Peygamberimiz Hz. Mehdi'nin talebelerini nasıl tarif ediyor?

Peygamberimiz Hz. Mehdi'nin talebelerini nasıl tarif ediyor? DİN
0,0
23.05.2013 09:58:09
A+ A-

 

Kadınlardan ve erkeklerden oluşan 313 kişi... Hz. Mehdi'nin çevresinde toplanıyorlar, canlarını, mallarını, tüm hayatlarını Allah yoluna adıyorlar. Dünya hırsları yok, dünyadan bir beklentileri yok. Ellerinde avuçlarında ne varsa Allah için harcıyorlar. Hz. Mehdi'ye son derece sadıklar, onu asla bırakmıyorlar. Hz. Mehdi ile birlikte metaryalizme ve ateizmle mücadele ediyorlar. Peygamberimiz bu talebelerin sahabelerden 50 kat daha fazla sevap kazanacaklarını söylüyor. Yaşadığımız bu son derece zorlu ahir zamanda kim bu 313 kişi, nasıl insanlar, görünüşleri nasıl? Şimdi bu konuyu hadislerle açıklayalım:

Hz. Mehdi'nin talebeleri gençlerden oluşacak:

"Kaim (Hz. Mehdi) a.s'ın ASHABI GENÇTİR VE İÇLERİNDE YAŞLI YOKTUR.Ancak gözdeki sürme veya azıktaki tuz kadardırlar ve azıktaki en az şey tuzdur."1

"Hz. Mehdi'nin bayraktarı, sakalı hafif, rengi sarı, KÜÇÜK BİR GENÇ olacaktır."2

Hz. Mehdi'nin Talebelerinin İmanları Çok Kuvvetli Olacaktır:

"Hz. Mehdi'nin yardımcılarının, ALLAH HAKKINDA ZERRE KADAR ŞÜPHELERİ OLMAYACAK ve Allah'ı nasıl tanımak gerekirse, o şekilde tanıyacaklar." 3

Hz. Mehdi'nin Talebelerinin Manevi Yönleri Çok Güçlü Olacaktır:

Hz. Mehdi'nin talebelerinin ruhları lamba gibi aydınlıktır, onların kalpleri de aydınlanmıştır.4

Hz. Mehdi'nin Talebeleri Birbirlerine Çok Benzeyecekler, Dışarıdan Bakanlar Onları Kardeş Zannedeceklerdir:

"Onları görüyor gibiyim; AYNI RENK, AYNI BOY, YÜZLERİ AYNI VE ELBİSELERİ DE AYNI. olarak Hazret-i Mehdi'ye biat ederler." 5

"Aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluştururlar. Onlar her zalime galip gelirler. Onların kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz arslan, gece de abiddirler. Ne evvelkiler, ne de sonrakiler fedakarlıkta onlara yetişemez." 6

Hz. Mehdi ve Talebeleri Dünyanın Dört Bir Yanına İslam Ahlakını Hakim Edeceklerdir:

"Bunlar dünyanın doğusunu ve batısını fethedecek olan ahir zamandaki Hz. Mehdi'nin arkadaşlarıdır." 7

Hz. Mehdi'nin Talebeleri Teknolojiden Faydalanacaklardır:

Bütün dünyayı birkaç dakikada dolaşacak güçleri olacaktır.8

Dünyadaki hiçbirşey Hz. Mehdi'nin talebelerine gizli kalmayacak. 9

Hz. Mehdi'nin Talebeleri Boğaz Köprüsü'nden Geçecekler, Uçakla Seyahat Edeceklerdir:

... (Hz. Mehdi'nin talebeleri) su üzerinde yürür ve bulutlar üzerinde dolaşırlar...10

Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen bu hadiste Hz. Mehdi'nin talebelerinin Hz. Mehdi'den edindikleri bilgileri insanlara anlatmak için sık sık seyahat edeceklerine, daima hareket halinde olacaklarına bu amaçla Boğaz Köprüsü'nden geçeceklerine ve uçakla seyahat edeceklerine işaret edilmektedir.

Hz. Mehdi ve Talebeleri, Allah'ın Onlara Lütfettiği Güç ile Çok Etkili Olurlar:

Hz. Ali şöyle buyurur: "...Allah Hz. Mehdi'nin yardımcılarını korur, onlara nişane ve alametlerle yardımcı olur ve onları yeryüzünün tüm insanlarına galip kılar. Böylece insanlar ister istemez hak dine gireceklerdir."

