SVEYDİ

23.01.2014 22:23:27
A+ A-

Yerel yönetimler, yerel demokrasi, yerel programlar sadece siyasi partilerin ve atanmış bürokratların inisiyatifine bırakılamayacak kadar önemlidir.  1948 de belediye olmasından bu yana süre gelen geri, anti demokratik, dar yönetim alışkanlığı ile yaklaşık 110 bin nüfus'un bu günkü ihtiyaçları çağdaş bir şekilde karşılanamaz.  30 Mart seçimleri ile fiiliyatta uygulamaya girecek olan büyük şehir yasası ile birlikte yerel demokrasi önem kazanıyor. Samandağ belediye seçimlerinde iktidar olanın, muhalefete düşenin ve atanmış yöneticilerin, siyasi partilerin, STK vb çalışma yapmasını istediğimiz alanlardan bazılarını kısaca ifade etmeye çalışacağım. STK' ların, bireylerin ve toplumumuzun değişik dinamiklerinin bu konuda düşüncelerini ve çalışmalarını şimdi ve önümüzdeki süreçte sık sık dile getirmeleri yerel demokrasimizin yerleşmesi için zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiştir. İlçe belediyesinin görev alanı ve Büyük şehir belediyesinin görev alanı ayrımına girmeden, sokağımızda mahallemizde, ilçemizde ne istiyoruz?  Ne istemiyoruz? Bir bütün olarak ilçemizin ve ilimizin hangi yönde yol almasını istiyoruz. Birilerinin bizim adımıza, bize rağmen ve bizim zararımıza belirlemesini istemiyorsak, bizler ne istediğimizi açıkça ve yüksek sesle ifade etmeliyiz.  Hakaret eder gibi samanlı ve hayvanlı isimler bizi tanımlayamaz. İlçemizin orijinal adı Samandağ değil Sveydi’dir.  Samanlı ismi değiştirmeliyiz. 30 Mart seçimlerinden sonra mahalle olacak olan Tekebaşı, Koyunoğlu, Kuşalanı, Çöğürlü, Mızraklı, Uzunbağ, vb suni isimleri orijinal isimleri ile değiştirmeliyiz.  Sokaklarımıza verdiğimiz isimlere dikkat etmeliyiz. İkamet ettiğim sokağın adının Yavuz Sokak olmasından hoşnut değilim. İlçemizi, mahallemizi, sokağımızı, tarihi ve doğal güzelliklerimizi, ifade eden tabelalar Türkçe ve Arapça başta olmak üzere en az üç-dört dilde yazılmalıdır. . Örneğin yeni mahallemiz, Ülkemizdeki  tek Ermeni köyümüz Vakıflı köyünü ifade eden tabelalarda Türkçe'miz ile birlikte  Ermenice' de olursa ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz daha saygın bir yer edinir. Vakıflı köyümüzün / mahallemizin özelliklerini koruyabilmesini sağlayabilmek  ülkemizin, ilimizin ve en başta ilçemizde yetki sahibi olanların borcudur- sorumluluğundadır.  Bu konuda yasal meşru önlemler alınmalıdır. T.C Samandağ belediyesi tabela, levha ve tanıtımları Türkçe'mizin yanında yerel dilimiz olan Arapça ile de yazılırsa yerel kültürlere ve dillere katkı olmuş olur. İlçemizi, tarihi ve doğal güzellikleri, ifade eden, tanıtan broşürleri ve haritalar başta Türkçe ve Arapça olmak üzere en az üç- dört dilde yapmalıyız. Resmi dilimiz Türkçe bizimdir ve yerel dilimiz Arapça bizimdir. Anadillerimizi çocuklarımıza öğretebilmemiz için Samandağ belediyesinin yapacağı şeyler var. Eğitimsen, STK, Milli eğitim müdürlüğü, okul müdürleri, okul aile birlikleri, muhtarlar, veliler, inanç dernekleri ile Samandağ belediyesinin bu konu ile ilgili olarak irtibata geçmelidir. Samandağ belediyesi yerel dillerin öğretilmesi konusunda her mahallede sürekli kursların açılmasına katkı vermelidir. Gerekirse yerel dil ve lehçeler ile ilgili kursları kendisi açmalıdır. Samandağ belediyesinin eğitime destek evleri olmalıdır. Yerel dilleri' de öğreten kreşlere, anaokullarına destek vermeli gerekirse kendisi açmalıdır. Yerel dillerde ve lehçelerde eğitim veren özel okullar artık ülkemizde yasal bir şekilde rahatlıkla açılabilir. Yerel yönetim olarak belediye bu alanda liderlik, önderlik, ön açıcılık, örgütleyici, destekleyici misyonunu oynayabilmelidir.  5. sınıftan 12. sınıfa kadar çocuklarımızın tercih etme hakkı bulunan seçmeli Arapça dersinin okullarda hayat bulması için belediye gerekli katkı, uyarı ve destekleri vermelidir.  