Tevrat?ta Büyük kurtarıcı Hz. Mehdi?ye nasıl işaret ediliyor?

Tevrat?ta Büyük kurtarıcı Hz. Mehdi?ye nasıl işaret ediliyor? DİN
0,0
20.04.2013 14:05:23
A+ A-

 

Museviler yüzlerce yıldır Tevrat'ta çok detaylı olarak bahsedilen Şiloh'u hasretle bekliyorlar. Müslümanların Hz. Mehdi sıfatıyla bekledikleri kişiyi Museviler Şiloh olarak adlandırıyor. Şiloh geldiği anda ona bağlanacak ve ona tabi olacaklar. Hz. Mehdi Museviler'e Tevrat'ın aslıyla, Hıristiyanlara'da İncil'in aslıyla hükmedecek. Museviler Hz. Musa'nın kutsal sandığını ve kutsal emanetlerini Hz. Mehdi bulduğunda çok etkilenecekler. Hz. Mehdi o kadar güçlü olacak ki karşısında hiçkimse duramayacak. Şimdi Tevrat'ta Hz. Mehdi'nin gücünün nasıl anlatıldığından bahsedelim.

Hz. Mehdi Tevrat'ta diyor ki; "İnsanlarca Mehdi hor görüldü, yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü, Ona değer vermedik" diyor. (Yeşeya 53:3) O yüzden bela yol bulup geliyor. Hz. Mehdi'ye tabi olmasa insanlık, kıyamet kopar. Tabi oldukları için kıyamet kopmayacak, inşaAllah.

"Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden yararlandı" diyor. Yani dinsizliğimiz imansızlığımız yüzünden yararlandı, diyor Allah esirgesin. "Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti." (Yeşeya 53:5-7) Mesela dinsizliğe, imansızlığa karşı mücadele veriyor o yüzden hapse düşüyor, hakaret ediyorlar, baskı görüyor. İnsanların suçu; Darwinist, materyalist düşünce. Onunla her türlü baskıya razı oluyor.

"Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi." Yani insanların esenliği için gayret ediyor ama hapse düşüyor, ıstırap çekiyor. Fakat sonrada insanlar esenliğe kavuşuyor. O acıyı çekmese olmaz. "Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk" diyor. "O baskı görüp eziyet çektiyse de ağzını açmadı." Adamlar benim canımı yaktı gibi bir şey demiyor Hz. Mehdi. "Kesime götürülen kuzu gibi, kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi açmadı ağzını" diyor. (Yaratılış Bölümü, 27-29.)

"Uluslar sana boyun eğsin. Kardeşlerine egemen ol." Bütün İslam alemine. "Kardeşlerin sana boyun eğsin. Sana lanet edenlere lanet olsun" diyor Allah." Hz. Mehdi'ye lanet edenlere Allah, lanet olsun diyor. Mahvedeceğim onları, diyor Allah. "Seni kutsayanlar, kutsansın." Seni kabul edenleri, seni sevenleri kutsayacağım, diyor Allah. Bereket vereceğim, güzellik vereceğim diyor.

"Mesih (Hz. Mehdi) için şöyle yazılmıştır; Rab'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu," hem bilge ruhu, hem anlayış ruhu verilecek diyor Cenab-ı Allah, "öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak" Allah'tan korkacak, bilgili olacak, güçlü olacak, öğütçü olacak. "Bu O'nun (Allah'ın) ona (Hz. Mehdi'ye) salih işler ve cendere gibi sıkıntılar yüklediğini öğretir." (Talmud, Sanhedrin 93b) Hz. Mehdi (a.s.)'ın on saniyesi, insanları çok perişan edebilir. Bir saatine dayanamaz insanlar. Allah diyor; "Çok sıkıntı çekeceksin, acı çekeceksin kabul ediyor musun? Çok acı çekeceksin" diyor. "İftiharla kabul ediyorum Ya Rabbi" diyor, inşaAllah.

Mezmurlar 22:6-8, Hz. Mehdi diyor ki, "İnsanlar beni küçümsüyor" Tevrat'ta, 3 bin yıl öncesinden. "Halk hor görüyor beni" diyor. "Beni gören herkes alay ediyor, gülüp baş sallayarak diyorlar ki, 'Sırtını Rab'be dayadı, kurtarsın bakalım Allah onu, Madem onu seviyor, yardım etsin" diyorlar dinsiz kesim. Hapse düştüğünde, acı çektiğinde.

"Allah beni düşmanlarımdan kurtarır" diyor Hz. Mehdi. "Başkaldıranlardan üstün kılar beni, zorbaların elinden alır beni" diyor." "Meshettiği Krala, Davut'a ve soyuna, sonsuza dek sevgi gösterir" diyor Allah. "Rab, Kralını büyük zafere ulaştır" diyor. Kral Mesih-Hz. Mehdi'yi inşaAllah.

