Ortadoğu, İslam ve özbenlik

Ortadoğu, İslam ve özbenlik DİN
0,0
01.07.2013 14:43:41
A+ A-

Mezopotamya başta olmak üzere tüm Ortadoğu da dini inançların kökeni çok eski çağlara dayanmaktadır. Son dönemde ortaya çıkan bilimsel bulguların ışığında bir değerlendirme yapılırsa Ortadoğu da dini inancın kökeni m.ö on bin yıl öncesine dayanmaktadır.

Bu uzun tarihi dönemi göz önüne aldığımız zaman Ortadoğu da dinin ne kadar köklü ve ne kadar kurumsal olduğunu anlayabiliriz Ortadoğu da din gerek paganist, gerekse ilahi açıdan evrimsel süreçler geçirmiştir. Paganizm den tek tanrılı inanca geçiş bu aşamalardan biridir ya da suhuflardan (sayfalardan) büyük ve detaylı dini kitaplara (Tevrat, Zebur, İncil, Kur’an) geçişte farklı bir aşama olarak görülebilir.

Ortadoğu da bu dinlerle birlikte birçok farklı ırkta söz konusudur ve bu ırkların çoğu günümüze kadar varlığını idame etmektedir. Ortadoğu da ki bu ırkların her birinin kendine özgü bir kültürel ve gelenek yapısı vardır. Mevcut ırklar dışarıdan gelen bir inancı benimserken kendi kültürleri ile yeni aldıkları mevcut inancı harmanlayarak kabul ediyorlardı. Bu yeni yöntem dışarıdan aldıkları yeni inancın kendi öz benliğini kaybetmesine yol açıyordu bu öz benlik sorunu Avrupa da Hıristiyan inancının başına geldiği gibi Ortadoğu da da İslam inancının başına geldi .

Bu öz benlik sorunu İslam dininin kitabı olan kuran ekseninde gelişmemiş olsa da fıkıh, şeriat ve diğer öğretilerin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda son derece gelişmiştir bu öz benlik sorununun yaratığı çelişkiler çok çeşitli bir duruma gelmiştir öyle ki ayni öğreti üzerinden çok zıt fikirler yürütülebiliyor

Mesela bir kesim İslamlar İslam kan dökülmesine karşıdır derken bir diğer kesim İslamlar ise İslam için kan dökülmesi gerektiğini söylerler nitekim bunu eskide olduğu gibi günümüzde uygulamaktadırlar.

Bu zıtlıkların ortaya çıkması inançlarda ki öz benliğin kaybolmasıyla alakalıdır diğer taraftan Ortadoğu da ki hiçbir halk İslami tam olarak kabul etmemiştir tüm halklarda kendilerine ait eski kültür ve gelenekleriyle İslami harmanlamışlardır. Bu durum Arapların, Perslerin, Kürtlerin ve Türklerin yaşam tarzlarında rahatlıkla görülmektedir.

Günümüzde bile bazı ırklara mensup din adamları kendi ırklarına ait İslam’dan önceki kültür ve gelenekleri, inançları İslam diniyle sentezlemeye çalışmaktadırlar ve bu yaptıkları çalışmaları tamamen İslam’ın öz benliği diye tanıtmaktadırlar bu kişi yada guruplar tam olarak olmasalar da, kısmi olarak başarılı olmuşlardır.

Bu kişi yada gurupların başarılı olması Ortadoğu da ki halkların eğitim seviyelerinin düşük olmasından ve ekonomik sıkıntılarla alakalıdır.

Sonuç olarak nasıl ki biz Ortadoğulular Avrupalıları Hıristiyanlığı kendilerine benzetmekle suçluyorsak aslında biz Ortadoğulular da İslamlaşmadık İslami kendimize benzettik ve hala ısrarla bu durumdan ısrar ediyoruz günümüzde artık bu dini uyarlamalar Ortadoğulu bazı devletlerin desteğiyle yapılmaktadır.

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.