Malazgirt milliyetçiliği korkutuyor

24.08.2013 20:44:21
A+ A-

İslamiyet’te milliyetçilik yok ümmetçilik var. Muhtemelen o yüzden Sayın Başbakan; “Tüm milliyetçilikler ayağımın altındadır” dedi.

Şevket Süreyya ‘Enver Paşa’ adlı eserinde Enver Paşa’nın Bakü’de yapılan Enternasyonal toplantısına katıldığından söz eder. Osmanlıyı yaklaşık on sene yöneten Paşa ilk kez orada ‘Sol’ yahut ‘Sosyalizm’ ile tanışır. Ona göre bu yeni akım; İslam’a da pek uygun düşüyordu. Sadece ‘Kızıl Ordu’ adının yerine ‘Yeşil Ordu’ demek suretiyle bir ‘Osmanlı Sovyetleri’ düzeni kurmak pek gerçekçi olabilirdi.

Bunu nakletmekteki muradım; geçen yüzyılın başında, hatta ilk çeyreğinde bile Türk milliyetçiliği kesin çizgilerle henüz şekillenmemişti.

Sol ve Sosyalizm mantığı Cumhuriyetle birlikte yasak edilmiş ve konu ile ilgili düşünürler, amansız şekilde cezalandırılmış hatta işkenceden geçirilmişlerdi. O yüzden; Sol ve Sosyalizmin ne olup olmadığının Türk halkı tarafından anlaşılmasına izin verilmedi.

Kısaca söylemek gerekirse; “Bilenler bilir” Sol ideolojide milliyetçilik kavramı yoktur. Başbakan milliyetçi değilim derken aslında Sol’a da göz kırpıyordu.

Bizdeki Sol’culardan sual edilecek olursa “Faşizm’ boyutunda milliyetçilik kokarlar. Son senelerde adlarını belki de bu koku yüzünden ‘Ulusalcı’ olarak revize ettiler.

Taraf Gazetesinden Sezin Öney, ilginç bir saptamada bulundu. Başbakan’ın 2071 ufkunu, Malazgirt tarzı yeni bir milliyetçilik sembolü olarak adlandırdı. Böylece milliyetçi olmadığını söyleyen Başbakan, yeni ama tehlikeli bir milliyetçilik türünün önünü açıyor.

Aklı başında olan her insan bu Malazgirt milliyetçiliğinden şunu anlar; “Bu memleket aslında bizim değil, biz buraya sonradan geldik, buralarda var olan halkı ya asimile ettik yahut da kovduk.”

Zaten Anadolu’dan sürülen Rumlar ve Ermeniler aynı mantık üzere Türkiye’yi suçlamıyor mu? Cumhuriyetin başında ‘250 000’ civarında olan İstanbul Rumlarının şimdilerde neden 2500’e düştüğü de bu tepkiye net bir cevap sayılmaz mı? Mardin Süryanileri nerede?

Spor Bakanı; bu yeni Malazgirt Milliyetçiliği uğruna, Anadolu Türklüğüne düşman kazandıracak korkunç projelerden söz ediyor.

Slogan’a bak; “Gençlik Şühedanın izinde!” Gençleri şehit olmaya özendiren bir Bakanlık olabilir mi?

Bakanlık, Muş’un Malazgirt ovasında bir kutlama yapacak.
1071 adet ‘Alparslan’ isimli genç görevlendirilecek.
Kırgızistan’dan ithal edilecek 1071 kıl çadır kurulacak ve şölenler düzenlenecek.
Türklerin ata sporu olan ‘Gökbörü’(!) oynanacak.

Endişem o ki; bu yeni Malazgirt milliyetçiliği zaman içinde, ülke olarak başımızı ağrıtmaya aday gözüküyor.

Bana sorarsanız Kendimi Türk olarak hissediyorum ve evimde Türkçe konuşulur. Başkaca bir dil bilmeyiz. Ama Orta Asya’dan gelen Türklerden olduğumu düşünmüyorum. Çünkü ne çekik gözlüyüm ne de esmer. Şimdi de bu Malazgirt milliyetçiliğinin, yeni yeni düşmanlar kazandıracağını görüyorum ve bundan rahatsız oluyorum.

Çocuklarımın ve torunlarımın da ‘Şühedanın izinde’ değil barış içinde yaşaması için dua ediyorum.
Zaten “Yurtta sulh, Cihanda sulh” amacımız değil miydi?

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.