Yunus Peygamber, bir balığın içinde Allah?a tövbe edip yalvarmış

 Yunus Peygamber, bir balığın içinde Allah?a tövbe edip yalvarmış DİN
0,0
08.02.2013 20:58:05
A+ A-

Hazreti Yunus:

Kuran-ı Kerim’de adı geçen, musevilik, Hıristiyanlık İslam ve Bahailik’te Tanrının elçisi ve kutsal sayılan kişi…

 

 

 

Hayatımız boyunca biz inananlar dua ederiz. Dualarımızla isteklerimizi, tövbelerimizi belirtiriz. Dünyaya, ülkemize, sevdiklerimize, ailemize, çocuklarımıza, eşimize ve kendimize dualar ederiz. Biliriz ki büyük Mevla’mız dualarımızı kabul eder. Etmesi için yalvarırız.

 

Ben dualara çok inanırım.

“Yer gök dualarla doludur-a inanırım…

Olmazların olacağına da inananlardanım.

Onun için mucizeler hoşuma gider.

İnanarak okurum. Gönlüm öyle olmasını ister, inanarım. Kalbim öyle düşünmemi sağlar, mutlu olurum…

 

Hazreti Yunus’un hikâyesini çocukluğumuzdan beri biliriz. Bilmeyenimiz yok gibidir.

Ben yinede hatırlatmak için yazmak istedim.

 

Duaların nelere kadir olduğu bu anlatılarda mevcut...

Sabrın ve tövbe etmenin önemi…

 

Allah Yunus Peygamberi görevlendirmiş.

Ninova Halkını imana getirecekmiş.

Ninova Irak’ta Musul’a yakın bir yerdeymiş.

O tarihlerde yüzbin nüfuslu bir şehirmiş.

Halk puta tapıyormuş.

Hertürlü kötülüğü işliyormuş.

Yunus Peygamber onlara Hak dinini anlatmış.

Doğru yola dönmelerini söylemiş.

Kötülüklerden arınmaları gerektiğini anlatmış.

Onlar dinlememişler.

Cenabı Hak, kırk gün içinde başlarına büyük bir felaketin geleceğini tövbe etmeleri gerektiğini söylemiş.

Hz. Yunus bu haberi onlara vermiş.

Onlar yinede inanmamışlar.

Otuz yedinci gün gelaket belirtileri başlamış.

Hava Kararmış, etraf korkunç bir hal almış.

Hz. Yunus defalarca tövbe etmeleri gerektiğini başlarına korkun bir felaketin geleceğini söylüyormuş.

Sonunda Hz. Yunus onlara çok kızmış ve şehri terk etmiş.

Bir gemiye binmiş.

Gemiden onu denize atmışlar.

Bir balık yutmuş.

Hz.Yunus dua etmiş.

 

 “Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke inni küntü mine’z-zâlimin.”
(Allah’ım! Senden başka bir ilâh yoktur. Sen her türlü noksanlıklardan uzaksın. Ben kendine yazık edenlerden oldum.)

 

Hazreti Yunus bir balığın karnında kırk gün kırk gece kalmış. Bir çok dini kitapta bu yazmaktadır fakat biz Müslümanlar için Kuran-ı Kerim’in ne yazdığı önemlidir ve doğrudur.

 

Kuran’ı Kerim’de:

Yunus, Kur’an’da adı 4 defa geçmektedir. Kur’an’ın 10. suresi onun adını taşımaktadır. Asurluların başkenti olan Ninova halkına peygamber olarak görevlendirilmiştir. Bir yunus balığı tarafından yutulmuş ama daha sonra bu balık tarafından karaya çıkarılmıştır.(alıntı-vikipedi)

 

 

Kur'anın Yunus Suresi adını bu peygamberden alır ve hikâyenin ayrıntıları hakkında Saffat suresinde bilgi verilmektedir. İnanca göre Yunus Ninova halkına gönderilen peygamberdir ve azaptan kurtulan tek halk Ninova halkıdır. Azap yaklaşmaktayken tövbe ettikleri ve tövbelerinin Allah tarafından kabul edilerek affedildiklerine inanılır.(alıntı)

 

Hazreti Yunus’un balıkla olan olayının bir çok anlatısı vardır. Birkaç tanesini aktaracağım:

 

Bir anlatı:

Bir şehir halkı çok kötü şeyler yapıyorlarmış. Ahlak her anlamda bozulmuş. Yüce Allah Yunus Peygamberi bu şehri uyarması için görevlendirir.  Yunus peygamber korkar, azmış bir hayat yaşayan bu şehirlilerden korkmuş ve bir gemiye binerek buradan uzaklaşmak istemiş. Başka bir ülkeye gitmek canınını kurtarmak istiyormuş. Bir süre sonra denizde fırtına kopar ama öyle böyle değil. Dalgalar dağlar kadar yüksek, gemi bir yukarıda bir aşağıda vahşet durumda… Denizciler daha önce hiç böyle bir şey görmediklerinden gemide bir günahkâr olduğuna kanaat getirmişler.

“Gemide bir günahkâr var ve onun yüzünden hepimiz öleceğiz.”

