Tîn Suresi Latin harfli okunuşu, Türkçe meali ve açıklaması

Tîn Suresi Latin harfli okunuşu, Türkçe meali ve açıklaması DİN
0,0
14.11.2015 14:19:11
A+ A-

95-TİN:

*1 - TÎN'E VE ZEYTUN'A,

TİN: Ruh, esans, can, canlılık, hareketlilik, öz, maya, hülâsa, cevher, hamur, katkısız, gevher, temel, kök, asıl, arı, saf, künh, nefis, nüve. Ten, beden. İnsan. İncir, incir bitkisi.

"T", Tevvab c.c. esmasının tecellileri yaşanır.

ZEYTUN: “Z” derecesinde TİN. Z, zahir, aleni, son derece belirgin, apaçık, çıplak, net. Katışıksız, net olarak beş duyu ile algılanabilecek derecede belirgin. Şeksiz, şüphesiz. Kemâlât derecesinde. İman, kabul. Hakiki inanç, kült. Hakikat derecesinde inanç ve iman sahibi insan. Zeytin, zeytin bitkisi.

"Z"; Zahir c.c. esmasının tecellileri yaşanır.

*2 - SİNA DAĞINA

SİN: Sin, sine, gönül, kalp, can. Göğüs, sadır sâdır bağır.

*3 - VE BU GÜVENLİ BELDEYE ANDOLSUN Kİ,

EMİN BELDE: Selam, selamet üzere olan gönül, kalp. İç huzur. Mutmaine makamı. Tatmin olmuş, mutlu, kutsanmış, kutlu bir kalp. Mutmainne makamında olan insan. Dördüncü nefis basamağı, mutmaine, cennet makamı, hakiki iman. HAKK c.c. esmasının tecellilerinin yaşandığı ahlak. Belde ile kalp, emin sözcüğü ile selam, huzur kastedilmektedir.

*4 - BİZ İNSANI EN GÜZEL BİÇİMDE YARATTIK.

Tüm insanlar tertemiz, İslam ahlakı üzere doğarlar.

*5 - SONRA DA ÇEVİRDİK AŞAĞILARIN AŞAĞISINA ATTIK.

Kendisine takdir edilen ömür içerisinde insana şer olgusu yaşatılır, tattırılır. Hayrı da şerri de yaratan Cenabı Allah’tır. Her ikisinin yaşanması ise Muradı İlahi’dir. 5. Nefis basamağı olan Raziyye “Hayy c.c.” Makamı’ndan sonra gelen 6. Mardiyye Makamı’dır “Kayyum c.c.”. Hayy ve Kayyum esmalarının tecellileri yaşanır.

*6 - ANCAK İMAN EDİP İYİ İŞLER YAPANLAR BAŞKA; ONLAR İÇİN KESİNTİSİZ BİR ECİR VARDIR.

İbadet ve beraberinde yararlı eylemlerin yaşamsallaştırılması teşvik edilmektedir.

*7 - O HALDE SANA DİNİ NE YALANLATIR?

Muhammed a.s.’ın ve dahi Muhammedi ahlaka sahip bireylerin kuşku içerinde olmamaları gerektiği. Ve doğru bir yol üzere olduklarının bilinmekte olduğu vurgulanmaktadır. Müjdedir. Kefil olma durumu, Cenabı Allah’ın bu ahlak üzere olan bireylere kefil olduğunun müjdesidir. “Vekil c.c.” esmasının tecellileri yaşanır.

*8 - ALLAH, HÂKİMLERİN HAKİMİ DEĞİL Mİ?

Kaygılanılacak hiçbir sorun olmadığı, ifade edilen güzel ahlak üzere olanların vekilinin yine Allah c.c. olduğu müjdelenmektedir. “Hakim c.c.” esmasının tecellileri yaşanır.

                                                         &&&&&&&

Tin Suresi (Arapça: S?rat'ul T?n), Kur'an'ın 95. suresidir.

Surenin Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır ve 8 ayettir. "Tin"; Arapça'da incir ağacı demektir ki sure, incire ve zeytine yemin edilerek başladığı için bu ismi almıştır.

Türkçe Okunuşu:

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Vettiyni vezzeytuni

2- Ve turi siyniyne

3- Ve hazelbeledil'emiyni

4- Lekad halaknel'insane fiy ahseni takviymin

5- Sümme redednahü esfele safiliyne

6- İllelleziyne amenu ve amilussalihati felehum ecrun gayru memnuun

7- Fema yukezzibuke ba'du biddiin

8- Eleysallahu bi ahkemil hakimiyn

Meali:

Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla

1.İncire ve zeytine andolsun,

2.Sina dağına,

3.Ve şu emin beldeye (güvenilir şehre).

4. Doğrusu, Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık.

5.Sonra aşağıların aşağısına çevirdik.

6.Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka; onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır.

7.Öyleyse bundan sonra, hangi şey sana dini yalanlatabilir?

8.Allah hükmedenlerin hakimi değil midir?

                                                                 &&&&&&&

Tecelli:

1. Belirme, görünme, ortaya çıkma, zuhur etme, meydana çıkma.

2. Tanrı'nın insanlarda ve doğada görünmesi.

3. Alınyazısı, kader.

4. Tanrısal, ilahi yetilerle donanmaktır.

                                                                    &&&&&&&

Netice olarak TİN SURESİ ile okurlarına; hikmetli, hüküm sahibi birey donanımları ikram edilmektedir. Hikmet; Hz. Hızır a.s. ve Lokman Hakim’in a.s. sahip oldukları bilgilerdir, aynı zamanda.

Kuşkusuz, öte dünya inancı taşımakta olan okurlar için incir ve zeytin nimetlerinin sunulacağı cennet mekânlar da müjdelenmektedir, Tin Suresi vesilesi ile.

İstifade edilmesi dileğimle.

 

 

 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.