Peygamberimize vahiy geldiğinde neler yaşanıyordu?

Peygamberimize vahiy geldiğinde neler yaşanıyordu? DİN
0,0
17.04.2014 16:22:51
A+ A-

 

Peygamberimiz yaşadığı dönemde yanındaki sahabelere ahir zamanı anlatıyor, ahir zamanda gelecek büyük kurtarıcı Hz. Mehdi’den ve talebelerinden bahsediyordu. Sahabelerde büyük bir heyecanla peygamberimizi dinliyorlardı.Hz. Mehdi talebeleri sizin sevabınızın elli katını alacak diyordu peygamberimiz sahabelere. Sahabeler neden diye sorduklarında “çünkü onlar beni görmeden iman ettiler” diye cevap veriyor peygamberimiz…

Gerçekten de bir peygamber görmek, bu güzel ve mübarek insanın Allah’tan vahiy aldığına şahit olmak çok büyük bir lütuftur. Peygamberimizin yanında olan samimi Müslümanlar böylesine mucizevi bir olaya şahit olmuşlardır. Oysa ahir zamanda Hz. Mehdi’ye tabii olan talebeler çok zorlu bir ortamda, hiç mucize görmeden iman edecekler ve büyük bir gayretle İslam’ı son kez dünyaya hakim edeceklerdir.

Bildiğiniz gibi va­hiy peygambere gelir, Allah tarafından korunur ve gözetim altında peygam­bere ulaşır. Peygamber vahyi alırken bilinci yerindedir.

Allah bir ayetinde vahiy ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur: "Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla veya perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip, izniyle dilediğini vahyeder..." (eş-Şûrâ 42/51).

Allah Müzzemmil Suresi’nde peygamberimize gece kalkıp vahiy için hazırlık yapmasını buyurmuş, vahyin ne kadar ağır bir söz olduğunu şöyle haber vermiştir:

Ey örtüsüne bürünen, Az bir kısmı hariç olmak üzere, geceleyin kalk:
(Gecenin) Yarısı kadar. Ya da ondan biraz eksilt. Veya üzerine ilave et.
Ve Kur‘an’ı belli bir düzen içinde (tertil üzere) oku. Gerçek şu ki,
Biz senin üzerine ‘oldukça ağır’ bir söz (vahy) bırakacağız.
 Doğrusu
gece neşesi (gece ibadeti, insanın iç dünyasında uyandırdığı) etki
bakımından daha kuvvetli, okumak bakımından daha sağlamdır. Çünkü
gündüz, senin için uzun uğraşılar vardır. Rabbinin ismini zikret ve her
şeyden kendini çekerek yalnızca O’na yönel. (Müzzemmil Suresi, 1-8) 

Hadislerde de, Peygamberimiz Allah’tan vahiy alma gibi olağanüstü
bir olayı yaşarken bulunduğu odada harikulade manevi olaylar yaşandığı
bildirilir. Bazı hadislerde Peygamberimiz’e vahiy geldiği zaman çevresindekilerin arı uğultusu gibi bir ses duyduklarıbildirilmektedir. Bazı kaynaklarda ise Peygamberimiz’in yüzününyanında arı uğultusu gibi bir ses duyulduğu aktarılmaktadır. 1 Buhari ve
Müslim, Hz. Ayşe’den şu hadis-i şerifi nakletmişlerdir:

El-Haris b. Hişam Resulullah’a: “Vahiy nasıl geliyor?” diye
sordu. Şöyle buyurdu: “Bazen çan sesi gibi bana çok ağır bir şekilde
gelip dediklerini kavradığımda benden ayrılıyor. Bazen insan kılığında
gelir, bana konuşur ve ben de onun dediklerini ezberleyip kavrarım
.”"2

Buhari ve Tirmizi ,Hz. Ayşe’den şunu da nakletmişlerdir:

Andolsun ki O’nu şöyle görmüştüm: Çok soğuk bir günde vahiy inmişti.
Melek yanından ayrıldığında alnından –sel gibi- ter boşanıyordu.
3

Taberani ise Zeyd b. Sabit (ra)’dan şunu nakletmiştir:

Ben Allah Resulü’ne gelen vahiyleri yazardım.O’na vahiy indiğinde,
şiddetli bir yorgunluk hisseder ve inci tanesi gibi terler boşalırdı.
Vahiy hali sona erdiği zaman O okur, ben de yazardım.
4

Ebu Nu’aym, el-Feltan b.Asım’dan şunu nakletmiştir:

Allah Resulü’ne vahiy indiği zaman, gözleri açık, kulağı ve kalbi Allah tarafından gelen (ayetlerde) olurdu.8

Ebu Nu’aym, Ebu Hüreyre’den şunu nakletmiştir:

Allah Resulü’ne vahiy geldiği zaman, kendinden geçer gibi olurdu.5

Kaynaklar:

http://peygamberimizinmucizeleriniogrenelim.blogspot.com/

1. İmam Suyuti, Olağanüstü Yönleriyle Peygamberimiz (sav)
el-Hasaisü’l-Kübra, Çeviri: Naim Erdoğan İz Yayıncılık, İstanbul, 2003,
s. 297

2. İmam Suyuti, Olağanüstü Yönleriyle Peygamberimiz (sav)
el-Hasaisü’l-Kübra, Çeviri: Naim Erdoğan İz Yayıncılık, İstanbul, 2003,
s. 298

3. İmam Suyuti, Olağanüstü Yönleriyle Peygamberimiz (sav)
el-Hasaisü’l-Kübra, Çeviri: Naim Erdoğan İz Yayıncılık, İstanbul, 2003,
s. 298

4. İmam Suyuti, Olağanüstü Yönleriyle Peygamberimiz (sav)
el-Hasaisü’l-Kübra, Çeviri: Naim Erdoğan İz Yayıncılık, İstanbul, 2003,
s. 298

5. İmam Suyuti, Olağanüstü Yönleriyle Peygamberimiz (sav)
el-Hasaisü’l-Kübra, Çeviri: Naim Erdoğan İz Yayıncılık, İstanbul, 2003,
s. 297

6. İmam Suyuti, Olağanüstü Yönleriyle Peygamberimiz (sav)
el-Hasaisü’l-Kübra, Çeviri: Naim Erdoğan İz Yayıncılık, İstanbul, 2003,
s. 300

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.