işten çıkartılan işçiler haklarınızı biliyor musunuz ?

12.03.2015 13:01:41
A+ A-

Herhangi bir nedenle işinden ayrılan kişinin sigortalılığı, işten ayrıldığı tarihi takip eden onuncu günden başlanarak yitirilmiş sayılıyor.Fakat Bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru son bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa,sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 10 günlük süreye ek olarak 90 gün daha yani toplamda 100 gün Genel Sağlık sigortası testi yaptırmaksızın bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil olmak üzere sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar.Bu kişiler  İşyerinde çalışırken istek, sağlık, yetenek ve kusuru dışında işini keybettiği taktirde gerekli şartları tamamlamaları şartıyla işsizlik maaşıda alabiliyor. Bunun için ;  İş sözleşmesinin feshinden önceki son 4 ay  120 gün sürekli prim ödeyerek çalışmış olmaları ve 3 yıl içinde 600 gün işsizlik primi ödemiş olmaları gerekiyor. İşsizlik maaşını hakeden işsiz, 30 gün içinde en yakın işkura başvuru yapmalıdır. Alacağı tutarlar  1 ocak 2015 tarihinden 30 haziran 2015 tarihine  kadar  en düşük işsizlik ödeneği 480 TL 60 kuruş, en yüksek 961 Tl 20 kuruştur. Bu rakamlardan binde 7.59 oranında damga vergisi kesintisi yapılacak ve sonuçta işsizin eline 2015'in ilk altı ayında en düşük net 476 tl 95 kuruş, en yüksek 953 Tl 90 kuruş geçecektir. Kişiler işsizlik maaşlarından yararlanır iken yeni bir işe girdikleri taktirde 15 gün içinde bu durumu Türkiye İş Kurumuna bildirmesi gerekmektedir. Aksi halde yeni bir işe girdiğinden dolayı kesilen işsizlik maaşlarının geriye kalan kısmını tekrar işten çıkartıldığı zaman alamayacaktır. 1999 yılı ve öncesi işe girişi olanlara tanınan ve yaş hariç bütün şartları tamamlaması karşılığında kendi isteği ile işten çıksa dahi kıdem tazminatı alabiliyor. Ayrıca kişiler işten çıktığından/çıkartıldığından dolayı yetim aylığı başvuru haklarıda bulunmaktadır. Yetim aylıkları emekli olmadıkları, evlenmedikleri ve tekrar sigortalı bir işe girip çalışmaya başlamadıkları taktirde kesilmez. Eğer işyerinde kullanamadığınız yıllık ücretli izin hakları var ise  istifa etmiş olsanız dahi bu ücretli izinlere isabet eden son ücret üzerinden ücretini alma hakkınızda bulunmakta. İş mahkemesinde alacak davası açma hakkınızın olması gibi 30 ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az 6 ay kıdemi olan ve işveren vekili statüsünde bulunmayan kişiler  işine geri dönmek için işe iade davasıda açabilir. Kişilerin işyerleri iflas etmişse, mahkeme kararı ile  işkur müdürlüğüne müracat ederek ücret garanti fonundan 3 aylık maaşlarını alabiliyor. Kişiler, İşkur bilgilerini güncelleyerek işgücü kurslarından yararlanabilir.

HAKLARI İHLAL EDİLEN İŞÇİLER NERELERE BAŞVURABİLİR? 

İşçiler çalışırken İş Kanunu’na göre ücret, çalışma süreleri, tatil ve yıllık izin gibi haklarının verilmediği, işyerinde ayrımcılığa uğradıkları veya iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulmadığı ve haklarını kullanamadıkları gerekçeleriyle, işvereni ÇSGB’ye şikayet edebilir. İşçiler, işten ayrıldıktan sonra da aynı gerekçelerle Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurabilir. İşçiler iş sözleşmesinin sona ermesinden kaynaklı tazminat haklarını alamadıkları durumlarda da ÇSGB’ye başvuruda bulunabilirler. İşyerinin bulunduğu ilin bağlı olduğu ÇSGB Bölge Müdürlüğü’ne veya ÇSGB İş Teftiş Kurulu’na (Ankara) şahsen veya posta yoluyla başvurabilirler. Ayrıca, internet üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezine (ALO 170) veya BİMER’e ( ALO 150 ) ihbarda bulunabilirler. Bu başvurularda, ad, soyad ve iletişim adresleri ile ispatlayıcı belge varsa eklenmesi gerekir. İsminin gizli tutulmasını isteyenler, bunu belirtmelidirler.
 

YORUMLAR

samet -

En sıkı takip ettiğim yazarlardan birisisiniz..

0 0
burcu -

Sizi takip ediyorum yeni yazılarınızı bekliyorum

1 0
inanması güç -

Güzel yazmışsınız

2 0
YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.