Sanal rekabet ve meslek mensupları

25.04.2015 16:26:33
A+ A-

Sanal rekabeti doğru tanımlayabilmek adına öncelikle sanal rekabetin en önemli ayakları  olan  e-iş ve e-ticaret kavramları üzerinde durmamızda fayda var. E-ticaret; internet aracılığı ile alışveriş yapabilmek, birbirine benzer  ürünleri birarada görerek, eş zamanlı karşılaştırma yaparak en kısa sürede alabilme imkanı sunabilmektedir. Online bilet alımı, otel rezervasyonu, beğenilen fakat bulunamayan bir kitap, giyecek ve daha sayılamayacak kadar çeşitliliği bol olan geniş ürün yelpazesi ile çabukluk imkanı sunmaktadır. İnternet dünyasının bu denli çabuk ve nokta atışlı olması, işletmelerin pazarlama stratejileriyle birleştiğinde yıkıcı bir güç ortaya çıkmaktadır. Günümüz işletmeleri artık bir mekana bağlı olmaktan ziyade bilgisayar kullanıcılarına hitap edecek şekilde vizyonlarını genişletmişlerdir. Küreselleşen ve zincirleşen bu dünya düzeninde ülkeleri bir küresel köye benzeten makro ekonomide işletmelerin böyle bir yol izlemeleri kaçınılmazdı. E-ticaret enflasyonu düşürür, stok maliyetini azaltır, süreçleri otomatikleştirir, pazar payı adına işaretlenmiş bölgelerin sosyal ve politik yaşamlarını etkileyebilme imkanı sunar, işletmeler adına yeni iş imkanları oluşturur, aracılar azaldığından dolayı getirisi daha büyük miktarlara ulaşır, işletmenin rekabet içinde olduğu diğer firmalara karışı rekabet üstünlüğünü eline geçirir, Bir şirketin e-ticaret kavramını yok sayması o şirketin sonunu getirebilir. Bu tarz bir alışverişin bu denli çok yararlı kısmının yanında tabiki olumsuz sonuçlarıda olabiliyor öncelikle tüketicilerin dokunma ve hissetme duyusu ortadan kalkabilmektedir. Bizzat görerek inceleme fırsatı kalktığından kişiler birkaç resim ve okuyucu yorumlarıyla rotalarını çizmeye çalışmaktadır. Ortada güven sorunu aşılamamışsa taraflardan kaynaklanan ciddi problemler çıkabilmektedir. E-ticarette güven problemini ortadan kaldırabilmek ve sağlıklı bir alışveriş ortamı sağlayabilmek için çeşitli uygulamalar devreye sokulmuştur.Bunlar ödeme araçlarında ve ödeme koşullarında kendini belli etmektedir. Sık sık karıştırılan kavramlar olan e-iş ve e-ticaret konusunda temel farka değinmeden olmaz. E- iş ( E- Business ); her türlü iş bağlantılarını ve bunlarla ilgili kısımların elektronik ortamda yürütülmesidir. E iş, internet haberleşme araçlarını kullanarak potansiyel müşterilerle ilişkiye geçmek ve kısa/orta/uzun vadede işinizi geliştirmek, pazarlama, reklam vb. konularda internet teknolojilerini kullanmak anlamına gelir. E-iş sonunda illa bir para akışı olmayabilir fakat e-ticaret sonunda net bir para akışı olur.


