Toplumları kutuplaştıran dinsellik midir yoksa dinsizlik midir?

Toplumları kutuplaştıran dinsellik midir yoksa dinsizlik midir? DİN
0,0
22.08.2015 02:43:58
A+ A-

Öncelikle yobaz ve ateist çevrelerin ortak noktası vardır. Aslında bunların ikisi de yobazdır, gözleri öylesine kararmıştır ki birisi kafasından din uydurur ötekisi ise kafasından dini sözde çarpıtır. İkisinin de ortak yanı dini tamamen yanlış anlamalarından kaynaklıdır. Birisi uydurduğu dinle şahısları putlaştırır ötekisi bunu kullanarak İslam'a saldırır. İslam dedim çünkü İslam dünyadaki tek dindir. İrdeleyeceğiz...

Bakınız bu iki kesimin ülkemizde yerden yere vurduğu bir gönül insanı, aydın ilahiyatçılarımızdan Mustafa İslamoğlu Hoca'nın güzel bir sözünü söylemeden edemeyeceğim kendilerini ne tanırım ne de oturup kalkmışlığım vardır...

"Din insan içindir, insan din için değil.. "bu sözün manasını anlamak zor olmasa gerek...İslamoğlu bu sözüyle iki tarafa da sesleniyor, bırakın bu işleri hakikate dönün, dini insan çıkarmadı, din yalnızca Allah'ındır...Ne peygamberlerin ne de alimlerin ya da rivayetçilerindir...

Kur'an'ı çokça eleştiriyorlar, hem Hristiyanlar hem Yahudiler hem de ateist-deist tayfası...Zira Müslümanlar çok geride kalmış, İslam gericilikmiş v. s v. s...Peki gerçek öyle mi? Hiç Kur'an okudular mı acaba bu arkadaşlarımız, Kur'anı Muhammed sözü değil de Allah sözü olarak varsayıp okusalar bir...

Ne diyor Kur'an:"Oku, Yaradan Rabbin adına" Alak Suresi-1

Kur'an eserinin sanatçısı "Oku" diyor, bakınız Kur'andaki manaya pek çok anlam katılabilir lakin "Oku" manası gayet açıktır, okumanın Allah katında sınırı yoktur. Bu İslam düşmanlarının ilk tezi çöküyor durun dahası da var diyorlar ki İslam bilime düşmanmış, bilimle çelişiyor ve Kur'andan bilim çıkarmayın diyorlar...

Bununla ilgili şöyle demiş Kur'anın sanatçısı "De ki: Gerçekten siz, yeri iki günde yaratanı inkâr edip O'na ortaklar mı koşuyorsunuz? O, alemlerin Rabbidir. O, yeryüzüne sabit dağlar yerleştirdi. Orada bereketler yarattı ve orada tam dört günde isteyenler için fark gözetmeden gıdalar takdir etti. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi, ona ve yerküreye: İsteyerek veya istemeyerek, gelin! dedi. İkisi de 'İsteyerek geldik' dediler. Böylece onları, iki günde yedi gök olarak yarattı ve her göğe görevini vahyetti." Fusillet 9-12

Göğü biz çok sağlam bir şekilde bina ettik. Şüphesiz onu genişleten biziz. ” Zariyat 4

Bu ayetler, günümüz bilimsel bulgularla çelişen değil bilakis uyumlu olan ayetlerdir. Kozmoloji bilimi evrenin genişlediğini söylüyor öte yandan evrenin yokluktan var olduğu ispatlandı zaten diğer Allah tarafından gönderilen dinlerde de bu böyledir o zaman din mi bilimle çelişiyor yoksa dinciler mi?

Bakınız, Kur'andan bir mucize veya bir bilimsel sonuç çıkarmak gibi bir niyetim yok ben orada yazanı aynen buraya aktarıyorum zira bazı inançsız arkadaşlarımız dine saldırırlarken "Sende Kur'andan mucize çıkarma bırak şu şakirtliği" diyorlar halbuki ne şakirtim ne mürit! Sıra o mevzuya da gelecek...

Anlatmak istediğim şey Kur'andan bir bilimsel netice çıkarmadığımdır zira Kur'an eserinin sanatçısı kitabı için şunları da ekler"Apaçık, anlaşılır" kelamlarını sıkça metinlerde geçirir...Apaçık olan Kur'an evrenin yoktan var olduğunu, evrenin genişlediğini bize söylüyor bizde bunları aktarıyoruz bir mana çıkarmıyoruz, mana çıkarıyorsun diyenlere cevap veriyoruz...

