini görenlerdir. (Kahr u lutfu şey'-i vâhid bilmeyen çeker azâb.) Onlar dikenlik içinde gül bahçesini görürler. (Lutfun da hoş, kahrın da hoş.)"

Ne sırdır kim iki kimse nazar kılur bu ekvâna
Biri ancak görür dârı bire deyyâr olur peydâ"

"Bu öyle bir sırdır ki, bu âleme iki insan nazar kılsa; biri sadece evi, diğeri ise evin sâhibini görür."

Kaynak: Tasavvuf ve Tarîkatlar, Dr. Selçuk Eraydın, M.Ü.İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, Nu: 82, 10.Baskı, İstanbul-2012,
s.476, 477, 478.

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.