E-TİCARET VE KOBİLER 
Dünya üzerindeki şirketlerin çok büyük bir bölümünü oluşturan küçük ve orta büyüklükteki şirketler, aile şirketleri olarakta literatürde bulunan ve ülkemizde çalışma hayatının %90'ını şekillendiren  kobilere, E-ticarette pazara giriş engellerinin az olması ve tüketicinin bilgi erişimine kolay ulaşılması dolayısıyla  bu küçük işletmelerin büyük işletmelerle aynı şartlarda rekabet edebilme imkanı sunmaktadır. Fakat bu işletmelerin , bırakın e-ticaret yapmayı reklamı dahi yeteri kadar kullanamadıklarıda bir gerçektir. Kobilerin, bugün karşı karşıya kaldığı sorunlar  ekonomi içindeki önemli konumlarının geri plana itilmesine neden olmaktadır.  E -ticarette, virtual kelimesinden gelen yani gerçekte olan fakat görünmeyen sanal olarak faaliyet gösteren şirketlerin varlığı E-ticaret kavramıyla ortaya çıkmıştır. Ortada aracı problemi olmadığından ülke veya bölge ayrımı gözeterek bizzat tüketicinin istek, arzu ve iradelerine dair nokta atışı site istatistikleri ile daha iyi inceleme şansına sahip olurlar. Kısa bir süre içinde bu ticaretin etkileri işletmelerin bilançolarında kendini gösterebilir. Bilançoda gözüken bu unsur kendini farklı bölgelerde ana şirkete bağlı işyerleri oluşmasını sağlar. Bu tarz bir ticarete atılan kobiler kendi ürünlerinin pazarda kalma süresini uzatır aynı zamanda bünyesindeki karları korur veya arttırır. Bazı ülkeler uluslararası ticareti teşvik etmek amacıyla işletmere çeşitli vergi avantajları sağlarlar. E-ticaret sayesinde uluslararası pazarlarda tüketici ihtiyaçları ve istekleri hakkında bilgi sahibi olup, ülkelerin uyguladığı bu avatajları enine boyuna getirisini ve götürüsünü düşünme imkanı sunar. İşletmelerin politik risk analizi yöntemlerine bir dayanak oluşturur. İşletmenin bölge turu yapmadan tüketicilerin beğenileri hakkında ön bilgi sahibi olma fırsatı verir. Böylece kobilere, dev şirketler karşısında baş kaldırma imkanıda sağlamış olmaktadır. Aslında, e-ticaret sayesinde belirli bir ücret karşılığında internet aracılığı ile mal alıp satmak değildir. Belli bir bilgi birikimini pazarlayabilmektir aynı zamanda. Bütün bu saydıklarımıza baktığımızda kobilerin çekingen bir tavır gösterdikleri gözlemlenmekte. Bilindiği gibi birçok kobi mevcut kapasitesinin altında üretim gerçekleştirmektedir. Kobilerin e-ticarete geçiş aracı olan reklama bakış açıları incelendiğinde  birçoğunun lüks bir harcama veya kısa vadeye yapılan bir etkinlik olarak algıladıkları görülmektedir.