Evrim Teorisi meselesine de değinmeden edemeyeceğim onunla da ilgili bir kaç kelam etmek gerekir. Bu konu çok tartışmalı konudur ateistin iddiasına göre evrim dinle çelişiyormuş haskeza maalesef buna bazı din adamları da razılar...Dediğim gibi bir başka ortak nokta da budur;her ne kadar Evrim teorisi sadece bir teori olarak önümüzde dursa da bazı ateistler bu teoriyi sanki salt gerçekmiş gibi insanların önüne koyarlar ve "İşte din yalan, bakın gerçekler budur. " diyerekten bilimsel bir teoriye ilahlık statüsü kazandırırlar, öte yandan dinci adamda bunu söyleyen adama kendince cevaplar verir ve bilgisizliğinden ötürü bu münazara da ateist galip gelir.

Peki bu hususta Kur'an ne der, acaba bu dinci arkadaş Kur'ana bakmış mıdır?Evrim Teorisi Kur'an ile çelişir mi?İslam'ın altın çağının yaşandığı dönemde Evrim Teorisini savunan ki Darwin'den önce diyorum savunan Müslüman bilim adamları yok mudur?

Açık ve seçik vardır...Peki Kur'ana bakalım ne diyor Kur'an bize "Bir zamanlar Rabb'in meleklere: "Ben, yeryüzünde bir halife atayacağım. " demişti de onlar şöyle konuşmuşlardı: "Orada bozgunculuk etmekte olan, kan döken birini mi atayacaksın? Oysaki bizler, seni hamd ile tespih ediyoruz; seni kutsayıp yüceltiyoruz. " Allah şöyle dedi: "Şu bir gerçek ki ben, sizin bilmediklerinizi bilmekteyim. ")Bakara 30

Bu ayet çokça tartışılan ayettir, misal Yaşar Nuri Öztürk Hoca'ya göre Ademoğullarından evvel yani günümüz modern insanları için kullanılan terimdir Ademoğulları bundan önce insan nesli yaşamış olabileceği anlamı çıkar. Bunu bir çok İslam düşünürü de savunmuşlardır, Ademoğullarından önceki nesil de dünyada bulunmuştur şeklinde peki bu nesil kimdir?İşte orası muammadır, elbette Allah'tan başka kimse bilemez aynen maymundan evrilleşildiğini bilemediğimiz gibi...Aslında olay bu kadar basit evren ezelidir düşüncesine takılıp kalan natüralistlerin Kozmoloji ve modern fiziğin gelişimiyle evrenin yoktan varolduğunun ispatlanması neticesinde söz konusu bu natüralistler Evrim Teorisini kendilerini teistik düşünceden kurtarmaları için can simidi misali üzerlerine giymişlerdir. Halbuki teistik düşünce hiç bir zaman natüralist felsefeye öfke veya kin duymamıştır. Bu arada Batılı bilim adamlarını burada tenzih ederim, Batılı bilim adamları Müslüman olsun ister Hristiyan veya Yahudi ya da ateist bu işlere girişmezler zira bu olayla bizim ülkemizde yaşanmaktadır. İki tarafta birbirlerini çürütmek için saçmalama butonuna basmaktadırlar... Kısa ve öz İslam evrim teorisini reddetmez...

Bu hususla ilgili bir başka ayet daha örnek vermeliyiz:"Yeryüzünde dolaşın ve yaradılışın nasıl başladığına bir bakın" Ankebut-20

Açıkça görülüyor ki ateistlerin iddia ettiği gibi hayat hemencecik oluşmuş bir şey değildir, zira Kur'an hayatın aşama aşama meydana geldiğini söylüyor ve bizlerin yeryüzünde dolaşarak yaradılış gayesinin nasıl başladığını gözlemlememizi emrediyor. Mesaj nettir Kur'an'ın sanatçısı eserinin en başından "Oku" olarak başlamış Ankebuta geldiğimizde yaradılışın başladığına bir bakın, anlayın önerisini sunmuş daha doğrusu emrini vermiş en sonuna kadar ki süreçte de kitabını bir bütün olarak ele almamızı ve bunlardan bir şeyler çıkarmamızı öğütlemiştir. Hatta Cuma suresinde ne diyor, cuma namazlarında çokça duymuşsunuzdur "Allah düşünüp tutasınız diye sizlere öğütler verir. " tabi ahalimiz camiye sadece vakit geçirmek, cumayı da aradan çıkartalım mantığıyla akın ettiğinden Allah kelamı hep havada kalıyor. Elbette bazı imamlarda aşırıya kaçıp "Kur'anla Müslümanlık olmaz" diyerek kendi uydurma safsatalarını din adına satma uğraşlarında oldukları için toplumumuz böyle kutuplaşıyor. İmam çıksa dese ki "Seçimlerde oyunuzu a veya k partiya verin, vermezseniz dinsizler zafer naraları atar. " ondan sonra elbette Müslümanlık sadece Kur'anla olmaz diyecektir...

