Peygamberimiz Yahudilere tebliğ yapmıyor muydu? O zaman bu düşmanlık neden?

Peygamberimiz Yahudilere tebliğ yapmıyor muydu? O zaman bu düşmanlık neden? DİN
0,0
17.05.2013 20:35:31
A+ A-

Günümüzde yobazlar Yahudileri tam anlamıyla düşman gibi göstermeye çalışıyorlar. Ellerinden gelse tek bir Yahudi bile bırakmayacaklar. Oysa Yahudilerde peygamber soyundan gelen bir kavim. Dinlerine son derece bağlılar. Neden Müslümanlar peygamber soyundan gelen Yahudilere karşı bu kadar kin ve öfke dolular? Halbuki onlara sevgiyle ve şefkatle yaklaşmalılar. Peygamberimiz Yahudilere tebliğ yapıyor onları hak din olan İslam'a çağırıyordu.

Sahabiler zamanında peygamberimizin bulunduğu bölgede çok fazla Musevi vardı. Küçük küçük gruplar halinde, büyük gruplar halinde Museviler yaşıyordu. Resulullah hepsine tebliğ yaptı. Zaten köken olarak da peygamberimiz, Hz. İbarihim'in soyundan geliyor. Hz. İbrahim'in bir oğlu Hz. İsmail, diğer oğlu da Hz. İshak. Yahudiler Hz. İshak soyundan geliyorlar. Hz. İsmail'in soyundan da Araplar geliştiler. Aynı babaya bağlılar ikisi de, aynı soy.Hz. Davud'dan itibaren şecere devam ediyor Hz. Ali'ye kadar. Dolayısıyla HZ ALİ'de Hz. Davud soyundan. Bu ilmi bir gerçek, bilimsel bir gerçek.

Peygamberimiz zamanında çok fazla Musevi kökenli Sahabe vardı. Peygamber efendimizin mübarek hanımlarından biri olan Safiye Binti Hüyey, İsrailiye'nin Hz. Harun neslindendir. Musevi kökenlidir. Annesi Berre Binti Semvan, baba tarafından Beni Nudayr. Anne tarafından da Yahudilerin Beni Kureyza aşiretinin ileri gelenlerindendi. Bazıları diyor ki; o dönemde Peygamberimiz'in etrafında Yahudiler yoktu diyor. "Babası Huyey bin Ahtab, Arabistan'daki bütün Yahudilerin başı sayılırdı. Safiyye Binti Hüyey Hayber'de soyluluğu, güzelliğiyle, iyi ahlak ve namusuyla herkesçe beğenilirdi. İlk başta Hayber'in en meşhur kalesi olan Şemmus Kalesi'nin çok zengin kumandanı Kinane Bin Hakik ile evlendi.

Peygamber Efendimiz Hayber'i 629 senesinde, fethetti. Hz. Peygamber, Hz. Safiye'ye İslam ve Yahudilik hakkında görüşünü sordu." "Ey Allah'ın Resulü" diyor. "İslam'ı arzu etmiş ve sen davet etmeden önce seni tasdik etmiştim." Bak, Musevi kökenli. "Babam da senin davanın doğruluğunu itiraf ederdi. Fakat ırkçılık onu götürdü. Ben Allah'tan başka ilah olmadığına, senin Allah'ın Resul'ü olduğuna kesinlikle inanıyorum" cevabını vermişti. "Peygamber Efendimiz Hz. Safiye'yi azat etti", annemizi. "Hz. Safiye Peygamberimiz'in nikahıyla şereflendi." Bakın Musevi olan Musevi kökenli bir insan Müslüman oluyor ve Peygamberimiz ile evleniyor. "ve bütün Müslümanların annesi oldu. Peygamberimiz'e karşı büyük muhabbeti vardı. Hz. Safiye akıllı, halim selim ve ağır başlıydı. Cömertliği ile bilinirdi."

"Medine'de putperest Arapların yanında üç Yahudi kabilesi de oturmaktaydı: Beni Nadir, Beni Kurayza, Beni Kaynuka" Üç tane Yahudi kabilesi var Peygamberimiz'in olduğu yerde. "Beni Kaynuka'nın dini lideri olan Husayn'ın soyu Hz. Yusuf'a kadar uzanmaktadır. Bir Yahudi alimi olan babasından din ilimleri tahsil etmiş, Tevrat ve tefsiri öğrenmiş biriydi. Tevrat'ı tefsir edebilen bir hahamdı." "Abdullah bin Selam, Sahabe. Hahmken Müslüman oluyor. Resulullah tebliğ yapıyor. Peygamberimiz onlara kötü davransa, lanetlese onlar bu şekilde olur muydu? Ahlaksız adam lanetlenir. Ehli Kitab'a niye lanet okuyorsun? "Peygamber Efendimiz tarafından cennetle müjdelenen Ashab-ı Kiramdan, Ensar'ın büyüklerindendir." Abdullah bin Selam Haham ve Musevi, Müslüman olmuş ve cennetle müjdelenmiş. Cennette şu an. "Cahiliye devrinde Husayn olan ismini Müslüman olunca Resulullah Abdullah olarak değiştirdi. Müslüman olunca Kuran'ı Kerim'e dört elle sarılıp Peygamber Efendimiz'i adeta gölgesi gibi takip etmeye başladı. Resulullah diyor ki; "Cennetlik bir adama bakmak kimin hoşuna giderse, Abdullah Bin Selam'a baksın" diyor Peygamberimiz. Hz. Muhammed'in övgüsüne mazhar olan ve Abadile-i Seba şeklinde vasıflandırılıp meşhur olan Abdullah isimli yedi tane sahabemizden biridir."

Bütün bunları anlatmamın sebebi Yahudilere karşı içlerinde korkunç bir öfke besleyen yobazların yanlış yolda olduklarını göstermek içindir. Bir Müslüman'a düşen her dinden insana sevgiyle, merhametle, şefkatle yaklaşmaktır, ona güzellikle tebliğ yapmaktır.

 

 

 

 YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.