SANATIN GELİŞİMİ ÜZERİNE...?

27.03.2013 08:36:02
A+ A-

Büyük toprak sahipliği artı kilise egemenliğinin (feodalite) burjuvazi tarafından demokratik talepler ve özgürlük istemleriyle yıkılmasıyla birlikte doğan göreceli özgürlük ortamında sanat/kültür burjuvazi tarafından sahiplenilmiş yeniden yorumlanmış akım ve kollara ayrılarak burjuva ideolojisinin önemli faktörlerinden birisi haline getirilmiştir. Oysa tüm bu birikimler dünya halklarının düşün, beceri, yetenek ve emeklerinin çağımıza yansımasından başka bir şey değildir!

Sanat kolları 'burjuva demokratik devrimler' sonucu tanımlanıp ortaya çıkarıldıktan sonra egemen sınıf 'burjuvazi' sanat eserleri ve değerlerini kendi dünya görüşü etik/estetik sınırları içinde yorumlayarak ideolojik yaptırımlarla sanatı elitize ederek diğer sınıflardan koparmış ve tekeline almış durumdadır. Günümüzde ise 'sanat' tam anlamıyla endüstriyel sanayi kolunun bir parçası haline gelmiştir.

Türklerin tarihi oldukça karışıktır. Geçirdikleri tarihi evreler göz önüne alındığında bir göçer toplumuyla karşı karşıya kalırız. Bu anlamda toprağa yerleşme anlamında çok geç kalan 'Türkler' tarih sahnesinde diğer milletlere göre geç kalmışlardır. Dünya sanat tarihinde ise kalıcı bir yer edinememişlerdir. Özellikle İslam dininin kabul edilmesiyle sanat/kültür alanında çağına göre karanlık bir dönem yaşamıştır. İslam dini referansları doğrultusunda; Gaza ve savaş üzerine büyüyen Osmanlı İmparatorluğu, bir anlamda çökmekte olan roma imparatorluğunun varisi durumuna gelecekti. Bu kırılma noktası Avrupa ülkelerini farklılaştırmış Osmanlı İmparatorluğu'nu ise teokratik/merkezi/askeri teokratik bir yapılanmaya itmiştir.YORUM YAZ
Yorumunuzu girmek için sisteme giriş yapmalısınız.
Eğer üye değilseniz üye olunuz.