Sümer Dini ile Semavi Dinler Arasındaki Benzerlikler

DİN
1,0
27.02.2014 00:44:09
A+ A-

Sümer tabletleri incelendiği vakit, Sümer dini ile bugünkü semavi dinler arasında bir çok benzerlik görülüyor. Tam olarak günümüzdeki Tanrı inancı gibi olmasa da zaman içerinde bugünkü inanç sistemine bir yaklaşım görülüyor. 

Örnekleyerek inceleyecek olursak; Sümerlilerde Tanrı şehirleri ve bütün varlıkları yarattıktan sonra insanların kullanımına bırakmıştır. Bunun bir benzerini Kur'an-ı Kerim 'de de görmek mümkün.

Sümer'de Tanrı Enlil insanlara Sümerlilere kızarak Ur şehrinin yıkılmasına karar vermiştir. Gelen ordular tarafından Ur şehri yıkılmıştır. Ordular ise Tanrı 'nın dünyadaki araçları olarak görülmüştür. Yine Tanrı Enlil, Akad şehrinin üzerine Gutiler 'i göndermiş ve Agade şehri başta olmak üzere tüm Sümer halkı kırılmıştır. Aynı deyimi Kur'an da da görüyoruz. Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi, Medyen kavimlerinin helakı bu benzerliğe örnek gösterilebilir.

Sümerde kralların nasıl sarayları varsa, Tanrılarında tapınakları vardı. Tanrılar ve insanlar arasındaki yakınlaşmayı sağlamak için basamaklı kuleler yaptırıldığı görülüyor. Semavi dinlere bakıldığında ise cami, sinegog ve kilise yapıldığı görülüyor.

Sümer kralları Tanrı 'nın vekili sayılıyorlardı. Buda Hristiyanlık 'ta ki papalık, Müslümanlıkta ise halifelik oluşumu ile benzerlik gösteriyor.

Sümer kanunu Babil kralı Hammurabi 'nin kanuna temel olmuştur. Bu kanun daha sonra Yahudi kanununu daha sonra da İslam kanununu etkilediği görülüyor. Sümer hukuksal gelenekleri ise İbranilerin Talmud kanunları ile benzerlik gösteriyor.

Yahudilerdeki 10 emir Sümer kanunu ile hemen hemen aynı ancak karşılaştırma yapabilmek için yeterli tablet okunamamıştır. 

Tevratta zina yapan kadının taşlanması geçiyor. Bu kuralın bir benzeri Sümerler 'de Lagaş kralı Urukagia döneminde yapılmış bir sosyal reform metininde rastlanıyor.

Sümer'de sosyal adaleti koruyan tanrıça insanları yılda bir defa kötü ve iyi davranışlarından dolayı yargılar. Bu inanış İslam dininde Berat Kandili olarak girmiştir.

Babil 'de tüm Tanrıların kendilerine has özellikleri vardır. Tanrı Marduk bu özelliklerin 50 tanesini kendinde toplanmıştır. Bu özelliklerin tümünün Marduk 'ta toplanması tek Tanrılı inanışa bir geçiş dönemidir. İslamda ise Allah 'ın 99 özelliğinden dolayı 99 isimle adlandırılması, bu geleneğin devamı gibi görülüyor.

Sümerlilerde ölülerin arkasından ağlayıp, sızlanmanın ölüleri rahatsız edeceği inancı vardır. Türkiye 'de de bunun bir benzerine rastlıyoruz. ''Çok ağlayıp ölünün ruhunu rahatsız etmeyin'' sözünü duymayan yoktur.

Sümer tabletlerinde Sümerlilerin Tanrı tarafından seçilen üstün bir kavim olduğundan bahsedilir. Yahudilerin kutsal kitabı olan Tevrat 'da da İsrailoğulları için aynı ifadeyi görüyoruz.

Kur'an da geçen bi ayette ''Kadınlarınız sizin için bir tarladır, nasıl isterseniz öyle varın'' ifadesi yer alır. Sümer tabletlerinde kadın İslamda olduğu gibi toprak tasviri ile anlatılmıştır.

Sümerlilerde 7 sayısı çok önemlidir. Sümer tabletlerinde çok fazla yerde geçtiğini görüyoruz.

Sümer de yeraltı dünyası 7 kapısı varıdır. Aynı şekilde İslam 'da da cennetin 7 kapısı olduğu görülür. Yahudilikte ise 7 sayısının önemli bir yeri vardır. Tevrata göre Tanrı dünyayı 6 günde yaratmış ve 7 gün dinlenmiştir. Bu Yahudilerin kutsal günü olan cumartesiyi pazara bağlayan geceye denk gelir. Sümerlilerin de 6 gün çalışıp 7 gün dinlendiğini görüyoruz.

Tüm bu bilgilere bakıldığında Sümerlerdeki Tanrı tasavvuru günümüzdeki Tanrı inancının parçaları olduğu görülüyor. Zaman içerisinde inanç sistemi gelişerek bugünkü şeklini almıştır. Tüm dinler aynı Tanrıya inanmış fakat bu Tanrıyı farklı şekilde yorumlamıştır.

 YAZARIN DİĞER YAZILARI

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.