Barışın Işığı

26.01.2013 10:22:11
A+ A-

Bu sefer biraz daha umutluyum. Çünkü sorun, Türkiye'ye mal olmuş durumda. Türkiye, barışı yakalayabilir. Gerekçelerim şunlar.

Birinci olarak, AKP,  süreci kamuoyuna açıkladı. Bu, çok önemli bir nokta. Sorunu çözmede kararlı davranmanın en önemli koşuludur.

İkinci olarak, çok önemli bir nokta CHP, çözüme  destek verdi. "İktidara kredi veriyoruz" dedi. Daha ne diyebilir ki?

Üçüncü olarak, yine çok önemli bir nokta BDP, çözüme destek verdi. Fransa suikastının  mensuplarını ağır başlılıkla uğurladı.

Kısaca MHP dışındaki politik partilerin çoğunluğu, barış sürecine destek veriyor.

Bir şekilde barış sürecine girmiş bulunuyoruz. Kanımca bu süreci, desteklemeliyiz. Çünkü bu, Türkiye'nin geleceği konusunda atılmış en ciddi adımdır. Ancak bu adımın barış başarısıyla sonuçlanacağının hiçbir garantisi yoktur.

Sürece neden destek verilmelidir sorusunu açmak istiyorum:

Bazı Atatürçülerin ve milliyetçilerin ideolojik penceresinden bakanların açısı şudur:  "AKP, Kürt sorununu çözerse, artık onu kimseler durduramaz! Bunlar büyük bir oy çoğunluğuyla Şeriat devletini kurarlar!" Başka bir deyişle "Kürt sorunu çözülürse, bundan AKP nemalanır!" Pek çok insanda yaygın olan ve sorunun çözülmesini istememe eğilimi bu mantıktan kaynaklanıyor. Belki buna eklenebilecek başka bir mantık, AKP'yi doğal bir fenomen olarak değil de  yapay bir siyasal güç (yani ABD'nin örgütlediği bir güç, Büyük Ortadoğu Projesi filan) olarak görmek de  var. Bu tür ideolojik önyargılara kapılmış insanların Kürt sorununu çözme diye bir dertleri yoktur. Çünkü, emperyalizm varoldukça Kürt sorunu da ebedidir, AKP sorunu da (!).

Ben bu komplo teorilerinin geçersizliğini düşünenlerdenim. AKP seçimle işbaşına gelmiştir. Her türlü eleştiriyi, gösteriyi yapmakla birlikte onu ancak seçimle iktidardan uzaklaştırmanın meşru olacağını kabul etmeliyiz. Buna bağlı olarak Oslo sürecinden sonra bir yeni adımı atmayı göze alanlar, Türkiye için kahramanca bir adım atmışlardır. Bunu biz, sorun çözülürse o zaman daha iyi anlayacağız. Elbette sorun çözülürse bunda AKP iktidarının ve liderinin payı büyük olacaktır; ama bundan yalnız AKP değil, tüm Türkiye yararlanacaktır. Neden böyle olacaktır? Kürt sorunu, bölgesel ve uluslarası bir hal almaya doğru gitmektedir. Bu aşamada iktidarın devamı ve istikrarı Kürt sorununu çözmesine sımsıkı bağlıdır.

Peki endişemiz nedir? AKP, bu krediyle, Şeraiat getirir! PKK bu krediyle Türkiyeyi böler! Ben sorunun çözümünün Türkiye'yi tam tersine kaynaştıracağını ve demokrasimizi de güçlendireceğini düşünüyorum. Demokratik hak ve özgürlükler alanı genişlemeden Kürt sorunu zaten çözülemez.

Barış Süreci ve Şeriat Konusu

Kanımca AKP, Türkiye'ye Şeriat getiremez. Üç başat gerekçem var.

Birincisi, Türkiye'de AKP'ye oy verenlerin tümü, Şeriat istemiyor; bunu isteyen marjinal bir grup var ve iktidar muhtemelen, onları ciddiye alıyor. Buna karşın Türkiye'de modern yaşam tarzını seçmiş, en az AKP'ye oy veren kitle kadar başka bir kitle var. AKP bu kitleyi tümüyle gözardı edemiz diye düşünüyorum.

İkinci gerekçem, uluslarası koşullar. Türkiye bir NATO üyesi ve AB üyeliğine girmek isteyen bir ülke. Türkiye'nin bir Şeriat devleti olabilmesi için dünyadan kopması gerekir; bunu iktidar göze alabilir mi? Ortadoğu'da bile insanların açık toplum, demokratik talep ettiği bir zamanda, kapalı topluma gidiş pek mümkün görünmüyor. Fakat elbette ki sosyal olaylar, kestirilemeyen bir çok parametreye bağlıdır. Gelecek, pek bilinemez. 1979'da Şah rejiminin devrilip Mollar rejiminin iktidarının kurulacağını ya da 1980'lerin sonunda sosyalist sistemin dağılacağını ne CIA, ne de başka bir uzman kuruluş bile kestiremedi.

Üçüncü  gerekçem, Kürt sorunuyla bağlantılı. Eğer Kürt sorunu çözülürse AKP, Şeriat istemediğinden değil, Kürt sorununun çözümüyle kazanılan (çözdüğü varsayımına dayanıyoruz) özgürlük ortamından dolayı Şeriat getiremez. Bugünkünden daha fazla özgürlük getiremeyecekse, zaten sorunu çözemeyecektir. Çünkü Kürt sorunu, bir çözüm planı ile çözülebilir. Yerel yönetimler, özel yetkili savcılar ve mahkemeler, seçim sistemi, MGK gibi bu konuda uzmanların çok daha başka sayacağı maddeler bulunan bir çözüm planı ile yola çıkılmamışsa sorun çözülemeyecektir. Demokratik hak ve özgürlükleri genişletici düzenlemeler getirmeyecekse sorunu çözemeyecektir.

AKP, Sorunu Çözebilir mi?

Bana göre bu şans var. Kürt sorununu çözme şansı var. Eğer sorunu "terör sorunu" olarak değil de "Kürt sorunu" olarak ele alabilirse var. Çünkü uluslarası konjoktür uygun. Türkiye konjoktürü uygun. Kısacası yalnız CHP, değil Türkiye'nin büyük çoğunluğu mevcut iktidara kredi açmış bulunuyor. İktidar bu keridiyi de harcarsa, artık orası ve gerisi kendi bileceği bir şey.

Sonuç

Kürt sorunu çözülürse Türkiye, çok büyük ekonomik ve demokratik ufuklara kavuşacaktır. Bu sorun, yalnız kan ve göz yaşı değil, aynı zamanda ekonomik, kültürel, ruhsal sıkıntıları içimize doldurmaktadır. Bunu çözenleri tarih, alkışlayacaktır. İkinci Dünya Savaşı'nın (1939?1945) başlarında İngiltere'de  başbakanlığa getirilen Churchill, haklı olarak o koşullarda "size kan ve göz yaşı vaad ediyorum" diyerek büyük alkış almıştı. Savaşı da başarıyla yönetti. İkinci Dünya Savaşının bitiminden sonra ise İngiliz halkı iktidarı ondan aldı ve İşçi Partisine verdi. İnglitere'nin onarımı ve kalkınması için. Türkiye halkı da Kürt sorunu çözülemezse"Size kan ve göz yaşı değil, barış vaadiyorum" diyenlere yönelecektir.

 YAZARIN DİĞER YAZILARI

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.