Hem bu yobazlar hemde yobaz ateistler dinin referansını o dinin kitabına göre değil kafalarına göre almaktadırlar. İki tarafta saçma ve uydurma olan geleneksel hadis seanslarıyla birisi kendi kafasındaki dini savunur ötekisi ise kendince dini çürütür. Sonra aydın bir din adamı çıkar der ki "Yapmayın bunu bunlar yanlıştır, eğer bir hadis Kur'anla çelişmiyorsa sahihtir. Kur'anda namaz geçer mi?Geçer o zaman kıldığımız namaz doğrudur. " v. s ondan sonra bu iki taraf birlik olmuşçasına bu aydın ilim admına saldırırlar. Çünkü kafalar aynı kafa birisi işine gelen hadisi dini çürütmek için kullanır sahih hadise ise sallama der geçer, hele hele Aişe Annemizle ilgili konuya hiç ama hiç girmiyorum. Alın size bununla ilgili Kur'andan bir ayet:" De ki: Ben size, Allah'ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size, ben bir meleğim de demiyorum. Ben, sadece bana vahyolunana uyarım. De ki: Kör ile gören hiç bir olur mu? Hiç düşünmez misiniz?) Enam Suresi 50.

Olay budur, 124. 000'den fazla peygamber gelmiştir ve hepsinin yaymak istediği din tevhid dini olan İslam'dır fakat bu dinlerin hepsi insan eliyle bozularak taa ki son Peygamber Muhammed (a. s) gelene kadar bozulmuştur. İsa Efendimizin dini saptırılmış Mısır Mitolojisindeki İsis ile Horus'un hikayesine evrilmiş öte yandan Roma putperestliğine çevrilmiş v. s...İbrahim Efendimizle İsmail Efendimizin Haniflik dini de Araplarca saptırılıp putperestliğe çevrilmiştir. İsmail Efendimiz ayrıca Muhammed Efendimizin atasıdır zira Kur'anda ataların dinlerine baya bir eleştiri getirilmiştir. Nuh Efendimizi yazmadan geçmemeliyiz evet Sümerlere gönderilen elçilerden biridir ve Gılgamış Destanının baş kahramanıdır kendileri, ateistlerin hevesleri kursaklarında kalacak lakin keşke biraz Kur'anı önyargısız biçimde okusalardı daha mantıklı biçimde din eleştirisi getirebilirlerdi...Neyse.. Kısacası bütün peygamberlerin hakiki görevleri ne dincilerin iddia ettikleri gibi hükümdarlıktır ne de ateistlerin iddia ettikleri gibi din ile insanların üzerinde baskı rejimi kurmalarıdır peygamberlerin görevi Kur'ana göre tebliğ etme görevidir. Buna mütakiben Bakara Suresinde Kur'an eserinin sanatçısı "Dinde zorlama yoktur" şeklinde ekler...

Bir başka husus ise Semavi dinlerin kaynaklarının mitolojiler olduğu yönünde bütün bunlar mesnetsiz iddialardır zira şuan hangi insan Zeus'a, Kibele'ye veyahut diğer başka bir mütolojik tanrı/tanrıçaya inanmaktadır. Tamamen dincilerin yaptığı gibi ateistlerde toplumu kutuplaştırıcı hareketlerde bulunmaktadırlar. Şöyle ki bunun cevabı yine Kur'andadır bu eserin sanatçısı bugünleri çok güzel görmüştür bakınız:

"Biz her millete peygamber gönderdik" Nahl Suresi 16, 36

Bu eşsiz eserin sanatçısı bununla da yetinmemiş ve şöyle demiştir: 

“Yoksa Kur’ân’ı (peygamber) kendisi uydurmuş mu diyorlar. De ki: “İddianızda tutarlı iseniz, haydi  siz de onunkine benzer on sûre getirin, isterse kendi uydurmanız olsun ve Allah’tan başka çağırabileceğiniz herkesi de yardımınıza çağırın! (ey Resul ve ey müminler!) Eğer bu davetinizi kabul etmezlerse, bilin ki o ancak Allah’ın ilmiyle indirilmiştir ve O’ndan başka ilah yoktur. Artık hakka teslim olup Müslüman oluyorsunuz değil mi?” (Hud, 11/13-14)

