Kadın: Delikanlı bir bakış

28.08.2013 00:44:55
A+ A-

Toplumun bir bireyi olarak, topluma sinen ''yavşaklık''tan benim de etkilenmiş olabileceğim varsayımından yola çıkarak, bu etkilerden kurtulabilmek amacıyla bu etkileri tespit etmenin elzem olduğu kanaati üzerine, giriştim bu yazıyı yazmaya. Anadilin düşünce süreçleri üzerindeki egemen etkisi nedeniyle anadilimdeki (Kürtçe) bazı özellikleri dikkate almadan, benliğimdeki bazı özellikleri analiz edemeyeceğimin varsayımıyla, dilimin en belirgin özelliklerinden birine yer vermem gerekiyor. Kürtçe' de çoğu nesne veya terimin cinsiyete göre çekimi yapılmaktadır. Yani bazıları dişi iken bazıları da erkektir. Bu ayırımın hangi kurala dayandırılarak yapıldığını bilecek kadar dile hakim değilim. Ancak dilimdeki bu özelliğin baskın bir karakter olduğunu da görmekteyim. Bu açıdan bakınca, Türkçe' de kullanılan ''yavşak'' sözcüğü; olduğu gibi görünmeyen ya da göründüğü gibi olmayan, anlamı barındıran, erkek çekimli bir sözcük olarak gözükmektedir bana. Çünkü ''olduğu gibi görünmemek'' ya da ''göründüğü gibi olmamak'' sıradan, ''kadın'' oluşun bir özelliğidir. Kadın stabilize olamayan, olmayan veya olmak istemeyen; labil, değişime ve değiştirmeye açık haliyle gözlenebilir. Zaten, siz kadının ''olduğu''nu tanımlarken, onun ''göründüğü'' değişime uğramakta ya da çoktan değişmiş bulunmaktadır. Bundan ötürü ''kadın'' yavşak sıfatıyla anılamaz ve ''yavşaklık'' erkek bir terim olmak zorundadır.

Kadını anlamanın, demokrasi düşüncesini sindirmek açısından çok önemli olduğunu düşünmekteyim uzun zamandır. Ama bunu nasıl yapabilirim? Eğer kendi üzerimden tanımlayacak olursam ki bir zemin üzerinde bunu yapmam gerekir, önce bir ''erkek'' tanımı yapmalı ve bu tanımlamanın farklarına bakarak ''kadın'' tanımı çıkartmalı ve böylece kadını anlamalıyım. Ama bu durumda erkek egemen sistemin sözcükleri ve fikirlerini tekrarlamaktan öteye geçemeyeceğimi ve bu sistemin demokrasi olamayacağını görebilecek kadar aklım başımda olduğundan bu yolu es geçiyorum. O zaman kadını bir insan olarak görebilmem gerekir ve kendimi de insan olarak görmem gerekir. İşte bu durumda eşitlenebiliriz ve bu demokrasiyle uyumlu olmanın yolu olabilir. Pekiyi bir insan olarak benim ne gibi özelliklerim var? İşte çıkış yolu bu soruya vereceğim yanıtlardan örülen taşlar üzerinde ilerlenilebilir. Bu metnin sınırları dahilinde tanımlamam gerekirse; ''ben'', yeme, içme, boşaltım, uyku(istirahat), cinsel tatmin ve kendine yetebilirlik gibi temel ihtiyaçları olan ve bu ihtiyaçların tatmin düzeyini kişinin kendisinin belirlediği bir insanı tanımlar. Temel ihtiyaçları karşılanmış insan ise ''biz'' olmak üzere yeterli olgunlukta bir insandır. ''Biz''in, eş etkililik, dayanışma, yardımlaşma, idrak, sorun çözme, ferahlık ve çoğalma/yayılma gibi temel ihtiyaçları bulunmaktadır ki, bu ihtiyaçları karşılanmış insan topluluğu, kendini gerçekleştirme yani elindeki ömrün süresi içinde ulaşabileceği maksimum etkililik düzeyine ulaşma fırsatı kazanmış bireylerin olması anlamına gelir. Demokrasinin insanların en üst düzeyde mutluluğunu hedefleyen bir yönetişim sistemi olduğu ya da olması gerektiği öngörüsüyle, demokratik bazı ilkeleri talep etme ve bazı ilkelerin hayata geçmesi için çaba gösterme hak ve sorumlulukları barındıran bir insan isem; bu hak ve sorumlulukların kadınlarda da olduğunu önden kabul etmem gerekir. Yani kendimi anladığım ölçüde kadınları da anlayabilirim. O zaman kendimde gördüğüm tüm hak ve sorumluluklara sahip birey olarak tanımlayamam kadını. Kadının kendisinde gördüğü, tüm hak ve sorumlulukların çerçevesini çizdiği ve asgarisi, benim kendim için öngördüğüm hak ve sorumluluklarla belirlenmiş yapının yapının tanımladığı insandır, kadın. Kadını bu temel anlamda tanımladıktan sonra ancak onu bir eş, bir anne, bir kız kardeş, bir hatun, bir kız arkadaş veya bir teyze/hala olarak anlamaya çalışmak, patolojik olmaktan çıkarılabilir. Belki bu sayede biz de ''yavşak'' olmaktan arınabiliriz. Hayallerimizi süsleyen demokrasiye de belki böyle ulaşabiliriz.

İyi ki kadın var, yoksa şu an ''zalim'' veya ''mazlum''u tanımlamam gerekirdi. Hiçbirini istemezken, zalim de olabilirdim, mazlum da.

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.