Oruç hakkında !

DİN
0,0
28.06.2014 09:02:46
A+ A-

İnsanlar Tanrı gibi olmaya, Tanrı gibi düşünmeye pek meraklıdırlar... Yeri gelir Tanrı gibi konuşur... Yeri gelir Tanrı'dan akıllı olduğunu düşünürler...
 
İnsanların yaptığı ibadetler de aynen böyledir... Yaptığı her işte bencillik ruhu ile yapan insan, kendini kandırarak "ibadetleri" ile cennetin yolunu açmaya çalışır... İnsanın bu şekilde kendini kandırması, gurur ve kendi gücüne olan boş güveninden ileri gelir... Daha net söylersem yüreği kötü olan insanın yaptığı ibadetler, kendini kandırmaya hizmet eder...
 
Çünkü, Tanrı insanı ibadet yapsın diye yaratmadı.. Birlikte yaşamak için yarattı... Hatta Aden Bahçesini insana vererek, bir yaşam sundu... Tanrı'nın burada istediği tek şey, samimi dostluk ve kendisine itaatti...
 
Ama insan, bu antlaşmaya sadık kalmadı... Tanrı ile insanın dostluğu bozuldu... Tanrı ile insan arasına itaatsizlik yani günah girdi... İnsan Tanrı'nın kutsal yaşam alanından kovuldu...
 
O günden bu güne, insanlık günahın yasası altında yaşıyor... Çünkü, Tanrı'nın yaşam alanında değil... Dünya yok oluncaya dek, günahın genel evrensel yasası değişmeyecek... Hal böyle olunca, insanın kendi ibadetlerine güvenmesi durumu içinden çıkılmaz hale sokuyor... Çünkü, insanlık tarihine baktığımızda, ibadetler günah yok etmiyor...
 
Dinlerin, tarihe düştüğü kayıtlar hep kavga, ölüm, çekişmedir... İnsanların kendi ibadetlerine o kadar çok güvenmişler ki, günahın gerçek bilincinden uzaklaşmışlardır... Evet, ibadetlerin günahın üstünü örten gücü vardır... Mesela, ibadet yapan insan, kolaylıkla Allah adına insan kardeşini katledebilir... Bu söylediğimden tarihte binlerce kanıt bulabilirsiniz... 
 
Oruç aslında ibadet değildir... Kutsal kitap (Tevrat-Zebur-İncil) orucu asla şart koşmaz... Oruç asla insanı cennete götürmez... Oruç asla nefsi köreltmez... Orucun ne olduğunun doğru anlaşılması gerekir... Oruç, bir konuda (sağlık, açlık, hastalık vb. zorluklarda) Tanrı'nın dikkatini çekme eylemidir... Kutsal Kitap, orucun böyle tutulduğunu bize kayıt düşmüştür... Kitapta oruç tutan insanlar, her zaman ihtiyaç zamanlarında bu yola baş vurmuşlardır... 
 
Oruç tutmak, asla kural veya ibadet olamaz... Tanrı'nın böyle emri de Kutsal Kitapta yoktur... Oruç, bütün dünyaya ilan edilemez... Oruç Tanrı ile insan arasında bireysel bir durumdur...  Gösteriş merakı ile yapılmamalıdır...
 
İsa Mesih, oruç tutma yöntemi hakkında şunları söylemiştir : "Oruç tuttuğunuz zaman, ikiyüzlüler gibi surat asmayın. Onlar oruç tuttuklarını insanlara belli etmek için kendilerine perişan bir görünüm verirler. Size doğrusunu söyleyeyim, onlar ödüllerini almışlardır.
 
Siz oruç tuttuğunuz zaman, başınıza yağ sürüp yüzünüzü yıkayın.
 
Öyle ki, insanlara değil, gizlide olan Babanız'a oruçlu görünesiniz. Gizlilik içinde yapılanı gören Babanız sizi ödüllendirecektir." (İncil, Matta 6:16-18)
 
Son olarak, yine Kutsal Kitapta oruç hakkında şunları yazar ; "Diyorlar ki, 'Oruç* tuttuğumuzu neden görmüyor, İsteklerimizi denetlediğimizi neden farketmiyorsun?"Bakın, oruç tuttuğunuz gün keyfinize bakıyor, İşçilerinizi eziyorsunuz.
 
Orucunuz kavgayla, çekişmeyle, Şiddetli yumruklaşmayla bitiyor. Bugünkü gibi oruç tutmakla Sesinizi yükseklere duyuramazsınız.
 
İstediğim oruç bu mu sanıyorsunuz? İnsanın isteklerini denetlemesi gereken gün böyle mi olmalı? Kamış gibi baş eğip çul ve kül üzerine mi oturmalı? Siz buna mı oruç, RAB'bi hoşnut eden gün diyorsunuz?
 
Benim istediğim oruç,  Haksız yere zincire, boyunduruğa vurulanları salıvermek,  Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak, Her türlü boyunduruğu kırmak değil mi?
 
Yiyeceğinizi açla paylaşmak değil mi? Barınaksız yoksulları evinize alır, Çıplak gördüğünüzü giydirir, Yakınlarınızdan yardımınızı esirgemezseniz,
 
Işığınız tan gibi ağaracak, Çabucak şifa bulacaksınız. Doğruluğunuz önünüzden gidecek, RAB'bin yüceliği artçınız olacak. (Kutsal Kitap, Yeşeya 58:3-8)
 


YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.