Tebâreke (Mülk) Suresi’nin İkramları

Tebâreke (Mülk) Suresi’nin İkramları DİN
0,0
12.12.2015 16:09:41
A+ A-

Surenin ilk ayetinde kutlama, tebrik etme, övgü dolu ifadeler yer almaktadır.

Bu suredeki esas anlatı, ilâhi bildirim, hikmeti ilâhi, muradullah; L ve K başlangıçlı Esmâ'ül Hüsnalar'ın önemlerine yönelik övgülerdir. 

Daha ötesi L ve K harflerine ilişkin Esmâ'ül Hüsnalar'ı şahsında yaşam katmayı başarmış olan bireye, Malik'ül Mülk c.c. ve Melik c.c. esmaları öncelikli olmakla birlikte M kapsamlı esmaül hüsnaların tecellilerinin ikram edildiğinin müjdesi verilmektedir. M, esmalarıyla ödüllendirilen takva sahibi nitelikli insana Cenabı Allah c.c. tarafından yapılan kutlama mesajıdır. Kuşkusuz, diğer tüm bireyler adına da bir rol model sunumudur.

Surenin okunması ile eş zamanlı L, K ve M başlangıçlı Esmâ'ül Hüsnalar'ın donanımları (tecellileri) okurda ve de okurun yaşantısında aktive olurlar.

MÜLK: Mal, varlık, emlâk, gayrimenkul, hazine, ülke, toprak, yurt, servet, taşınmaz, eşya, yer, para, akça. Hüküm ile bir şeyin zabtı ve tasarrufu. İzzet, azamet, şevket, üstünlük. Bir şeyin dış yüzü. İnsanın sahip ve mâlik olduğu şey. Akıl sahiplerini tasarruf etmek. Mâlik olmak. Tam bir hâkimiyyetle, her şeyin kendi mertebesinde, o mertebeye münâsib ruhu, canı, hakikati. Bir şeyin iç yüzü, iç ciheti. Hükümdarlık. Saltanat. Egemenlik. Hâkimiyet. Melekût âlemi. Özellikle, dört büyük meleklerden olduğuna inanılan Mikâil a.s.'ın destekleri, yardımları, hizmetleri, tasarrufları. Nimet. Olanak. Vesile, fırsat, sebep, araç. Fırsat bulmak, denk gelmek. Malik'ül Mülk c.c. ve Melik c.c. esmalarının yaşamsallıkları (tecellileri).

Bereket, Mübârek, Tebrik.

BEREKET: Bolluk, dirlik, rahatlık, zenginlik, varlık, feyiz, verim, düzen, sevinç, bayındır, dinginlik, erinç, huzur, barış.

BERK, Bârik: Şimşek, güçlü ışık, taç, sağlam, metanetli, çelik gibi, çakı gibi, enerji dolu, çetin, sımsıkı. Işıltılı. Şimşekli bulut. Yıldırım parıltısı. Burak. Kutsal. Tanrısal.

1.) L, K ve M esmalarının mutlak sahibi olan, Allah c.c.

2.) L, K ve M donanımlı insan.

3.) L, K, M etkileri (tecellileri).

4.) L,K ve M nitelikli yer, makam, kat, konum, evre (zaman), evren (varlıklar).

L; Lâ ilâhe illallah ve Lâtif c.c.

Mü; Önemli, öncelikli, üstün, belirgin,egemen, seçkin, MİM. 'Ü'; 7. Dereceden üstünlüğü olan, en yüce, 7. kat sema, ruhsal ilerleyişte en üst safiye kemâlât makamı. Bir şeyin, bir kişinin, bir konunun, bir konumun olabileceği en üst derece. Fenafillah. Tepe, taç.

İstifade edilmesi dileklerimle.

 YAZARIN DİĞER YAZILARI

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.