Hz. Mehdi'nin Talebeleri Seçilmiş Kişiler Olacaklardır:

Hz. Mehdi'nin yardımcıları asil ve eğitimli olacaklar. 11

O'nun yanına gelenler kaçınılmaz olarak seçilecekler, ayrılacaklar ve AYRILACAKLAR VE ELENECEKLER. BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU BU ELEMEDEN GEÇEMEYECEK. 12

Hz. Mehdi ve Talebeleri Çok Akıllı Olmaları ve Şık Giyimleri ile Dikkat Çekeceklerdir:

"Doğu tarafından gelen ve deha sahipleri (çok akıllı, çok zeki ve anlayışlı, geniş fikirli)  oldukları halde, kıyafetlerine insanların taaccüb ettikleri (hayranlıkla baktıkları) kimselerin zuhur ettiğini işittiğinizde, işte o zaman muhakkak kıyametin gölgesi üzerinize düşmüştür."13

Samimi Müslümanlar Hz. Mehdi ve talebelerini zamanla sevip takdir edeceklerdir:

. Hz. Peygamber... şöyle dedi: Cebrail bana haber verdi ki, Ehl-i Beyt'im benden sonra zulme uğrayacak. Bu zulüm onlardan olan Hz. Mehdi ortaya çıkıncaya, onların (Hz. Mehdi ve talebeleri)şanı yücelinceye ve İslam ümmeti onları sevmekte birleşinceye kadar devam edecektir. O dönemde onları kötüleyenler azalacak, sevmeyenleri zelil olacak ve övenleri çoğalacaktır.14

Hz. Mehdi'nin Talebeleri Hz. Mehdi'nin Aldığı Kararlarda Hiç Zorluk Çıkarmayacaklardır:

Hz. Mehdi'ye karşı bir kölenin efendisine karşı olduğundan daha itaatli ve boyuneğici olacaklar.15

Allah, Hz. Mehdi'nin Talebelerini Bir Araya Getirecektir:

"Hz. Mehdi çıktığında yanında 313 erkek ve 50 kadın olacaktır, onlar daha önce aralarında hiç bir sözleşme olmadan, farklı bulutların gökyüzünde kümeleşmeleri gibi bir araya geleceklerdir."16

Hz. Mehdi ve Talebeleri Cennetle Müjdelenmişlerdir:

"Onlar ileri görüşlüdürler, takvalı ve alçak gönüllüdürler. Dünya malına ilgi göstermezler, iman ve irfan sahibidirler, .... Geceleri abid, gündüzleri arslandırlar. Merhamet, şefkat, onur ve cehd ehlidirler. Çelik yürekli ve güçlü bir imana sahiptirler. Yorulmak bilmez, güçlüdürler. O kadar dayanıklıdırlar ki dağlara gönderilseler delik deşik eder yerinden sökerler. Hakka inanan, Rehber'ine (Hz. Mehdi'ye) itaat edip teslim olan, şehadet aşığı, Allah'a ulaşmak için can atan, tehlikelerin ve zorlukların eşiğinde yetişmiş fedakarlar, ... cehd ve şehadet aşığıdırlar. Sabır onların özelliğidir. Tevekkül onların yol azığıdır. Çelik yürekli, demir iradeli, gece namazlarını kılan, kanaatkar, her biri kırk yiğit gücünde mert insanlardır." 17

Kaynaklar:

1.      (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s.374)

2.      (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 51)

3.      (El-Beyan Fi-Akbarı Hz. Mehdi Ahir Zaman (a.s.), bölüm: 5; Mikyal el-Mekarim, cilt:1, sayfa:65)

4.      (Mikyal el-Mekarim, Cilt:1, sayfa: 65)

5.      (İbn Tavus, el-Melahimu ve'l-Fiten, s.122)

6.      (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi BeyanıEnne'l Mehdi min EvladıAli b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")

7.      (Şii Kuran Tefsircilerine Göre Kuran'da Mehdi, Ansariyan Yayınları, İran, sf:75)

8.      (Mikyal el-Mekarim, Cilt:1, sayfa: 144)

9.      (Mikyaal al Makaarem, cilt:1, Sayfa: 235-236)

10.  (Bihar-ül Envar, Cilt 52, Sayfa 318; Mikyaal al-Makaarem, Cilt 1, Sayfa 148 Basaaer al-Darajaat'dan aktarıyor.)

11.  (El-Melahim ve el Fitan, sayfa:205)

12.  (Gaybet'ül Numani, Bölüm 12, Sayfa 299)

13.  (Naim bin Hammad Kitab-ul Fiten-121)

14.  (Hidayet Önderleri, Hz. Muhammed Mustafa, 1. Cilt, sf 314)

15.  (Mikyal el-Mekarim, Cilt:1, sayfa: 65)

16.  (Bihar-ül Envar, cilt. 52, s. 223)

17.  (Safi Golpeygani, Muntahabu'l-Eser, s.486)YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.