Peygamberimiz Hz. Mehdi’ye “Arslan” lakabıyla hitap etmiştir

Peygamberimiz Hz. Mehdi’ye “Arslan” lakabıyla hitap etmiştir DİN
0,0
14.07.2013 19:19:16
A+ A-

 

Tevrat’ın tefsiri Zohar’da Hz. Mehdi, pençesini kaldırmış Arslan figürü ile temsil edilir. Tevrat’ta “O doğruluk adına yemin eder”, Kral Mesih Mehdi “O bir arslandır ve arslan diye sözü edilen şefkattir” diye geçiyor. Yani Hz. Mehdi’nin adı aslan gibi olacak ama kendisi çok şefkatli olacak.

Peygamberimiz de diyor ki “Maveraünnehir’den bir adam (Hz. Mehdi) çıkar” Maveraünnehir, Hz. Mehdi’nin atalarının yaşadığı Kafkasya bölgesidir. “Ona El-Haris İbn-ul Harras denir” Yani “arslanoğlu arslan” denir. 1

 “O El-Haris İbn-ul Harras (Hz. Mehdi) tıpkı Kureyş’in Resulullah’a zemin hazırladığı gibi o da Al-i Muhammed’e zemin hazırlar veyâ onları yerleştirir (ravi şek etmiştir). Her mü’mine, ona (Hz. Mehdi’ye) yardım etmek veya davetine icabet etmek (ravi şek etmiştir) vaciptir.”

Tevrat’ta da Hz. Mehdi için “Arslan” ismi kullanılıyor:

Musevilerin temel kitaplarından biri olan Zohar’da da Kral Mesih’den yani Hz. Mehdi (a.s.)’dan “arslan” ismiyle söz edilmektedir:    

Arslan olarakisimlendirilen Davud oğlu Mesih... 3

 “... O doğruluk adına yemin eder, o bir Arslandır ve “Arslan” diye söz edilen şefkattir... Davud oğlu Mesih’i kasteden şefkati tasvir eder. Sözler şöyle der, “Sen sabaha kadar yat,” (Rut 3:13), kendisine “Arslan” denilen Davud oğlu Mesih ve şefkatin nuru diye adlandırılan sabah çıkana dek.” 4

Zohar’da Hz. Mehdi’nin arslan gibi güçlü olduğu fakat aynı zamanda çok şefkatli olacağı bildirilir. Hz. Mehdi sevgisiyle, şefkatiyle, sevecenliğiyle tüm insanların kendisinden razı oldukları, çok sevdikleri, gönülden bağlandıkları bir insan olacaktır.

Onun döneminde sevgi, merhamet ve şefkatin çok yoğunlaşacağı, güzelliklerin artacağı, zenginlik, adalet, barış ve sükûnetin yaygınlaşacağı Peygamberimizin hadislerinde de bildirilmiştir. Zohar’da “Şefkatin nuru diye adlandırılan sabah çıkana dek” sözleri ile de Hz. Mehdi vesilesiyle gerçekleşecek İslam’ın sabahından bahsedilmekte, yani Kuran ahlakının Allah’ın izniyle yeryüzüne hâkim olacağına dikkat çekilmektedir.

Hz. Mehdi’de Allah’ın aslanı lakaplı Hz. Ali gibi çok güçlü olacak:

 Hz. Ali’nin lakaplarından biri “Haydar”, “Allah’ın aslanı” anlamına gelir. Hz. Mehdi Deccaliyetin iki kolu olan materyalist sistem ve yobazlıkla ilmi olarak mücadele edecektir. Bediüzzaman Hazretleri de eserlerinde “acib bir şahıs” (hayret veren, şaşırtıcı, benzeri görülmeyen) olarak nitelendirdiği Hz. Mehdi’nin, bu mücadelesinde o güne kadar benzeri görülmeyen, şaşırtıcı ve son derece etkili yöntemler kullanacağını bildirmiştir.

Hz. Mehdi gerek inkarcı felsefelerle olan fikri mücadelesinde, gerekse din ahlakının tebliğ edilmesinde Allah’ın izni ve dilemesiyle en akılcı yolları takip edecektir. Her işinde çok hızlı sonuç alacak, maddiyun tabiyyun felsefesinin yıkılmasında, saltanat, diyanet ve siyaset alanında yani hemen hemen yaşamın her alanında Allah’ın izniyle tıpkı Hz. Ali gibi çok yönlü bir fikri mücadele yürütecektir.

Kaynaklar:

http://hzmehdias.blogspot.com/

1.      (Ebu Davud, Mehdi 1, (2452); Ravi: Hz. Hilal İbnu Amr (ra))

2.      (Et-Tac, Ali Nâsıf el-Hüseynî, c. 5/s. 617)

3.      (Zohar; 20. Mişpatim 18)

4.      (Zohar / 20. Mişpatim 17)

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.