Bir başka saçma iddia ise Allah ismiyle ilgili olanını;Ay kültünden geliyor iddiası aslında bu ayet onlara da cevap teşkil etmektedir. Halbuki Allah kelimesinin kökü Arapça değil İbranice'dir. Neyse bu Hristiyan safsatalarını karma yapıp evrilleştiren bazı ateistler Sümerlere dayandırdılar v. s...Lakin buna cevabı da Nahl Suresi veriyor demek ki Kur'an okumak, önyargısız biçimde okumak gerekirmiş. Bir kere Al-İlah isimli cahiliye döneminden kalma bir put falan yoktur. Putların adı bellidir, cahiliye döneminin en büyük putu Hubbel'dir. Diğerlerinin isimleri de bizi ilgilendirmiyor... Bir de şu var Arap cahiliye insanları öyle aptal adamlar değillerdi, çoğu okuma-yazma bilirlerdi ve o dönem edebiyat Araplarda ileri düzeydeydi. Şimdi bu müşrikler madem ki sizin iddianıza göre İslam uydurma bu müşrikler Muhammed Peygamberin foyasını kısa zamanda ortaya çıkaramazlar mıydı? Bu müşrikler inanınız ki hem benden hemde sizden daha akıllıydılar, cin gibi akılları karun gibi hazineleri vardı. Muhammed Peygamberi bir kaşık suda boğabilirlerdi lakin yapamadılar, çünkü Kur'anın sanatçısı sonsuz kudret sahibi O idi...Yani Allah!

Ayrıca bu saçma iddianızda diyorsunuz ki Muhammed'in inandığı put bir kere Muhammed (a. s) İslam'dan evvel ne puta, ne aya ki cahiliye döneminde aya tapınma yoktur, ne güneşe ne başka bir materyale tapmıyordu...Öyleyse sizin sakat mantığınıza göre madem İslam uydurma o vakit Muhammed Peygamber ateisttir, hiç gülmeyin sizin anlattığınız masallara göre Muhammed (a. s)'ın ateist olduğu ortaya çıkıyor...Tanrı'ya inanan, ondan korkan neden yalan söylesin ki ayrıca yalan söylüyor yalanı kısa zaman sonra ortaya çıkmaz mıydı?Bırakınız bu işleri...

İslam yeryüzünde tek dindir bu nedenle diğerlerini bir kenara atalım şimdi putperestlikle, pagancılıkla, aycılıkla, güneşçilikle v. s cahiliye dönemi aya tapma falan yoktur en çok mücadele etmiş din iken bu nasıl saçma iddiadır ki Allah Teala'nın put olduğu iddia ediliyor, gerçekten saçmalama hususunda son nokta! Daha ne demeliyiz aslında suç sadece İslam düşmanlarında değil suç bizlerde...Resim ve heykelcilik konusuna seçici yaklaşan İslam'ın Allah'ına put diyorlar, gözleri dönmüş bu insanların....

İslam inancını ruhbanlaştıran, mezhepçilik, tarikatçilik yaparak İslam'ı ve Müslümanları kutuplaştırıp geri bırakan zihniyettedir. Halbuki İslam'da tarikatçılık, mezhepçilik diye bir şey yoktur, bunlar sonradan türeyen şeylerdir. Kur'anda bir tane ayet geçmez...Öte yandan Allah affetsin lakin şefaat meselesidir. Dedim ya Hristiyanlar İsa Efendimizi ilahlaştırıp nasıl küfüre bulaştılarsa biz Müslümanlarda aynı küfre inandığımız peygamberi putlaştırarak yapıyoruz. Bu yüzden de millet dininden soğuyup dinden çıkıyorlar...Halbuki Kur'anda şefaat sadece Allah'a mahsustur diye emrederken biz Müslümanlar şefaati bırakın peygamberimize ithaf etmeyi tarikat şeyhlerine kadar indi bu iş, varın gerisini siz hesap edin.

Ateist-deist kardeşim, Kur'an akıl etmeyi, akıl erdirmeyi, düşünmeyi, ilim yapmayı emreder;peygamberimiz ise Kur'an ışığında Müslümanları ilim yapmaları konusunda uyarır  ve o sadece ona bildirilene uyar diğer peygamberler gibi. Ve Tanrı her kavme uyarıcı göndermiştir o mitolojik efsanelerin hepsi tevhid inancından çalıntıdır aynen Hristiyanlık gibi...

Diğerleri beni ilgilendirmez lakin Allah'ın bildirdiği tek din olan İslam halkların afyonu değildir bilakis İslam afyonlu halkların uyanmaları için üzerlerine yağdırılan yağmurdur tabiri caizse...Sizin eleştirdiğiniz İslam ile bizim eleştirdiğimiz Hristiyanlık aynıdır zira indirilen din kutuplaşmalara karşı gerilen deniz ise uydurulan din ise Allah'ı yok sayıp halkları kutuplaştıran ve insanları kandırıp güç elde etmek isteyenlerin ortaya attığı safsatalardır, hurafelerdir...

Hiç bir şeye ihtiyacınız olmasın yeter ki Allah'ın apaçık ve anlaşılır olan kitabını okuyun. Zira Allah'ta sorgulamamızı ve körü körüne inanmamamızı emrediyor, kültürel Müslümanlık İslam'ın en büyük düşmanı ve İslam düşmanlarının en büyük dostudur....

 

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.