Eğitimsen, okul müdürleri ve bütün eğitim camiası ile irtibata geçmeli, bu konudaki psikolojik eşiğin aşılmasına yardım etmelidir. Samandağ, Defne, Antakya, Arsuz, Reyhanlı belediyeleri, büyük şehir belediyesi ve milletvekillerimizi önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında okullarda seçmeli Arapça dersinin çocuklarımıza seçtirilmek istenmemesi ile ilgili duyarlı olmaya ve yapılması ihtiyaç olan yasal ve meşru müdahaleleri geç kalmadan zamanında yapmaya davet ediyoruz.  Diğer belediyelerin, milletvekillerinin, okulların ve atanmış yetkililerin bu konuda organize olabilmeleri için Samandağ Belediyesi bütün olanaklarını kullanmalıdır.  Samandağ ilçemizde faaliyet yürüten dershanelerimiz yaz tatillerinde çocuklarımızın yerel dilleri öğrenmesi için olanaklarını sunmalıdır. Bütün esnaf odaları, dernekleri, Ziraat, tarım ile ilgili oda ve birlikler, sendikalar yerel dillerin (Arapça) öğrenilmesi ile ilgili kurs vb açma olanakları vardır ve bu olanaklarını çocuklarımıza kullandırmalıdırlar. Belediyenin bütün birimlerinde özellikle halkla direkt diyaloga girilen birimlerde çok dilli hizmete başlandığı ilan edilmelidir. Bu konuda Samandağ belediyesi bölge belediyelerine örnek ve yol açıcı olmalıdır. İlçemiz ulusal ve uluslar arası festivallere, fuarlara ev sahipliği yapmalıdır. Bu konuda yeterli alt yapıya sahip alanlarımız olmalıdır. Evvıl Temmüz kültür sanat festivali bir kalkış noktası olarak kullanılabilir. Evvel Temmuz, ülkemizden bütün bölge ülkelerine uzatılan uluslar arası kültür sanat ve işbirliği festivali- fuarı haline gelebilme zeminine sahiptir.  Süveydiye ilçemiz Alevi, Sünni, Hıristiyan ve Türk, Ermeni, Arap,  vb etnik ve inanç zenginliğine sahiptir. Barış içinde kardeşçe yaşam örneği teşkil etmektedir. Samandağ belediyesinin şu an kullanılan narenciyeli amblemi bizi yeterince ifade edemez. Samandağ ilçemizin amblemi: Kapısuyu, Şükrü Kanatlı camilerini, Vakıflı, Cemal Gürsel kiliselerini, Hz. Hıdır, Kozma- Daniel türbelerini ve bunların uyumunu, bir arada kardeşçe bütünlüğü, yaşam tarzı haline gelebilmesini simgelemelidir. Yapılacak bir yarışma ile Samandağ ilçemizin amblemini ortaya çıkarmalıyız.  Hıdır bey köyünde Musa ağacı çevre düzenlemesi olumlu neticeler vermiştir. Hıdır bey, Erikli kuyu, Batı ayaz güzergâhına doğru yapılan olumlu çalışma olan Defne yolu çalışmasının Vakıflı-Şükrü Kanatlı-Cemal Gürsel ve Kapısuyu- Mağaracık’a kadar genişletilmesi daha doğru sonuç doğuracaktır. Titus tüneli – Beşikli mağaralar, Simon manastırının da benzer bir çevre ve peyzaj çalışmasına ihtiyacı olduğu açıktır. Hz Hıdır ve Kozma- Daniel türbeleri Musevi, Hıristiyan ve Müslümanlar tarafından kutsal sayılan yerlerdir. Bu önemli mekânların çevreleri düzenlenmelidir. Kıyı Kenar çizgisi mağduriyetlerine son verilmelidir. Kıyı Kenar Çizgisi makul bir seviyeye çekilmelidir. İnsanların en doğal hakları olan tapuları hak sahiplerine iade edilmelidir. Çevlik tatil köyünden meydan köyüne kadar uzanan, öğündüğümüz kumsalımızın peyzaj, çevre düzenlemesi yapılmalıdır. Doğanın ilçemize ve ülkemize sunduğu bu harika’dan faydalanmayı bilmeliyiz. Çevik’ten Meydan köy’üne kadar sahil şeridinde betonarme olmayan, doğaya, kumsal hayvan ve bitkilere saygılı, doğal güzellikleri ekonomiye kazandıran, eko turizme yönelik işletmelere müsaade edilmeli, teşvik edilmeli, desteklenmelidir. Ülkemizin ve dünyanın sayılı kumsallarından olan Samandağ sahilini kruvaziyer turizme açmalıyız. Çevlik limanı aynı zamanda kruvaziyer limanı olmalıdır. Çevlik ve Meydan tatil yerleri, Titus tüneli ve Beşikli mağaralar vb yerlerde iç ve dış turisti askerlerle karşılamaya devam edemeyiz. Bu iş askerin işi değildir. Askeri karakolların ve tesislerin turizm yerlerinden kaldırılması gerekiyor. Turizme yönelik