Sonsuzluğa yolculuk

Sonsuzluğa yolculuk DİN
0,0
31.12.2015 14:09:12
A+ A-

İnsan şu fani dünyada bir yolcu; bir kısmı Allah'ın emir ve yasaklarına itaat edenler  bir kısmı da isyankar  yada nefsin gayri meşru heveslerine uyanlardır.

Yolumuz ise hayat yoludur ki ruhlar aleminden gelip, kabirden geçer ve ahirete gider.İtaat edenlerin bu dünyada yanlarından ayırmadıkları şey ibadet ve takva (Allah'tan korkup emir ve yasaklarına uyma) dır. İbadetlere dışarıdan bakıldığında bir miktar  zahmet, ağırlık, yük  görülmektedir. Fakat o ibadetlerin manasında hafiflik ve rahatlık var ki tarif edilmez.

Çünkü kul namazında "Eşhedu en la ilahe illallah" derken "Halık (yaratıcı) ve Rezzak (rızık veren) ondan başka yoktur, her türlü zarar ve menfaat onun elindedir, o abes iş yapmaz(hakimdir), ihsanı merhameti çoktur(rahimdir) diye derk eder. İmanı ona tam bir güven ve huzur verir.

Evet, insan nihayetsiz şeylere muhtaç olduğu halde, sermayesi hiç hükmünde bir şey... hem nihayetsiz musibetlere maruz olduğu halde, gücü(iktidarı) hiç hükmünde bir şey... Adeta sermaye ve iktidar dairesi, eli nereye yetişirse o kadardır. Fakat emelleri, arzuları ve elemleri ve belâları ise, dairesi, gözü, hayali nereye yetişirse ve gidinceye kadar geniştir. İşte bu derece âciz ve zayıf, fakir ve muhtaç olan ruhumuza ibadet, tevekkül, tevhid, teslim, ne kadar azîm bir kâr, bir saadet, bir nimet olduğunu, bütün  bütün kör olmayan görür, anlar.

Malûmdur ki, zararsız yol, zararlı yola velev on ihtimalden bir ihtimal ile olsa  tercih edilir. Halbuki, meselemiz olan ubûdiyet yolu, zararsız olmakla beraber, ondan dokuz ihtimalle bir saadet-i ebediye hazinesi vardır. Günahlar ve sefahet yolu ise?hattâ fâsıkın itirafıyla dahi?menfaatsiz olduğu halde, ondan dokuz ihtimalle şekavet-i ebediye helâketi bulunduğu, icmâ ve tevatür derecesinde hadsiz ehl-i ihtisasın ve müşahedenin şehadetiyle sabittir ve ehl-i zevkin ve keşfin ihbaratıyla muhakkaktır.

Elhasıl, âhiret gibi dünya saadeti dahi ibadette ve Allah'a kul olmaktadır. Öyle ise biz daima "Elhamdü lillâhi ale't-tâati ve't-tevfîk-Bize taat ve muvaffakiyet nasip eden Allah'a hamd olsun."  demeliyiz ve Müslüman olduğumuza şükretmeliyiz.

Kaynak:Bediüzzaman Said Nursi;Sözler;Üçüncü Söz

Bülent BİÇER

bulentbicer01@hotmail.comYAZARIN DİĞER YAZILARI

YORUMLAR

tebrikler... -

İnsan ruhu, geçici olanı ve sonu olmayanı hiç bir zaman isteyip arzu etmez. Cehennem de olsa ebediyeti ister. O zaman üç günlük dünyanın süslü tuzaklarına aldanıp takılmanın anlamı yok, ebediyyen kalacağımız ahiret yurduna ciddi çalışmalıyız.Ruhu dinlendiren güzel bir yazı olmuş, tebrikler.

1 0
YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.