Receb- Şerif 13-14-15 Oruçları

DİN
0,0
21.05.2013 20:03:55
A+ A-

Receb-i Şerif'in Eyyam-ı Biyd ( 13-14-15) Oruçları

 

Hz.Ali (r.a.) şöyle buyurmuştur:
 

"Receb'in 13. Gününün orucu, 3 bin sene oruç gibidir. 14. Günün orucu 10 bin sene gibidir. 15. Gün ise 13 bin seneye denktir." (İbn-i Şahin, Süyuti, el-Le'ali, 2/106)

 

 

Enes (r.a.)'dan merfu'an rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasûlüllâh (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Herhangi bir aydan 13, 14 ve 15. Günler olan eyyam-ı biydı oruçlu geçirene, Allah-u Te'âlâ, birinci günün de on bin sene, ikinci gününde 100 bin sene, üçüncü gününde ise 100 bin senelik ecir verilir." (Ebu'l-Kasım el-Hüseyn, el-Emâli, Süyuti, el-Leâli, 2/107)

 

 

Bir başka rivayette Rasûlüllâh (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Receb'in yarısının orucu, otuz senelik oruca denktir." (Safuri, Nüzhet'l-mecâlis, 1/140)

 

 

Rivayete göre:

"4 şey kabir azabını hafifletir.

Bunlar da:

 

Her an ve her zaman Kur'an okumak,

 

Her mekânda yetime ikram etmek,

 

Receb ve Şaban'ın eyyamı biyd oruçlarını tutmak,

 

Gece yarısı namaz kılmaktır ki , o kalbi nurlandırır ve Rahman'ın rızasını celbeder." (Ahmed İbni Hicazi, Tuhfetü'l İhvan, sh:13)

 

 

Buraya kadar iktibas ettiğimiz rivayetler, Cübbeli Hoca'nın Receb-i Şerif risalesinde geçmektedir. Allah razı olsun, kitaplarını çokça ilimle doldurmuştur. Lakin muhtelif sebeplerden ötürü Arifan'dan alınmamasını açıklamıştır. İnşaallah yakın zamanda tekrar basılacaktır kitapları.

 

Bir önceki yazımızda yazdık ama, bilmeyenler veya unutanlar olabileceği için, bu hadislere inanılmaması veya soğuk kalıp amel edilmemesi veya sevabına inanılmadan amel edilmesi gibi durumların olmaması için aşağıya birkaç hadisi Cübbeli Hoca'nın başta ifadeleriyle tekrar aktarmış olalım:

 

 

"Evvela şunu belirtelim ki; alınacak sevaplar, itikat ve ihlasa tabidir.

Daha açık bir ifadeyle bir amelin ne kadar fazileti olsa da, Allah-u Teâlâ için yapılmaması ve sevabına inanılmaması halinde hiçbir şey kazandırmaz.

Zikredilenler kadar sevabı olmasa da, Allah-u Teâlâ için yapılması ve hakkında söylenen faziletlere inanılması durumunda ise Allah-u Teâlâ kuluna güzel zannına göre muamele yapar.
(..)
Cabir İbni Abdillah (r.a.)ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Rasûlüllâh (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
"Her kime kendisinde Allah-u Teâlâ tarafından, fazilet olan bir şey(le alâkalı bir rivayet) ulaşır da Allâh-u Teâlâ'ya inanarak ve sevabını umarak onunla amel ederse, o öyle olma(yıp onunla igili rivayet gerçek dışı ol)sa da, - o haberi ulaştıran kimse yalancı olsa da- Allah-u Teâlâ o kuluna (bu inancından dolayı) o sevabı verir."

(Ebu Muhammed el-Hallâl, Hasen ibni Arefe, Hatib, Deylemi, Süyuti, Ali el-Kâri, Ali el-Müttaki)

 

 

 

Ebu Hureyre (r.a.)dan rivayet olunan bir hadis-i şerifte Rasûlüllâh (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
 

"Sakın sizden birini, kendisine benden bir hadis ulaştığında, koltuğuna yaslanmış vaziyette (laûbali bir şekilde)  : 'Bu hususta bana Kur'an(dan bir ayet) okuyun' derken rastlamayayım.
 Size benden gelen
(rivayet) iyi bir amelse ? ben onu söylemiş olayım ya da olmayayım- işte ben onu söylüyorum.

Şerle alakalı bir şey size benden ulaşırsa (iyi bilin ki) ben şer söylemem. Güzel sözden ne söylenmişse, ben onu demişimdir."

(Ahmed İbni Hanbel, el-Müsned, no:8809; İbni Mâce, Mukaddime:2, no:21, 1/9-10)(..)"

 

 

Ebu Humeyd (r.a.)'dan rivayet olunan bir hadis-i şerifte Rasûlüllâh (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Size benden kalplerinizin yumuşayıp kabul ettiği bir hadis gelirse, ben size onu emretmişimdir" (Buhari, et-Tarihu'l Kbir, no:1349, 5/415; Süyuti, en-Nükhetü'l-bedi-at, no:23, sh:50)

 

 

Ulemanın da Rasûlüllâh (s.a.v.)'den nakledilen hayırlı amellerin doğru olup olmadığını araştırmadan amel etmenin caiz olduğunu söylediğini belitiyor Cübbeli Hoca..

 

Allah ihlasla amel etmemizi nasip eylesin. 

 ETİKETLER: Haber, Haberler, Namaz, ENES, Gece, zaman,

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.