Yeni din anlayışı kuramım

Yeni din anlayışı kuramım DİN
0,0
18.12.2015 11:15:46
A+ A-

Türkiye'de okullarda din diye öğretilen gerçekte din değil, ahlak diye öğretilen de ahlak değil bence çünkü dini tanımlayan, 'Din ilimdir, ilim yoksa din de yoktur' diyen hadisleri değil toplumu, ülkeyi Arablaştırmayı, Osmanlılaştırmayı ve siyasi iktidara yandaşlaştırmayı içeriyor ve amaçlıyor. Heryerden Arabça sesler yükseliyor ancak 'Din ilimdir, ilim yoksa din de yoktur' hadisine uygun olarak ilim sesleri yükselmiyor, ortalık 'Şeriat isteriz, padişahlık isteriz' diyenlerle dolu ancak 'Din ilimdir, ilim yoksa din de yoktur' hadisine göre 'İlim isteriz' diyen yok.
 
Oysa din Mosa'dan(Musa'dan) bu yana ilim yoluna kesin girmiştir ve hadisle de din kesin olarak 'İlim' olarak tanımlanmıştır.
 
Din ilimse ki ilim, bu durumda 'Din halkın afyonudur' diyenleri bilimsel olarak anlamak olanaklı değil. İlime yani gerçeğe, doğruya, iyiye, insancaya gitmek neden afyon olsun?
 
Bence dinin araçı(aracı) yoktur ve o amaç da ilimdir. Yani amaçta olan şeyler ve amaça uygun şeylerle ol da nasıl olursan ol yani ilimsel ol da bunu istersen dünyanın en büyük üniversitesinde yap, istersen de dağda bir mağarada. Ancak ne yazık ki dinin hadislere karşın(rağmen) ilim olduğunu anlamamakta ısrar edenler ki başlarında bence kitap okumayı sevmeyenler gelir, din amaç yerine araçlara yöneltilmiştir örneğin ibadet(tapınmak), dua, din amaçlı törenler, giyimler, takılar, din amaçlı yemekler içecekler, bazı din amaçlı kısa sözler, ölüleri ziyeret etmek, kutsal sayılan yerleri ziyaret etmek, çağıt bağlamak, mum yakmak, fallar, büyüler, cinler, periler gibi yani söyleyin yahu din ilimse bunların ilimle ne ilgisi var? Yani dinde araç yoktur, amaç vardır, o amaç da ilimdir(bilimdir) ve ilimsel(bilimsel) olmaktır. İlim olmayan din cehaletin ve nefsin avutusuna, tesellisine döner.
 
Ben dinlilere göre dinsiz, dine yani Din hadisileri'nin de anlattığı içeriğe göre dinliyim. O yüzden diyorum hep 'Ne dinliyim ne dinsizim' diye ve isimimin yanına 'dinsiz' yazmamın nedeni dinlere ve dinlilere göre dinsiz olmamdır; ilim olan dine göre değil. Yani siz bendensiniz, ben sizden değilim, durumu. Yani mutlak(salt) olarak değil göreli(izafi) olarak dinsizim.
 
Din tarihine baktığımızda yeni din getirenlere de hep 'dinsiz' denildiğini görürüz. Yani dinsiz denilenler acaba gerçekten dinsiz midirler? Bunu iyice düşünmek gerekir. Yani hangi çağda yeni din getirenlere alkış tutulmuştur, sevgiler-saygılar sunulmuştur? Bu yüzden insanlar insanları kendi dinlerine göre değil dine yani ilime göre değerlendirmelidirler yani bir zamanlar kendi peygamberlerine de dinsiz denildiğini unutmamalıdırlar. Kuşkusuz ki cahiller ve nefsçiler gibi zalimler de dinden değildirler. Bu arada; peygamber sözcüğü Türk dil kurumu'na göre Farsça bir sözcükmüş, acaba Arabçası nedir? Türkçesi ise yine Tdk'ye göre 'yalvaç' imiş, sanırım 'yalvaran' anlamında ki yine sanırım hem ilahına insanlığa yardım etmesi için hem de insanlara, insanlığa doğru yola gelmeleri için yalvaran anlamında. Kuşkusuz ki zalimler insanlık için asla yalvarmazlar; demek ki zalimlerin yani insanlık için yalvarmayanların, insanca bir dünya için yalvarmayanların dinde yeri yoktur.
 
