Tam yönelme / bütün olarak dönme

 Tam yönelme / bütün olarak dönme DİN
5,0
13.10.2014 07:51:06
A+ A-

Bu yazı, başlıktaki konuya dair bir hadis-i şerif hakkındadır. Bu hadis-i şerif  Sadreddin Konevî'nin (k.s.) (d.1210 - v.1274) "Kırk Hadis Şerhi" adıyla Türkçeye çevrilmiş eserinde (Kırk Hadis Şerhi, sayfa:184-185, Müellif: Sadreddin Konevî, Tercüme: Ekrem Demirli, İz Yayıncılık, 4. Baskı, İstanbul, 2007) 26. Hadis-i Şerif olarak bulunmaktadır. Aşağıdaki metin oradan alıntılanmıştır.

"Sahih bir haberde, şöyle rivayet edilmiştir: 'Hz. Peygamber, dönmezdi, yani boynunu çevirmezdi. Bir şeye yöneldiği zaman, bütün bedeniyle o şeye dönerdi." (Bu hadisi Tirmizî, 'Menâkıb' kitabında 8. hadis olarak rivâyet etmiştir.)

Hadisin Sırrı ve Mânâlarının İzâhı

Bilinmelidir ki:

Muhakkiklerin ve şeriatların görüş birliğine vardıkları meselelerden birisi şudur: İnsanın kemâli, Allah Teâlâ'nın ahlakıyla ahlaklanmak ve O'nun yüce sıfatlarıyla bezenmek  ve onlara benzemeye çalışmaktır.

Hakkın, feyzinin ve dilediği herhangi bir şeyi yaratmaya yönelişinin / teveccüh birliğinde de herhangi bir kuşku yoktur. Buna göre, Hakkın bir karıncayı yaratmaya yönelişi / teveccüh, Arş'ı ve Kürsî'yi yaratmaya yönelmesi gibidir; çünkü Hak, mutlak birliğini zedeleyecek şekilde kendisinde farklı cihetlerin bulunduğu vehminden münezzehtir. Çünkü, burada ne çokluk ne parçalanma / teb'iz veya cüz vardır. Buna göre, çoğalma / taaddüt, çokluk / kesret, farklılık gibi şeyler, Hakkın fiilini kabul eden, feyziyle ve bir olan teveccühüyle tezâhür eden mümkünlerin özelliklerindendir.

Hal böyle iken, Rabbinin ahlakıyla ahlaklanan herkesin, yöneldiği herhangi bir şeye, bütün olarak ve bütününün birliğiyle yönelmesi gerekir. Bu insan bir yönüyle /cihet bir şeyle, bir yönüyle de başka bir şey ile ilgilenip, teveccühünü /yöneliş parçalamaktan sakınmalıdır; bilakis, her şeye tam bir 'huzûr' ile yönelip, bu konuda kendi şe'nlerinde / iş  Rabbine tâbi, Rabbinin kendileriyle tecelllî ettiği sıfatlarıyla zâhir olması gerekir.

Bunu anlarsan, Allah Teâlâ'nın izniyle gerçeğe ulaşırsın!"

Nâçizâne ben de bu hadis-i şerif'in hatırlattığı bir duruma işaret ederek, Peygamberimizin bu şekilde davranışının önemine vurgu yapmak istiyorum. İnsanlar arası konuşmalarda kişilerin birbirini dinleme, birinin söylediğine diğerinin tam bir yöneliş veya dönüşle kulak kesilmesi olayının nâdiren gerçekleştiğini düşünüyorum. Hadis metninin altındaki açıklamadaki gibi, bir insanın bir yönüyle bir şeyle, bir yönüyle de başka bir şeyle ilgilenip yönelişini parçalaması her bakımdan yanlıştır. Fakat böyle bir olay insanlarda günümüzde çok yaygın olarak gözlenmekte. Birisine bir şey anlatmaya çalışırsınız , onun sizi tam bir dikkat ve yönelimle dinleyip dinemediğini kolayca farkedersiniz. Sizi dinler görünürken başka bir şeyle ilgilendiği yani dikkatini ve yönelimini böldüğü gözünüzden kaçmaz. Canınız sıkılır tabii. Anlatma isteğiniz kaybolur. Gözler bile yansıtır sizi gerçekten dinleyip dinlemediğini. Onun için 'Peygamberimizin bir şeye yöneldiğinde sadece boynunu çevirerek değil, bütün bedeniyle o şeye dönmesi' çok önemli ve bizlere örnek teşkil edici bir davranış. Büyük bir ciddiyeti hatırlatıyor insana. Ve günümüzdeki ciddiyetsizlikleri, laçkalıkları... Bir şeyle ilgileniyorsa insan, tam ilgilenmeli, sadece o şeye yoğunlaşmalı. İlgisini, dikkatini, yönelimini bölmemeli. Birkaç şeyle birden ilgilenmemeli. Tabii Peygamberimiz , insanların ve peygamberlerin en kâmili olarak, Allah'ın ahlakıyla ahlaklandığı için, bir şeye yönelme, ilgi konusunda bu en mükemmel davranışı gösteriyor. İnsanları da uyarıyor bu hadisiyle. Her hadisiyle, sünnetiyle olduğu gibi. Kur'an belirlemiş onun ahlâkını. Sözüyle fiili (Hadis- Sünnet) aynı. Mükemmel bir tutarlılık.

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.