"Yüz çeviren ne kadar da cahil!"

 "Yüz çeviren ne kadar da cahil!" DİN
5,0
26.11.2014 16:48:26
A+ A-

Önce Muhyiddin İbn Arabî'nin (d.1165-v.1240) bir şiiri:

Yüz çeviren ne kadar da cahil! / Yöneldiği kimseden habersiz

O'nu bir göz kendiliğinden görseydi / O'nu belirler ve yüz çevirmezdi

Kim bir azap tatmışsa / Yüz çevirdiğinde tatmıştır

O'nu görmüş olsaydı görürdü /  O'ndan tecelli eden ve yaklaşanı

O'ndan başka bir varlık yok ki / O tevelli (yüz çeviren / dost edinen) kimse

En garip söz şu bence / Biz O'nu veli edindik, O değil

İşleri O'na havale edersen sen / Onlarda seni görevlendirir ve yardım eder

(Fütûhât-ı Mekkiyye, c.16, s.181-182, Muhyiddin İbn Arabî, Çeviri: Ekrem Demirli, Litera Yayıncılık, İstanbul-2011)

Belirttiği "Zikrimizden yüz çevirenden sen de yüz çevir "(en-Necm 53/29) ayetiyle ilgili olarak M. İbn Arabî Hzl. şöyle diyor: "Allah kendinden bir ruh ile sana ve bize yardım etsin, bilmelisin ki; ayetteki 'yüz çevirmek' O'na izafe edilen zikirden yüz çevirmektir. Allah zikrinden yüz çevirmeyi belirsiz kullanmamış, ardından 'Sadece dünya hayatını isteyen' (en-Necm 53/29) diyerek onu belirlemiş ve sınırlamıştır." Bu bağlamda bir ayet  daha aktarılır: "Onu yöneldiği işe yönlendirdik (en-Nisa 4/115) "Peygambere verilen emir, bütün bunlarla birlikte yüz çevirmenin gerçekleşmesiyle ilgilidir." (a.g.e., c.16, s.182)

"Bu zikir arife genel olarak ayetten anlaşılandan farklı bir netice kazandırır, şöyle ki: Allah kula son derece yakındır. Ayette Biz ona şah damarından daha yakınız" (Kâf 50/16) buyurur. Dünya hayatı kulun şanına yaraşır bir şekilde en yakın bir durumda bulunan Rabbiyle nimetlenmesinden ibarettir. Bu yakınlığa rağmen zikri hatırlatanın muradı, O'ndan gafil olanı kendisine çağırmaktır. Zikreden gelip zikriyle (gafil insanı) çağırdığında, davet edilen kişi onu duyar. Bu durumda insan inayete mazhar birisiyse, zikir yaparken dünya hayatında zikredileni müşahede eder. (Ayette geçen  'yüz çevir' emrine dönersek) Allah bu insana zikri hatırlatan kişiye ondan yüz çevirmeyi emretmiştir. Bunun gayesi zikirle birlikte zikrettiği kimseyi görüp O'ndan nimetlenmekten alıkonmamasıdır." (a.g.e., c.16, s.182)

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.