Senkretizmler

DİN
0,0
19.11.2014 09:30:59
A+ A-

Senkretizmler; birbiriyle çatışan farklı kategorileri biraraya getiren melez dinlerdir, düşüngülerdir, inançlardır.

http://en.wikipedia.org/wiki/Syncretism

(Aslına bakılırsa, 3 tek tanrılı din de böyledir: Hepsi de, çontanrılı veya putperest din geleneklerini devralmışlardır.)

Örneklemeler:

Kendilerini Musevi saymayan, Musevi Türk Karaimler öyledir.

Etyopyalı Falaşalar da, Musevilik'i katarak yaratılmış karma bir din kullanırlar.

Doğu Avrupalı Museviler olan Eşkenazlar, Kabalacılık üzerinden bir Musevilik oluşturmuşlardır.

Melekler, Hristiyanlık'tan önceki dinlerde de vardı.

Arap Alevi sayılan Nusayriler, Hristiyan-Müslüman kırması bir senkretizmdedir.

Anadolu Alevileri; animizmi, şamanlığı, Zerdüşçülük'ü kullanarak farklı karışımlar elde etmişlerdir ve hepsi de Alevi sayılır. Kendini Müslüman saymayan Aleviler de vardır.

Tasavvuf sayılan şey, İslam-Taoizm-Zen Budizmi kırması bir dindir.

Ateist senkretizmler de vardır. Örneğin bazı Hinduizm'ler öyledir.

Senkretizmler, birbiriyle karşılaşıp çatışan farklı 2 kültürün içinde oluşur genelde. İslam, Kuzey Hindistan'a varıp da, Çin ile muhatap olmadan tasavvuf oluşmadı.

Aslında, birbiriyle karşılaşıp çatışan tüm kültürler, din dışında da böylesi kültürel oluşumlar yaratır.

Örneğin, 50 yıldır Almanya'da yaşayan Türkler, Alamancı Almancası'nı icat etmişlerdir.

Örneğin Türk Mutfağı sayılan şey; Akdeniz, Balkan, Ortadoğu mutfaklarının melezlenmesidir.

Örneğin Tanzimat giyimi sayılan şey, Doğu-Batı kırması bir modadır.

Ancak, konu din olunca tartışma sertleşir. Bugün tek tanrılı dinlerin hiçbiri, putperestlik gelenekleri içerdiğini kabul etmez, onları doğrudan Allah'ın / Tanrı'nın Yehova'nın emri sayar.YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.