bay-bayan güvenlik güçleri ( Turizm polisi vb ) ve Turizm rehberleri görevlendirilmelidir. Gelişen Türkiye- Gelişen Antakya- Gelişen Samandağ denkleminde Samandağ ilçesi üzerine düşen görevleri yerine getirmelidir. Eski Asi ve yeni Asi yatakları çöp döküm yeri olmaktan kurtarılmalı ve turizme, doğaya, ekonomiye kazandırılmalıdır. Asi nehrinin eski ve yeni yatakları temizlenmelidir. Antakya şehir içinde Asi nehrine yapılan düzenlemeleri örnek almalı ve Asi nehri feribot ile ulaşıma, kayıkla gezintiye vb eko turizme uygun hale gelmelidir. Asi nehri kenarı ve çevresi Çay bahçeleri, Parklar, Rasteurantlar, Dinlenme tesisleri, vb tesisler için alt yapı uygun hale gelmelidir. Bütün enerji yatırımları ve özellikle Rüzgâr Enerji Santralleri yerleşim yerlerinden en az 2000 metre uzaklıkta, tarım, turizm ve tarihi alanlara, doğal yaşama zarar vermeyecek şekilde ve yerlerde kurulması sağlanmalıdır. İlimizde termik santrallerin kurulmaması için Erzin halkı ile dayanışma içine girilmelidir. Samandağ ilçemizden yakın komşulara ( Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail) yük ve yolcu taşıması ile ilgili Feribot seferleri yapılmalıdır.  Sveydi' ye belediyesi ve Büyük şehir belediyesi ülkemizin ve ortadoğu bölgesinin barış ortamına hizmet etmelidir. Büyük şehir belediyemizin, Samandağ belediyemizin ve ilimizde ki bütün belediyelerin komşu ülkelerin belediyelerinden kardeş şehirleri olması bölge barışına katkısı büyük olur.  İlimizden bütün komşulara vizesiz hatta pasaportsuz gidiş geliş, gümrüksüz mal akışı ve serbest para akışı olabilmelidir. Bundan dolayı İlimizin serbest şehir kapsamına alınması için yapılan çalışmalara katkı verilmelidir.  İlçemizde sabır sınırlarını aşan seviyeye gelen trafik sorunu artık çözülmelidir. Alternatif yol güzergâhları düzenlemede ilçemiz gereksiz yere çok geç kalmıştır. Yeni Favvar köprüsü, Zezaniye köprüsü, Kuşalanı-Mızraklı-Samandağ, Girne caddesi, Yeni mahalle- Çiğdede- Deniz vb Güzergâhlar kullanılarak Samandağ kent içi trafik rahatlatılmalıdır. Deniz ve Çevlik'ten itibaren Favvar- Zezaniye köprüsüne kadar bütün güzergâh istisnasız tek yön olmalıdır. Çevre yolu ile ilgili sorunlar tarım alanlarının ve halkın hakları gözetilerek hızlı bir şekilde çözülmeli ve çevre yolu artık açılmalıdır. Arsuz- Samandağ- Yayladağı sınır kapısı yolu açılmalıdır. Şehir içi otopark sorunu çözülmelidir. İşlek caddeler de gün boyu ve saatlerce araçların park yapması önlenmelidir.  Yaklaşık 110 bin nüfusu ile Sveydi'ye ilçemiz de özellikle Deniz-Çevlik-Samandağ-Antakya ulaşımı 24 saat aksamamalıdır. Yolcu taşıma kooperatifleri ile bu sorun çözülemiyorsa, belediyenin kendi araçları veya özel halk otobüsleri belirli saatlerde çalıştırılmalıdır. Sveydi İlçemizde Sebze ve Meyve Hali, Otogar, Sanayi sitesi, Kültür merkezi sorunlarının hala çözülememiş olmasının hiç bir haklı gerekçesi yoktur. Köy ve beldelerin yeni mahallelerimiz olarak belediye sınırlarına dâhil olması ile birlikte bu ihtiyaçlarımız için yer sorunu da kalmamıştır. Bundan dolayı bu sorunlar hemen çözülmelidir. Sveydi'ye ilçemizde her mahallemizde ( yeni mahallelerimiz dâhil) çocuk parkı, spor sahası ve kültür salonu yapılmalıdır.  İlçemizde yoğun üretimi yapılan tarım ürünlerinin uzun süreli depolanması ve pazar sorunu üreticiler ile birlikte çözüme kavuşmalıdır. İlçemiz üreticilerinin birlik, kooperatif vb çatılar altında örgütlenmesi sağlanmalıdır.  Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddete karşı sığınma evleri olmalıdır. Toplumumuzun kadın ve çocuklara yönelik şiddete karşı bütün araçlarla sürekli eğitime ve uyarılmaya- uyanık olmaya ihtiyacı vardır.

 MEVLÜD ORUÇ – AKDENİZ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ YÖN. KUR. ÜYE. 

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.