Ünlü İktisatçılar bombardıman altında..!

05.08.2014 03:10:09
A+ A-

 
İktisat uzun süredir günlük ekmeğimiz haline getirildi. Umutlar ekonominin iyiye gitmesi ve iyileşmesine bağlandı.
Büyüme, cari açık, likidite kavramları çoktandır sohbet konularımız arasında. Siyasetçiler bile tüm kötülükleri faiz lobisinin faiz hobisine " endeksledi."
 
Artık ABD Merkez Bankası başkanının adını biliyor ve  vereceği kararı heyecanla bekliyoruz.
 
Gazetelerin ekonomi haberleri arttı, sayfaları çoğaldı, köşe yazarları "tavan yaptı."
    
Diyor Erhan BİLGİN, "İktisatçıların İktisadı" adlı bu önemli çalışmasında. 
 
Ve devam ediyor...
 
İtalyan yazar İgnazio Silone'nin ünlü roman kahramanı Fontamara, Roma' da kiliselerden daha görkemli kubbeleriyle yükselen banka binalarını gördüğünde irkilir.
 
"Başka Tanrı'nın kiliseleri. Şimdi yeryüzüne hükmeden gerçek Tanrının, paranın. O herşeye hükmeder," demekten kendisini alamaz. Sözünü sakınmayan Fontamara burjuva iktisatçılarını tanımış olsaydı, herhalde onlara " Para Tanrı" nın rahipleri demekten çekinmezdi.
 
Gerçekten de iktisatçılar, malların ve paranın dolaştığı heryerde feleketinde bereketinde "Para Tanrı" yı var eden kapitalizmden geldiğini anlatıp dururlar. Hikayelerinde kapitalizm ezeli ve sonsuza kadar sürecek son uygarlık olarak anlatılır. Hakikat arayışı yerini, kapitalizmin her koşulda savunulmasına bırakmıştır. Bu yüzden teorileri, gerçeğin tersyüz edildiği bir dogma haline gelmiştir.
 
İnsanlığın adalet, özgürlük ve eşitlik taleplerinin karşısında, kapitalizmin geleceğinin savunulması, ideolojik bakımdan büyük önem taşır. Burjuva iktisatçıları sistemin bütün çelişkilerinin açığa çıktığı kriz dönemlerinde gerçeklerin ortaya konulması ihtiyacının kendisini dayatmasına rağmen, kapitalizmin savunulmasına öncelik vermekten vazgeçemezler.
 
Kapitalist ekonominin gerçek yasalarının, tarihi eğilimlerinin üzerinin örtülmesine hizmet ederek, ideolojik olarak vazgeçilmez bir hizmette bulunurlar.
 
İktisatçıların İktisadı'nın öyküsünün başlangıcı 2008 - 2009 ekonomik krizine kadar uzanır. Bütün dünyada olduğu gib Türkiyede' de kapitalizmin toplumun geleceğini temsil edip edemeyeceği tartışılıyordu. Ekonominin yeniden ele alınması, ezilenlerin sosyal ihtiyaçlarına göre kurgulanması yeniden gündemimize giriyordu.
 
Erhan Bilgin " İktisatçıların İktisadı"nda  basında ve akademide öne çıkan ; 
 
Seyfettin Gürsel, Deniz Gökçe, Fatih Özatay, Güngör Uras, Süleyman Yaşar, Taner Berksoy, Cemil Ertem, Daron Acemoğlu, Asaf Savaş Akat, Uğur Gürses, Korkut Boratav, Erinç Yeldan, İzzettin Önder, Mustafa Sönmez ve Öztin Akgüç  olmak üzere toplam onbeş yerli  iktisatçının  düşüncelerini mercek altına alarak görüşlerinin gerçeklikle ilgisini sorguluyor.
 
Mademki uzun süredir iktisat, günlük ekmeğimiz haline getirildi ve umutlar ekonominin iyiye gitmesi ve iyileştirilmesine bağlandı, bizim de değerlendirmelerimizi realitesi olan verilerle  yapmamız gerektiğini düşünüyorum.
 
Sizlerinde faydalanabileceğinizi  düşünerek ,   bu günkü yazımı bu hafta okuduğum önemli  bir çalışmaya,"İktisatçıların İktisadı" adlı esere ayırdım. 
 
Erhan Bilgin onbeş ünlü iktisatçıyı eleştiri bombardımanına tutmuş. Ya siz? 
 
Keriman Keser
 
 
 


YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.