"Ya Rab, esirgeme benden sevecenliğini benden" diyor Hz. Mehdi. "Sevgin, sadakatin hep korusun beni. Sayısız belalar çevremi sardı, önümü göremiyorum" diyor. "Başımdaki saçlardan daha çoklar." Hz. Mehdi'nin saçına dikkat çekilmiş 3 bin yıl öncesinden. "Ne olur, ya Rab, kurtar beni! Yardımıma koş, ya Rab! Utansın canımı almaya çalışanlar, Yüzleri kızarsın! Geri dönsün zararımı isteyenler." Öldürmeye teşebbüs ediyorlar Hz. Mehdi'yı, ona işaret ediyor Tevrat. "Rezil olsunlar!" diyor Allah. Tevrat'ta Allah 3 bin yıl öncesinden, Hz. Mehdi'nin düşmanlarının rezil rüsva olacaklarını söylüyor. "Bana oh! Oh! çekenler" diyor. Oh oh olsun diyenler diyor. "Rezil olsunlar. Dehşete düşsünler utançlarından" diyor. "Sende neşe ve sevinç bulsun Bütün sana yönelenler! "Rab yücedir!" desin hep Senin kurtarışını özleyenler!" diyor. (Mezmurlar 40:11-16).

"Haksız yere zulmediyorlar" diyor Hz. Mehdi, Allah'a şikayet ediyor. "Yardım et bana! Neredeyse sileceklerdi beni yeryüzünden" neredeyse öldüreceklerdi, diyor. "Ama ben Senin koşullarından" şeriatından, İslam'dan asla "ayrılmadım." (Mezmurlar 119:86-87) diyor.

"Kurtar beni, çünkü Seninim, Senin koşullarına" senin şeriatına, İslam'a "yöneldim. Kötüler beni yok etmeyi beklerken, ben Senin öğütlerini okuyorum." (Mezmurlar 119:94-95) diyor, inşaAllah.

"Yok yere zulmediyorlar bana önderler", diyor. Tevrat'ta 3 bin yıl öncesinden Hz. Mehdi. "Oysa yüreğim, senin sözünle titrer." Allah'ın hükmü ile titrer. "Ganimet bulan biri gibi verdiğin sözlerde sevinç bulurum. Tiksinir, iğrenirim yalandan, Ama Senin yasanı" İslam'ı, şeriatını "severim." (Mezmurlar 119:161-163)

Allah diyor ki; "Davut soyundan güçlü bir Kral çıkaracağım." Kral Mesih-Hz. Mehdi (a.s.). "Meshettiğim kralın soyunu Işık olarak sürdüreceğim." Nur olarak sürdüreceğim. "Düşmanlarını utanca bürüyeceğim," Rezil edeceğim diyor Allah, düşmanlarını. Utanç içine düşecekler, diyor. "Ama onun başındaki taç parıldayacak." (Mezmurlar 132:17-18) diyor.

"Ya Rab: "Sığınağım, Yaşadığımız bu dünyada nasibim sensin. Haykırışıma kulak ver kurtar beni ardıma düşenlerden," diyor. Hz. Mehdi'nin takip edileceğini Tevrat işaret ediyor. "Çünkü benden güçlüler. Çıkar beni zindandan" diyor. Hapse gireceğini söylüyor Hz. Mehdi'nin-Kral Mesih'in. "Adına şükredeyim. O zaman doğrular çevremi saracak," Hz. Mehdi'nin talebeleri çevremi saracak." "Bana iyilik ettiğin için." (Mezmurlar 142:5-7) diyor, Cenab-ı Allah.

Hz. Mehdi Allah sesleniyor; "Korkma, çünkü Ben seninleyim, yılma, çünkü Allah'ın Ben'im. Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim; Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım." Yani sağ el demek; Allah'ın gücü. "Sana öfkelenenlerin hepsi utanacak, rezil olacak" "Sana karşı çıkanlar hiçe sayılıp yok olacak. Seninle çekişenleri arasan da bulamayacaksın." Perişan edeceğim, diyor. Nerede, diye arayacaksın sana düşman olanları, hepsini helak edeceğim diyor. "Seninle savaşanlar hiçten beter olacak." (Yeşeya 41:10-12) diyor. Çok beter hale getireceğim diyor Allah.

"Davud oğlu Mehdi'nin geleceği dönemde, yiğit adamlar" Hz. Mehdi talebeleri "şehirden şehire dönüp dolaşacaklar fakat onlara iyilik gösterilmeyecek." Terslik yapılacak, bir şey yapacaklar, engellenecek, bir şey yapılıyor, baskı yapılacak. "Günahtan korkanlardan" yani günaha girmekten çekiniyor ya Müslüman "nefret edilecek ve fıkıh ilimlerine iftira edilecek." Yani kötü gösterilecek fıkıh. (Acharei Mot:36, Cümle 213)

Kaynakhttp://kurantevratzeburveincildehzmehdias.blogspot.com/YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.