Yunus Peygamber o kadar insanın ölmesine elbetteki izin vermeyeceği için onun kendisi olduğunu söylemiş. Bunun üzerine denizciler onu denize atmışlar. O anda fırtına dinmiş. Yunus Peygamberi bir balina yutmuş. Balinanın karnında kırk gün kırk gece kalmış. Yaptığından dolayı çok üzülüyormuş. Devamlı tövbe etmiş, Allah’a yalvarmış. Sonunda Allah onu affetmiş. Balina onu karaya çıkartmış. O da o şehre gitmiş.

 

Bazı anlatılarda:

Balığın karnında kırk gün kır gece kalmış,

Bazı anlatılarda da:

Bir balık Yunus Peygamberi ağzında taşıyarak bir çöl kenarına bırakmış.

Bazılarında:

Bir çok denizi dolaştırmış ve Dicle Nehri kenarına bırakmış.

 

Bir başka anlatıda da:

 

Hz. Yunus Allah tarafından ninova halkına peygamber olarak gönderilmiş. Hz. Yunus halkı Allah’a iman etmeleri için çağrıda bulunmuş. Halk ona inanmamış.

Aylarca uğraşmış, sonunda vazgeçmiş. Bir başka yere gitmeyi oradakileri Allah’a iman ettirmeyi düşünmüş. İlk gemiye binerek oradan uzaklaşmış. Deniz oldukça sakinmiş. Bir süre daha gitmişler. Sonra aniden gemi durmuş. Gitmiyormuş. Hiçbir arızası olmadığı halde yerinden hareket etmiyormuş. Gemidekiler korkmuşlar, içlerinden biri:

“İçimizde bir günahkâr var”demiş. Kimseden ses çıkmayınca kura atmaya karar vermişler. Kura çekmişler ve kuradaki kişi Yunus peygamber olmuş. Yunus Peygamberi denize atmışlar.

Bir büyük balık işte onda yunus Peygamberi yutmuş. Yunus Peygamber Allah’ına yalvarmış. Hata yaptığını orayı terk etmemesi gerektiğini söylüyormuş. Devamlı dua ediyormuş. Allah’tan kendini bağışlamısını diliyormuş. Sonunda Allah onu bağışlamış. Balık onu bir sahile bırakmış.(alıntı)

 

Yunus, balinalar (Cetacea) takımının dişli balinalar (Odontoceti) alt takımı içindeki yunusgiller (Delphinidae) familyasında sınıflanan türlerin büyük çoğunluğu ile nehir yunusları (Platanistoidea) üst familyasında sınıflananların tümü için kullanılan ortak addır.

Başta kıta sahanlıklarının görece sığ denizleri olmak üzere, tüm Dünya denizlerinde ve bazı nehirlerde bulunan yunuslar etçil canlılardır ve genellikle balık ve mürekkep balığı ile beslenirler. Omurgalı hayvanların içine girer. Yunusgiller (Delphinidae) familyası, balinalar (Cetacea) takımı içindeki en kalabalık familyadır üyeleri yaklaşık 10 milyon yıl önce, Miyosen devrinde ortaya çıkmıştır. Yunusların hayvanlar âleminin en zeki canlılarından olduğu kabul edilir ve arkadaş canlısı genel görünümleri ile oyuncu tavırları, onları insanların gözünde popüler bir yere koyar.(alıntı-vikipedi)

 

Kuran'da, Hz. Yunus:

 

Şüphesiz Yunus da gönderilmiş(elçi)lerdendi. Hani o, dolu bir gemiye kaçmıştı. Böylece kur'aya katılmıştı da, kaybedenlerden olmuştu. Derken onu balık yutmuştu, oysa o kınanmıştı. (Saffat Suresi, 139–142)

 

Hz. Yunus peygamber olarak gönderildiği kavmini terk etmişti. Yukarıdaki ayetlerde görüldüğü gibi, binmiş olduğu gemide yolcular arasında kura çekilmiş ve kura sonucunda onun denize atılmasına karar verilmişti. Yine Kuran'da bildirildiğine göre, denize atılan Hz. Yunus, dev bir balık tarafından yutulmuştur.

Balığın karnında iken pişmanlık duyan Hz. Yunus, Allah'a şöyle dua etmiştir:

Senden başka ilah yoktur, Sen Yücesin, gerçekten ben zulmedenlerden oldum. (Enbiya Suresi, 87)

Allah ise Hz. Yunus'un samimi duasına karşılık onu mucizevî bir biçimde kurtarmıştır:

Bunun üzerine duasına icabet ettik ve onu üzüntüden kurtardık. İşte Biz, iman edenleri böyle kurtarırız. (Enbiya Suresi, 88)

 

Hz. Yunus'u Allah daha sonra da itaatli bir kavmin başına geçirmiştir:

"Onu yüzbin veya (sayısı) daha da artan (bir topluluk)a (Peygamber olarak) gönderdik. Sonunda ona iman ettiler, Biz de onları bir süreye kadar yararlandırdık." (Saffat Suresi, 147–148) (alıntı)

 

“Yer gök dualarla dolu”

 

 

Nazan Şara Şatana

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.