E-İŞ  SANAL REKABET VE MESLEK MENSUPLARI 

Konumuz ile bağlantılı yan konular hakkında konuştuktan sonra asıl konumuz olan ve bütün işlerin gitgide sanallaştırıldığı bu düzende mesleğimizde ciddi sorunlara neden olacağını düşündüğüm internet rekabetçiliği adına konuşmamız gerekirse ,belirli bir bilgi birikimine sahip olan ve mesleği doğrultusunda bu bilgi birikimini pazarlayan  günümüzde birçok meslek grubu örnegin; mali müşavirlik, avukatlık gibi web sitesi  aracılığıyla sanal ortamda faaliyetlerini sürdürüp kendi marka ismini ve bilgi birikimi potansiyelini kişilere pazarlamaktadır. müşterilerde , markanın sunmuş olduğu hizmete kararlaştırılan kadar ücret ödemektedir. Aslında birçoğumuzun farkında olmadan sanal rekabetin birer parçasını oluşturduğumuzu, insanoğlunun kapitalist doğası gereği daha fazlasını kazanma arzusuna internetin nasıl hizmet ettiğini ,  meslektaşların çıkarlar için sanal rekabetin uçurumundan aşağıya  haksız rekabetin jilet gibi keskin taşlarına nasıl atladığını açıklamaya çalışacağım . Sanal rekabette söz sahibi olabilmek , tutunabilmek adına  İkna sanatının ve bireysel ticaretin daha şiddetli olabilmesi için meslek mensupları  geçmişteki başarılarını, referanslarını sitelerine eklemekte böylece bilgi talep eden kişilerde, kendilerine ücret vermeyi bilinçaltı yöntemi ile koşullandırmaktadır .Hatta Kendi personelinin akademik başarılarınada önem vermekte personelinin geçmişteki başarılarınıda her ortamda kullanmakta kalitenin tekilliğinden değil mutlak toplam kaliteyi ön planda tutarak çalışanları ile birlikte büyük bir güç elde etmektedir. Hiç şüphesiz bu tür bir tutum böyle bir çalışan kadrosunun oluşturulmasındaki güçlük  ikna sanatındaki zor'lar değerlidir düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Ben de meslektaşımdan sonra meslektaşımın çalışan kadrosuna bakan kişilerdenim. Yoldaki vatandaşta biliyor ki kalite tek bir kişiden oluşabilecek bir olgu değil birbiri içine geçmiş etmenler sonucu ortaya çıkan bir olaydır. Aynı bilgi birikimine sahip meslek mensupları arasında karar verecek bilinçli ihtiyaç sahibi yukarıdaki akademik başarı faktörü göz önüne alındığında  kaliteli olsun, iyi olsun düşüncesiyle psikolojideki sonlar hatırlanır yani son olanı bütün genele yayılmasına tam bir zıtlık gösterip bilinçaltında bu kişiye odaklanır. Aslında kişi çoktan seçilmiş diğerleri formaliteden öde birşey değildir.  Kamuoyunda oluşan '' en tanınmış kişi en doğru bilgiye sahiptir.'' düşüncesi gerçekte mutlak/kesin bilginin  değişmediği fakat bu bilginin; bilgi eksikliği, kanun değişikliği, mevzuat çokluğu gibi çeşitli etmenlerle kişisel farklı algılayış sonucu farklı yorumlandığından dolayı bu bilgiyi ifade eden bilginin kişiden kişiye göre değişebileceğini ifade etmektedir. Dolayısıyla talebin çokluğu, arza olan güveni arttırma nedenlerinden biridir. Bir kişi kendini ve mesleğini ne kadar iyi pazarlarsa, bilgi talep edenler arasında o derece ihtiyacı şiddetlendirir. Bilgi arz eden diğer rakipleri arasında doğal olarak üstünlük sağlamış olur. Sosyal medya , sanal bazda rekabetin en güçlü silahıdır.  İnternetin ve bazı gerçeklerin farkında olan bireylerin sayesinde günümüzde belirli bir gruptan sıyrılıp ön plana çıkmak eskisi kadar kolay değildir. Bu gerçeği bilen kişiler yavaş bir şekilde kendine yer edinebilmek için doğası gereği sanal rekabetten haksız rekabete yönelecektir . Bilindiği gibi günümüzde meslek mensupları arasında yüzeysel bir rekabetten ziyade internetin sağladığı haksız bir rekabet söz konusudur. Unutmayın sosyal medyada iyi bir reklam, dev bir tabeladan veya yöresel bir gazeteden daha fazla gelir imkanı vermektedir. Meslek kuruluşları haksız rekabet çalışmaları ile meslek mensupları arasında dayanışmayı arttırıp uçurumları azaltmayı hedeflemektedir. Fakat onlarda biliyor ki haksız rekabet olgusu birkaç maddeden daha ötede birşeydir ve kaldırmak neredeyse imkansızdır.  Bütün bu yazılanlardan haberdar olan belirli bir kesim mesleki etik kuralları hiçe sayıp kendilerine en kısa yoldan en büyük gelir sağlamayı hedeflemektedir. Belki birçoğunuz bilmiyordur bir web sitesi en az vergiyi çıkartacağına garanti veriyor ve bu siteye herkes ulaşabiliyordu. Bu gibi birçok fikir, siteye giren potansiyel mükelleflere çok cazip gelip site yönetimiyle irtibata geçiyordu. Bu bir süre devam etti. müşterilerini başka sitelere verdikleri kendi web sitesinin reklamındanda buluyorlardı. Her işte, işin hakkını verenlerin olduğu gibi fırsatçılarında olması son derece doğaldır. Bu gibi çeşitli sanal bazda haksız rekabetler hiç şüphesiz mevcut pastadan olabildiğince en büyük dilimleri koparabilmek içindir. Haksız rekabette denetim  mekanizmalarını sorgulamamız gerekmiyor mu ? Böyle ciddi ve hassas konularda insanlar nasıl oluyorda bu kadar açık bir şekilde hile yaptıklarını beyan edebiliyor ? Denetim mekanizmaları mı aksak ? Cezalar mı yetersiz ? sorulabilecek o kadar soru var ki . Sanal rekabet gerçekten çok büyük bir güçtür. Kontrol edilemediğinde ciddi sorunlara neden olur .  
     


 YORUMLAR

kıssadan hisse -

Başyapıt

0 0
samet -

Bu yazıyı da kendime arşivledim üstad

0 0
av. Eylül -

Sanırım bu konu hakkında başka bir söz kalmadı bize söyleyenecek :)

1 0
samet -

Bu konuda yazılmış ilk makale olması lazım. Her zamanki gibi yine kalemini konuşturmuşsun üstadım

0 0
sanallaştırılmış rekabet -

Beklediğim gibi sansasyonel bir yazı olmuş . Yeni yazılarınızı bekliyoruz

0 0
YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.