TARİHİ YANILGI

16.04.2013 14:57:28
A+ A-

Milliyetçilik; tanımlanan tonlarca zehirli doza sahip bir kavram. 
Ülkemizde genelde kendini milliyetçi tanımlayan kişiler bunu vatanseverliğe bağlar. 
Ancak bu iki kelime bir birini yakından uzaktan karşılar nitelikte değildir.
Vatanseverlik milliyetçiliğe zıt anlamda kullanıldığında yurtsever yapısıyla daha hümanist yapıda olmuştur. Daha kapsayıcı ve felsefi yaklaşımların önünü açmıştır.
Faşizm; milliyetçiliği ideoloji edinmiş baskıcı, otoriter rejim. 
İnsanların genelde kendilerini desteklemekten uzak tuttuğu, böyle bir rejimi istemediğini savunurken günlük yaşamda davranış biçimiyle çelişkiler ortaya koyan tutumlarda bulunduğu şüphesiz.
Geçmişte, Nazi Almanya'sında, Mussolini İtalya'sında mülkiyetin belli kökene ait olduğu düşüncesi ile rejime enjekte edilmiş ve günümüzde faşist ithamının ağırlığını göstermiş tarihteki örnekler.
Bu yüzden de ırki üstünlüğü savunur vaziyetteyken ve kullandığı sloganlar, seslendirdiği şiirlerde, tarihi efsanelerinde ırkını üstün gösterecek imalar görünce göğsü kabaranlar, bununla gurur duyanlar faşist bir rejimi destekleme eğilimleri olma ihtimali üzerinde kesinlikle durmazlar. Sonuç itibari ile bunu vatanseverliğe, yurtseverliğe bağlarlar. Aynı anlama geldiğini de öngörerek milliyetçiliği meşrulaştırırlar.
Irkçılık; tanımını yapmaya gerek yok. Bolu Gündem'in Taşeron İşçileri ile ilgili haberlerinin altındaki yorumlarda sıkça rastlanır örnekleri mevcut.
Renk, fiziki özellikler, etnik kültürel yapı. 
Bu etkenlerin insanlar arasında yol açtığı farklılıklar, çoğunluğun azınlık üzerinde bu etkenler üzerinden kendi içinde bulunduğu yapıyı üstün görme nedeni.
Bazı bilimsel araştırmalara göre ekonomik sınıfsal ayrımların yol açtığı bir ayrım.
Bazı bilimsel araştırmalara göre ise düşünsel yeti kullanılmadığı için bir çeşit zeka geriliği.
Zaten bundan dolayıdır ki, kimse kendini bu tanımlar içinde değerlendirmez.
Tanısı konulmasına rağmen hastalığın kabullenilmemesi tedaviyi zorlaştırıyor.
Kemalizm; emperyalizme karşı doğmuş ve 6 ilkesinden ilki Milliyetçilik olan Türkiye için yol haritası olma iddiası taşıyan Atatürk ideolojisi.
Günümüzde tutarlılığını her alanda yitirmiş vaziyette. 
Belli bir sınıfa dayanmayan bu ideolojinin ulusal mücadele anlayışının ulus devlet yapısına dönüşmemesi,
Atatürk'ün Güneş Dil Teorisi'nin geçerliliğini yitirmesi,
Ülkede üreten sınıfın toprak ağaları ve burjuvazi tarafından sömürülmesine hiçbir engel teşkil etmemesi;
İdeolojinin ilk maddesi olan Milliyetçilik ilkesi üzerinden toplum içinde ezilen yeni etnik kökenlerin oluşması, ardından çözüm yerine ülkeyi kozmopolit yapıya büründürerek asimile etme çabaları günümüzde emperyalizm in oyunu dedirtecek sorunlara yol açtı.
İşin ironisi ise emperyalizm ile mücadelenin hala sınıf bazlı olmaksızın milliyetçilik ile sağlanacağı görüşü.
Tarihte ki bu yanılgı bu gün bizi emperyalizm'in Ortadoğu'daki kolu yapmışken!

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.