Ben dini 'Geleneksel din anlayışı' ve 'Yeni din anlayışı' diye sınıflıyorum. Geleneksel din anlayışı ilim üzerine olmayan din anlayışıdır örneğin bir sorun varsa 'İlahlara kurban kes, dua et, sorun çözümlensin' türü anlayış; yeni din anlayışı ise geleneksel din anlayışının içinde saklı olan ancak artık günyüzüne çıkması zorunlu olan ve Mose(Musa)'nın dine ilimi getirmesi, Jesus'un(İsa'nın) dine mantığı getirmesi, Muhammed'in de dini kesin olarak ilimle tanımlaması ile süren süreçtir. Din hadisileri(hadisleri)' dediğim hadisler ne diyordu; örneğin 'Din ilimdir, ilim yoksa din de yoktur; ilim Çin'de olsa gidip öğrenin; alimler peygamberlerin varisleridir; alimin uykusu cahilin ibadetinden hayırlıdır; gürültü yapan bizden değildir; dinsiz de olsalar alimlerin yeri Cennet'tir' diyordu. Yani geleneksel din araçlardır ve araçların din sayılmasıdır; yeni din ise araçların değil dinin amaçının yani ilimin din sayılmasıdır ki bu fark çok önemli bir farktır ve bence insanlığın bugün bile bitmeyen sorunlarının asıl nedeni bu farkı anlamaktır.
 
Yeni din anlayışına göre yani dini bir dinden olmak değil de ilim olarak tanımlayan anlayışa göre insanların bir dinden olmaları değil ilimden olmaları gerekmektedir ki bu durumda 'dinli-dinsiz' ayırımı(ayrımı) değil cahil-alim yani ilimle ilgisiz-ilimle ilgili ayrımı gelir ve insanların bir dine girmeleri değil ilime girmeleri istenir. Ayrıca yeni din anlayışına göre din bina yani tapınak yani ibadet yeri koşulunu bırakır ve ilimhane, ilim yeri koşulunu getirir ve elde tespih değil kitap ister. Yeni din anlayışına göre dinli olmak bir dine girmek değil ilime girmektir. Yani din yani dinliler yani dinli olmak isteyenler yani dini seçenler yani dini seçmek isteyenler yani doğru yolu bulmak isteyenler yani insanca bir dünya isteyenler tüccarlardan, siyasetçilerden, cehaletten, nefsten, yandaşlıktan, ekonomiden, düzenden kurtulmalı ve alimlere, düşünürlere(filozoflara), bilgelere yönelmelidir yoksa Muhiddini Arabi der ki 'Sizin taptıklarınız benim ayaklarım altındadır'.
 
Evet, Yunus diyor ki 'İlim kendini bilmektir' ancak bu bilmek 'kendini bilmek, kendine eşitlenmek, kendine özdeşleşmek' değil ilime sarılmaktır, 'İlime sarıl, ilim sana doğru kendini, olman gereken kendini öğretecektir' demektir yoksa 'İlime sırt dön, ilimi boşver, ilimi salla, alimleri aşağıla, ilim öğrenmek isteyenleri aşağıla', ticarete-siyasete-nefse-dünyaya sarıl demek değildir.
 
Din Marx'ın dediği gibi afyon ise bunun nedeni din değildir, dini afyon yapan cehalet, nefs, ticaret, siyaset içindeki yoz dinlilerdir. Üzümden, arpadan, elmadan, muzdan içki yapılması üzümün, arpanın, elmanın, muzun suçu değildir; bunlardan içki yapanların ve yaptıranların suçudur. Din afyon değil hadislerin de 1400 yıl önce dediği gibi ilimdir.
 
Simya bir harfi değişip kimya oldu; din ise hiçbir harfi değişmeden ilim olacak.
 
İşte bu dinsiz dinden bunları anladı; bilmem sizler de anladınız mı?
 
Haydi, hadislerin de dediği gibi din yani ilim sizi bekliyor. İlimde gerçekler, doğrular, kardeşlik, dostluk, birlik, barış, huzur, sevgi, saygı vardır.
 
 
Necdet Gürçiftçi
Patentsiz, dinsiz, yerli üretim bir Türk/Türkiye bilgesi
İnternette yayınlandığı zaman: 18.12.15/11.26