RAHİM VE ÜÇ KARANLIK

RAHİM VE ÜÇ KARANLIK DİN
0,0
22.03.2014 12:45:22
A+ A-

RAHİMDE ÜÇ KARANLIK 

 

Zümer  Suresi 6’da “üç karanlık” tamlaması yer  almaktadır.  şifrecilerimize göre üç karanlık:

1.      Batın karanlığı

2.      Rahim karanlığı

3.      Döl yatağı karanlığıdır.

            Klasik İslami eserlerde benzer bilgiler mevcut. İbni Kesir’in de kanaati bu yönde. Verilen bilgilerde genel anlamıyla sorun yok. Benze bilgiler ilk defa Soranus tarafından verilmiştir. Soranus’un  (MS. 98-138) tanımladıgı fetus duruş şekilleri incelendiğinde görülecektir ki, cenin 3 koruyucu tabaka içerisindendir: batın, rahim, döl yatağı. (1)

            Arap coğrafyası egemen Roma tıp anlayışından haberdardı. Doğrudan veya dolaylı, Hipokrat, Galen ve Soranus’un tıp anlayışlarını öğrenmişti.

Freud dindarlar tarafından pek sevilmez; çünkü inanç ve cinselliğin iç içeliğine vurgu yapmıştır. Bilindiği gibi Hira eski Arapçada vajina anlamındadır. Kabenin bir bölümü olan Hıcır dölyatağı demektir. Antik Yunan’ın kutsal tapınağı Delphi’de dölyatağı manasındadır. Alemona Roma inancında rahimdeki çocuğun gelişimini sağlayan tanrıçadır. (2) Eski Mısırda mumyalandıktan sonra ölüye anne karnındaki çocuk biçimi verilirdi. İskoç taşçağı (MÖ 2000-3000) mezarları hayvan biçimlidir. Mezarın girişi hayvanın vajinası mezarım tam yeri ise dölyatağıdır. (3) Üstelik dölyatağının bulunduğu yer gerçek ölçülerdedir. Üstelik anıt mezarlar üç bölümlüdür.  İnsanlığın cinsellik üzerine bilgisi gerçekten hayret ve hayranlık uyandırıyor. Sorgulayan ve soran “us”  peşin hükümlerden imtina hasletini de beraberinde taşır.

Araplar cinsel organ ve parçalarının hakkında pek çok bilgiye sahiplerdi. Öyle ki, bir gün, Ebu Cehil’in kışkırtması ile Hz. Muhammed’in sırtına yeni kesilmiş bir devenin döl zarı atılır. Erol Sever bu durumun önemli simgesel anlamlar ihtiva ettiği kanaatindedir. Olay basit bir şaka değildir, “bürünüp, örtünene” yani peygambere, peygamberlik iddiasına karşı çıkıştır. (4)

Kabe ve Ortadoğu tapınaklarının hemen hepsi 3 bölümden oluşur:  “Vajinaya giriş yerini temsil eden kapı veya iki parçalı ve saçaklı bir perde (Anadolu’daki camilerin girişleri de böyle-yn-); vajinayı temsil eden tapınak salonu ve salondan/vajinadan sonra gelen kutsalların kutsalı uterus/dölyatağı.” (5) Nerden bakarsak bakalım, ibadetler yeniden doğuş ayininin bir parçası gibidir.

ÜÇ KARANLIK KAYNAKÇA

1.      Adnan ATAÇ, Remzi GÜLSOY, Soranus ve “Jinekoloji” Adlı Eseri Hakkında Bir Arastırma, Tıp Tarihi ve Deontoloji AD, GATA, ANKARA, Türkiye Klinikleri J Med Ethics 2004, 12

2.      Orhan Hançerlioğlu, Dünya İnançları Sözlüğü, s. 31, 4. Baskı, Remzi Kitabevi, 2004, İstanbul

3.      Erol Sever, İslamın Kaynakları 2- Muhammed, s. 246, Pencere Yayınları, 1997, İstanbul

4.      Erol Sever, İslamın Kaynakları 2- Muhammed, s. 276-277, Pencere Yayınları, 1997, İstanbul

5.      Erol Sever, İslamın Kaynakları 2- Muhammed, s. 121, Pencere Yayınları, 1997, İstanbul

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.